Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

"Για τα ανταποδοτικά τέλη των ανεμογεννητριών στην Σκαμνιούδα Άντισσας και όχι μόνο στη Λέσβο"


"Για τα ανταποδοτικά τέλη των ανεμογεννητριών στην Σκαμνιούδα Άντισσας και όχι μόνο στη Λέσβο"


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&                 Προς τον
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    1ον) Διαχειριστή Ελληνικού
ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)                Δικτύου Διανομής                    
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ».       Ηλεκτρική Ενέργειας
                                                 Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)                                 
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη                                Χαλκοκονδύλη 29            
ΑΘΗΝΑ 163 46                                  υπ’ όψη κ. Διευθ. Συμβούλου 
                                                                         Α Θ Η Ν Α
    

                                                                 2ον) Λειτουργό Αγοράς
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013                      Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε
                                                                           Κάστορος 72                  
                                                           υπ’ όψη κ. Διευθ. Συμβούλου 
                                                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ
                                     

                                                                   Κοιν:1) Υπουργό Ανάπτυξης
                                                               2) Υπουργό ΠΕΚΑ  
                                                               3) Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
                                                               4) Δήμο Λέσβου    
                                                               5) ΔΕΗ
                                                               6) ΜΜΕ Λέσβου

Αξιότιμε  κ. Διευθύνοντα,

Στη Λέσβο και ειδικότερα στη Δυτική χερσόνησο αυτής, την του Ορδύμνου, υπάρχουν τρία Αιολικά πάρκα στις τοποθεσίες Ακρόχειρας (Αντίσσης, Σιγρίου), Καστρί Σκαλοχωρίου και Σκαμιούδα Αντίσσης με έτη  κατασκευής τους αντίστοιχα, τη δεκαετία του ’90 το πρώτο, την τρέχουσα δεκαετία το δεύτερο και  αυτή του 2000 το τρίτο.
Τα δύο πρώτα ανήκουν στη ΔΕΗ και το τρίτο σε ιδιώτες.

Προσφάτως και καθ’ όλη την περίοδο των τελευταίων δέκα περίπου μηνών στη Λέσβο (όπως και στα άλλα νησιά Λήμνος και Χίος) της Περιφέρειας του Βορ. Αιγαίου έντονος υπήρξε η σχετική διεργασία της απαιτούμενης κατά νόμο διαβούλευσης εν αναφορά προς το project « Αιγαία Ζεύξη,.όμιλος «Ρόκας – Iberdrola» για την εγκατάσταση Ανεμογεννητριών ολικής ισχύος 706 MW και επένδυσης 2,60 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Βεβαίως στο σχετικό προβληματισμό πολλά ακούστηκαν, γράφτηκαν και παρουσιάστηκαν προς τις κοινωνίες των νησιών μας, υπέρ αλλά βεβαίως και κατά.
Στα υπέρ, αναμφίβολα κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα προς τόσο τους ΟΤΑ όπου και θα εγκατασταθούν τα πάρκα αυτά όσο και τους ίδιους τους κατοίκους τους – καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη διαδικασία της διαβούλευσης ασφαλώς έντονος υπήρξε η συμμετοχή και η παρέμβαση του Συνδέσμου μας τόσο στο επίπεδο του ιδίου του Προέδρου του όσο και μελών του.
Τέλος, ομάδα εργασίας από μέλη του Συνδέσμου μας με επικεφαλής τον Μεταλλειολόγο Μηχανικό κ. Νικ. Κουτρούπη (συνταξιούχο, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ στη ΔΕΜΕ)  και μέλη της τον κ. Αδάμ Καρέκο (συνταξιούχο, επίσης πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα), την κ. Ειρήνη Κουτρούπη ( Πρόεδρο του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα), τον κ. Νικ. Καρίπη (Γεν. Γραμματέα, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα) τον κ. Αντ. Καταχανά  (πρόεδρο του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου) τον Δρ. Τάκη Χαραλ. Ιορδάνη (π. Πρόεδρο του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα) ως και τον υπογράφοντα το παρόν, μελέτησε το θέμα κατά πως έπρεπε και κατέληξε στα πιό κάτω αναφερόμενα.
Τέλος  από απόψεως νομικής στηρίξεως  και καθοδηγήσεως το παρόν επεξεργάστηκε από το επίσης μέλος του Συνδέσμου μας, τον Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου κ. Ανδρέα Ι. Εμμανουήλ.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010, ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επιβαρύνεται με ειδικό τέλος 3 % επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος. Εξ αυτού του ειδικού αυτού τέλους το 1,7 % αποδίδεται στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ  και διέρχονται οι Γραμμές σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Το ποσό αυτό διατίθεται « υποχρεωτικά και αποκλειστικά » σε ποσοστό 80% για «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής ή διέρχονται οι γραμμές σύνδεσης και σε ποσοστό 20 % στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού.
Επίσης όσον αφορά  εκ του ειδικού αυτού τέλους το 1%,  θα πρέπει να πιστώνεται από τη ΔΕΗ κατά προτεραιότητα στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών των ιδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων.
Σύμφωνα με το Ν. 3463 /06  Δημοτικά και Κοινοτικά  Διαμερίσματα είναι οι δήμοι και οι κοινότητες οι οποίες συνενώθηκαν στους Καποδιστριακούς δήμους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτοί που θα πρέπει να απολαμβάνουν ως αντισταθμιστικό όφελος την εκτέλεση «έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» αλλά και την πίστωση αναλογικά μέρους του ειδικού τέλους στις καταναλώσεις τους είναι οι κάτοικοι των περιοχών των έργων οι οποίοι και υφίστανται την όχληση από την κατασκευή και λειτουργία τους.
Βάσει των ανωτέρω θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε εάν από της εφαρμογής των νόμων 3468/06 και 3851/10
1ον) Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ  της Δ - ΒΔ Λέσβο (ΔΕΗ, ……………) έχουν επιβαρυνθεί με ειδικό τέλος 3 % (επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας προς το δικό σας φορέα - το Διαχειριστή του Συστήματος -
2) Αν ναι, από τον δικό σας φορέα ποία ποσά έχουν αποδοθεί κατ’ έτος αναλυτικά και  σε ποιους φορείς; 
3) Το κατά νόμο προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 1%, πιστώθηκε ποτέ και αν ναι εξακολουθεί αυτό να πιστώνεται από τη ΔΕΗ κατά προτεραιότητα στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών των ιδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων, όπως ο νόμος προβλέπει;
4) Απ’ ότι γνωρίζουμε, αφού όλοι μας τυγχάνει να είμαστε και οικιακοί καταναλωτές ρεύματος στη Δυτική Λέσβο ουδέποτε ως σήμερα διαπιστώσαμε να έχουμε την όποια σχετική πίστωση από τη ΔΕΗ. Παρακαλούμε πληροφορείστε μας το λόγο που δεν έγινε ακόμη κάτι τέτοιο.
5) Και αν μεν για τα 15 MW ( των Αιολικών  Πάρκων στον Ακρόχειρα, στη Σκαμιούδα και στο Καστρί) δεν έχει γίνει τίποτε σχετικό, τι είναι εκείνο που θα αποτελεί το εχέγγυο ότι τούτο θα γίνει στην περίπτωση του project των 306 MW των “Ρόκας – Iberdrola”. 

Ευελπιστούμε να έχουμε άμεσα την απάντησή σας και μάλιστα με τεκμηριωμένες και πειστικές θέσεις σας, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε σχετικά τους στη Δυτική Λέσβο συντοπίτες μας, και να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε στο να μη υπάρξουν οι όποιες αντιδράσεις (κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.λπ.) στο μεγάλο έργο της «Αιγαίας Ζεύξης » του ύψους επενδύσεως 2,6 δισεκατομμύρια Ευρώ το οποίο προσφάτως έλαβε θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Ας μη σας διαφεύγει ότι οι κάτοικοι της περιοχής μας που θα δουν να γίνεται δίπλα τους ένα τέτοιο κολοσσιαίο έργο και που θα υποστούν όλη την περιβαλλοντική όχληση (όποιας μορφής) χωρίς να έχει διασφαλιστεί γι’ αυτούς το αυτονόητο, δηλ. αυτό που οι νόμοι 3468/06, 3851/10 και 3463/2006 προβλέπουν, ασφαλώς και δεν θα είναι ευτυχείς και βεβαίως η όποια διασφάλιση στην παρούσα φάση της εφαρμογή των ως  άνω νόμων των υπερ  αυτών προβλεπομένων  αντισταθμιστικών οφελών θα συμβάλλει στο να καμφθούν οι αντιστάσεις ακόμη και των πολεμίων της επένδυσης αυτής.


Με την πρέπουσα τιμή

 

Για τον «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
                                                                         Ο Πρόεδρος

  

Για το Σύλλογο Ανεμοτίσιων            Για το Σύλλογο Σκαλοχωριτών
στην Αθήνα «Ο Άγιος Γεώργιος»  στην Αθήνα «Ο Άγιος Γεώργιος»
          Η Πρόεδρος                                        Ο Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: