Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Υπεγράφη η Απόφαση Ανάθεσης του Έργου «Οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου».

Υπεγράφη  η Απόφαση Ανάθεσης  του Έργου «Οδικός  άξονας Καλλονής  – Σιγρίου». 
Υπό την ιδιότητά μου του επικεφαλής αγώνα για το έργο αυτό, το πιο κάτω κείμενο είναι αυτό που στέλλω σήμερα στα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και τα  ΜΜΕ Λέσβου.


« Αγαπητοί φίλοι γειά σας, 


Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της σχετικής δημοπράτησης κατά την 27η Μαρτίου 2012 και την ανάδειξη μειοδότη  (επιχειρηματικό σχήμα τριών εταιρειών) και αφού επίσης ολοκληρώθηκαν τα από την καθ’ ύλη υπεύθυνη για το έργο μας Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων του επισπεύδοντος Υπουργείου, είχε σταλεί  στον τότε Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς υπογραφή το απαιτούμενο κείμενο απόφασης ανάθεσης του έργου μας, «Οδικός  άξονας Καλλονής  – Σιγρίου» στο σχήμα αυτό.
Η παρεμβληθείσα προεκλογική περίοδος της 6ης Μαϊου και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Υπουργού, ατυχώς είχαν τις παρενέργειες της αφού μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα το κείμενο ανάθεσης του έργου μας δεν είχε υπογραφεί. 
Η Επιτροπή μας παρακολουθώντας τα πράγματα για την υπόθεση μας εκ του πλησίον, αγωνιούσαμε μη τυχόν μετά τη δημιουργία της υπηρεσιακής Κυβέρνησης και την παραίτηση της προηγουμένης - και βεβαίως και  του αρμόδιου Υπουργού – δεν υπογραφόταν η απαιτουμένη απόφαση ανάθεσης. Κάτι τέτοιο όπως είναι αντιληπτό θα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό αφού θα είχαμε μια περαιτέρω  παράταση της αγωνίας μας περί της τύχης του έργου μας ως εκ της τρέχουσας γενικότερης πολιτικο – κοινονικο – οικονομικής καταστάσεως της χώρας μας, αλλά ακόμη και καθυστέρηση τουλάχιστο 1,5 – 2,0 μηνών (σε βάρος της προθεσμίας των 52 μηνών από της υπογραφής της εντάξεως στο ΕΣΠΑ τον Αύγουστο του 2011), εκ του  ότι θα απαιτείτο  να ορκιστεί η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, να γίνει η ενημέρωση του νέου Υπουργού, κ.λπ. μέχρι τούτος να υπογράψει την απόφαση.
Χθες, λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης,  επικοινωνώντας με τους αρμοδίους της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1),  μας δόθηκε η πληροφορία ότι ευτυχώς  η απόφαση της ανάθεσης του έργου μας έχει υπογραφεί.
Με αυτό το δεδομένο, τώρα πιά ανοίγει η θεσμικά προβλεπόμενη δίοδος στο να διαβιβαστεί ο φάκελος της υποθέσεως μας στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο του περιεχομένου από απόψεως νομιμότητος, κ.λπ. 
 Αφού λοιπόν όλα θα είναι κανονικά και κατατεθούν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου, τότε θα ολοκληρωθεί η σχετική σύμβαση και τελικά θα λάβει χώρα η υπογραφή της. Με το προηγούμενο, ότι όλα αυτά θα γίνουν ομαλά θα χρειαστεί ένας χρόνος της τάξεως των 30 - 45 ημερών για να «μπούν» οι υπογραφές. 
Μετά λοιπόν την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης του έργου μας, «Οδικός  άξονας Καλλονής  – Σιγρίου» και εφ’ όσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ευελπιστώ ότι η πρώτη «κασμαδιά» στο δρόμο μας θα πέσει περί τα μέσα του καλοκαιρού.

Κάτι τέτοιο θα το γνωρίζουμε εγκαίρως και βεβαίως η Επιτροπή μας θα ετοιμάσει την πρέπουσα για τέτοιες περιπτώσεις    υποδοχή.

Με πατριωτική εκτίμηση και φιλία.» 

24.05.2012                Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: