Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΙA ΣΤΟ ΕΣΠΑ.


 

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΙA ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟ Π. ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΜΠ κ. Κ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΊ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.

« Πειραιάς 19 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στον Νόμο του Υ.Ν.&Α. "ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ", που ψηφίστηκε χθες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο , έχουν περιληφθεί στο Άρθρο 50, με τελική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής , οι επόμενες παράγραφοι
׃

« … Η διαδικασία καθορισμού της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα οποία έχουν κατασκευασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου και εφόσον έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησής τους, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 27».
και
«….Η έκδοση της απόφασης εκτέλεσης των έργων της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη υφιστάμενων μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων, εφόσον προβλέπεται από την υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη η πλήρης κατεδάφιση τους. Η κατεδάφιση των έργων του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των νέων έργων… »

Με τις προβλέψεις αυτές καθίσταται δυνατή η έναρξη εκτελέσεως των νέων λιμενικών έργων στο Σίγρι με διατήρηση του υφιστάμενου αλιευτικού λιμενίσκου, λογικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Κ. Ι. Μουτζούρης »

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΑΜΕΣΑ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ.
 

20.04.2013                        Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: