Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Κωδικός στον Προϋπολογισμό του Δήμου του 2014, προς τη Δημ.Κοιν. Αντίσσης. Έναρξη Λειτουργίας του Γηροκομείου Άντισσας.


Δρ. Τάκης Χ. Ιορδάνης …………………………………….Προς  το. Δήμο Λέσβου 
-Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου …….. ………κ..Δημ. Φωκ. Βουνάτσος
   Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»……………. Δήμαρχο Λέσβου
- π. Διευθύνων  Σύμβουλος της...........................……… Μυτιλήνη
   Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων
- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου  ………………….Κοιν  :  Ως Πίνακα Αποδεκτών
Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών.
- Αγησιλάου   9,  Ηλιούπολη 163 46
6977503461……………………………………….Αθήνα   29 Απριλίου 2014


Θέμα : Κωδικός  στον Προϋπολογισμό  του Δήμου του 2014, προς τη Δημοτική Κοινότητα
            Αντίσσης, για τα ποσά  τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών, από τις ανεμογεννή-
            τριες στις θέσεις  Σκαμνιούδα και Ακρόχειρας.
            Έναρξη Λειτουργίας του Γηροκομείου Άντισσας.
Αξιότιμε  κ. Δήμαρχε

Όπως ανακοινώσατε κατά την κοπή της πίττας της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας  τον περασμένο Ιανουάριο 2014,  αλλά  και μου είπατε σε  κατ’ ιδίαν σχετική συζήτηση μας, τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών αναλογούντα ποσά στη Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης (την γενέτερά μου) εκ του τέλους του 3% επί της τιμής πωλήσεως του ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες (Σκαμνιούδας, Ακρόχειρας), θα αρχίσουν να διατίθενται σ΄ αυτήν, κατά τις προβλέψεις του νόμου (Ν. 3468/2006 και Ν. 3851/2010 ) από εφέτος. Τούτο δε μετά τον ορισμό του απαιτουμένου κωδικού, κατά τη σχετική απόφαση σας, στον προϋπολογισμό του Δήμου του 2014. Τα κατά νόμο αντίστοιχα ποσά (τα  1,7% - εκ του τέλους του 3% - αποδίδεται στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ ) θα   χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση  έργων και παρεμβάσεων κατά πως θεσμικά ορίζεται.
Εν όψει των εκλογών της 18ης  Μαΐου και  της επικειμένης αλλαγής της Δημαρχιακής αρχής ως και εκ του δεδομένου, ότι ενώ είχατε πει ότι θα μας ενημερώνατε σχετικώς άμα τη ψηφίσει του προϋπολογισμού του 2014, ατυχώς αυτό δεν έγινε, γι΄ αυτό σας γράφω το παρόν  και σας ζητώ να μας δοθεί ο εν λόγω κωδικός, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τη Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης, την ομάδα εργασίας του Συνδέσμου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» που επεξεργάστηκε το θέμα, τους 12 .συγχωριανούς μου με του οποίους σας στείλαμε το σχετικό εξώδικο (το επιδοθέν την 21.11.2013),  αλλά  εν τέλει και όλους τους κατοίκους της Αντίσσης ως και αυτούς του Σκαλοχωρίου ( για το Αιολικό τους Πάρκο στο Καστρί).

Πλέον των ανωτέρω,  θα πρέπει ακόμη στο σημείο αυτό να αναφερθεί, ότι δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη ως προς το σωρευμένο ποσό το από την ισχύ του σχετικού νόμου (το 2006 ) το οποίο εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 700 -800 χιλιάδων  Ευρώ, που οφείλεται στην Άντισσα και που με σαφήνεια ζητούσαμε σχετικώς στην από 21.11.2013 εξώδικο μας πρόσκληση,  όπου επί λέξει αναφερόταν :
<< 2) πότε και πώς προτίθεστε να δρομολογήσετε έργα αντίστοιχα προς τις προβλέψεις των νόμων στο χωριό μας, Άντισσα, ύψους 700.000, 800.000 Ευρώ τα οποία  αθροιστικά εισπράχθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τον προκάτοχο αυτού, στην περιοχή των Ανεμογεννητριών αυτόν τον Ερεσού>>.
Ας ληφθεί υπ’ όψη, ότι ουδέν έργο βάσει των κατά νόμο προβλεπομένων έγινε στο χωριό μας από αυτό το συγκεκριμένο  ποσό των 700.000 – 800.000 Ευρώ.
Ελπίζω το ποσό αυτό να διεκδικηθεί από τη Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης ( Β! φάση-ενέργεια) ως αυτή οφείλει να πράξει, πιστεύω ακόμη και δικαστικά, τούτο δε  να δρομολογηθεί άμεσα για να διασφαλιστούν τα σχετικά συμφέροντα της Δημοτικής Κοινότητάς  ως και των όλων των Αντισσαίων στο σύνολό τους.
Οι σχετικώς απαιτούμενες ανάγκες του χωριού μας είναι πολλές και είναι κρίμα κι άδικο, ένα τέτοιο σημαντικό ποσό   700.000 - 800.000 Ευρώ, να το νέμονται άλλοι τόποι του νησιού μας όχι κατά τις προβλέψεις του νόμου, αλλά κατά τις προσωπικές επιθυμίες και αποφάσεις κάποιων.
 Το εν λόγω διεκδικούμενο ποσό, θα  πρέπει να αξιοποιηθεί  στην Άντισσα σε έργα τα οποία προβλέπει ο νόμος. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010, κατά το οποίο τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών αυτά ποσά  θα πρέπει να διατίθενται για «την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης» στις περιοχές εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής.
Είναι πρόδηλο ότι μεγαλύτερης  σημασίας «έργο τοπικής κοινωνικής υποστήριξης» στην Άντισσα, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, όπως γνωρίζετε από το Γηροκομείο ( το κτίριο του οποίου έχει κατασκευαστεί από τη δεκαετία του ’90) δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
αυτό το κατά τις προεκλογικές σας εξαγγελίες  «ακανθώδες έργο»,  αν είχατε στοχεύσει καθώς έπρεπε,  διαθέτοντας το στην Άντισσα ανήκον αυτό ποσό των 700.000 - 800.000 Ευρώ  (κατά τα προλεχθέντα), θα μπορούσε να είχε αρχίσει η  λειτουργία του εδώ και 2 - 3 χρόνια και αντίστοιχα να είχαν  αρχίσει να  αξιοποιούνται τα από το δημόσιο κορβανά κονδύλια πολλών χιλιάδων  ή και εκατομμυρίων Ευρώ, που δαπανήθηκαν για την κατασκευή του έργου, και στη συνέχεια μετά χρόνια την απαιτούμενη επισκευή του.
Ας μη μας διαφεύγει ότι οι εγκαταστάσεις αυτού από της ολοκληρώσεως του, μένουν επί χρόνια τώρα αναξιοποίητες και με την πάροδο του χρόνου απαξιώνονται εξ αιτίας της μη χρησιμοποιήσεως και της μη λειτουργίας του κατά τον σκοπό της δημιουργίας του. Έτσι τα εκ των ανεμογεννητριών ποσά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην διασφάλιση και απόσβεση των επενδυθέντων κονδυλίων.

Προσβλέπουμε να τύχουμε της αμέσου σχετικής απαντήσεως σας,

Με πατριωτική αγάπη
και εκτίμηση
Πίνακας Αποδεκτών
. Ι) Όλοι οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι του Δήμου Λέσβου 
  ΙΙ) Δημοτική Κοινότητα Άντισσας
  ΙΙΙ) Τοπική Κοινότητα  Σκαλοχωρίου,
  ΙV) Οι Παροικιακοί Σύλλογοι στην Αθήνα
     των Αντισσαίων, Σκαλοχωριτών, Ερεσίων
… Βατουσαίων και  Ανεμωτιστίων.
 V) ΟΛΣΑ
VI) Ομάδα εργασίας από μέλη του Συνδέσμου « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
1)       Νικ. Κουτρούπης, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ,  επικεφαλής  
2)        Αδάμ Καρέκος, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
3)       Ειρήνη Κουτρούπη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα,
4)        Νίκος Καρίπης Γεν. Γραμματέας, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
5)     Αντ. Καταχανάς  πρόεδρος του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου,
6)        Θεόφραστος Καραγεώργης π. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα
7)       Ανδρέας Ι. Εμμανουήλ Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου
VII) Οι συνυπογράψαντες τηνεξώδικο πρόσκληση
              1) Προκόπη  Π. Πινέλλη,  2) Δημήτριο Θ. Ψωμαδέλλη 3) Δημήτριο  Μ. Πασαδέλλη,   4) Κυριάκο  Μ. Καραμιχαήλ,  5) Γεώργιο  Χρ. Φραντζή , 6)  Αντώνη Παπαπορφυρίου 7) Βάγια Σ.Καρίνου, 8) Γιάννη  Νεράντζο, 9) Λουκή Δ. Λουκή,10) Δημητ. Κ . Βερβέρη 11) Μιχ. Βολέλλη  12) Μιχάλη   Ν. Δάρια
VII ) MME Λέσβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: