Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Λιμάνι του Σιγρίου :ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΙ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΙΙ

Δύο χρόνια μετά το Φεβρουάριο του 2013, αφ’ ότου συντάξαμε την πρώτη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας και άρχισε να σχηματίζεται η Επιτροπή μας και δεκατέσσερις μήνες μετά την ένταξη του έργου ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ στο ΕΣΠΑ (2006-2013), σήμερα ευρισκόμενοι ατυχώς προ της ολοσχερούς αποτυχίας των προσπαθειών μας, επανερχόμαστε διεκδικώντας το αυτονόητο.
Να υλοποιηθεί επί τέλους το όνειρο γενεών Λεσβίων, λαμβάνοντας «σάρκα και οστά», η δημιουργία της ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ του νησιού μας, το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ, με κονδύλια του Νέου ΕΣΠΑ (2014 – 2020).
Η εν λόγω αποτυχία σηματοδοτήθηκε, μετά τη λήψη από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου της πρόσφατης απάντησης του, στην από 6.11.2014 επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά, που οδηγεί στην απώλεια και της τελευταίας ελπίδας των υπετρισχιλιοπεντακοσίων μελών της Επιτροπής Αγώνα και κατ΄ επέκταση όλων των Λεσβίων, αφού χωρίς περιστροφές πληροφορηθήκαμε ότι είναι  «αδύνατον το έργο να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2006 -2013)».
Το επισυναπτόμενο κείμενό (Συνημ. 1) είναι η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας αυτή, την οποία συντάξαμε και δημοσιοποιήσαμε όταν είχε διαφανεί ότι εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντάξεως έργων στο τότε ισχύον ΕΣΠΑ (2006-2013) το δικό μας έργο, το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ,  μετά δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια αφ’ ότου είχαν ανατεθεί οι μελέτες του, τελικά δεν θα εντασσόταν σ’ αυτό. Μετά από συνεχή και συνεπή αγώνα και την συγκέντρωση σ’ αυτή, πάνω από τρεις χιλιάδες πεντακόσιες  υπογραφές που με δεκαέξι συνοδευτικές  επιστολές προοδευτικά καταθέταμε στον τότε Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά ( και τη λήψη διαφόρων κατά περίπτωση απαντητικών εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες, Υπουργεία κ.λπ.) με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου εντάχθηκε το έργο μας στα ΕΣΠΑ (2014 – 2020) την 27.12.2013. Συγκεκριμένα τέσσερις μόνο μέρες   προ της ληκτικής αυτού ημερομηνίας. Είχαμε γράψει τότε προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου : «… είθε η ενέργειά σας αυτή (ένταξη του στο ΕΣΠΑ), να μην αποδειχθεί τελικά “ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟ”>>. Ατυχώς τούτο έγινε, αν λάβουμε υπ’ όψη το υπό της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ» (του φορέα υλοποίησης για τη μελέτη και την κατασκευή του έργου), στο τελευταίο σχετικό έγγραφο εν συμπεράσματι αναφερόμενο, στην πολυσέλιδη σχετική απάντησή της, προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο με τη σειρά του, στις 6 Φεβρουαρίου 2015, έδωσε την απαιτούμενη απάντηση προς το Γραφείο Πρωθυπουργού, με συνημμένο την της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ» επιστολή, κοινοποιώντας παράλληλα αυτή στην Επιτροπή μας.
Όλα τούτα έγιναν με αφορμή την προαναφερθείσα τελευταία επιστολή μας προς τον τότε Πρωθυπουργό, αυτή των αρχών του Νοεμβρίου 2014.
Αναφέρει  η  «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.»,  α τ υ χ ώ ς   επί  λέξει :
<< Κατόπιν όλων όσων προαναφέρθηκαν και με δεδομένο ότι για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης απαιτείται συνολική προθεσμία δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την  ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση, είναι πλεόν αδύνατον το έργο να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.>>.
Είχαμε τοποθετηθεί στην απόφαση εντάξεως του, της 27.12.2013 κατά πως προαναφέρεται, όχι γιατί είχαμε μαντικές ικανότητες, αλλά επειδή οι επικεφαλείς της Επιτροπής μας ως Μηχανικοί, Νομικοί κ.λπ. που γνώριζαν καλά τα των δεδομένων των Δημοσίων Έργων, έβλεπαν ότι μέσα στην παρεμβαλλομένη περίοδο των 24 μόνο μηνών ως την 31.12.2015 ( ότε τελειώνει η δυνατότητα εκταμίευσης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για ολοκλήρωση των όποιων έργων έχουν ενταχθεί σ’ αυτό) δεν επαρκούσε ο χρόνος για τα επί μέρους πολυάριθμα απαιτούμενα στάδια και βήματα ( ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης, έγκριση τους από το Νομικό Συμβούλιο, διαγωνισμός, εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και δικαστικές διεργασίες – όπως ατυχώς στην περίπτωσή μας – υπογραφή συμβάσεως και εν τέλει υλοποίηση του έργου ) .
Δηλ. ατυχώς είχαμε προβλέψει την απένταξη του έργου μας από το ΕΣΠΑ (2007- 2013), που ήδη εκ των πραγμάτων γίνεται.  
 Με δεδομένο όμως ότι η διαδικασία για την ένταξη των όποιων έργων στο Νέο ΕΣΠΑ (2014 - 2020) επίκειται, ξεκινούμε με την παρούσα την εκ νέου προσπάθειά μας  με στόχο ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρωθεί στην πρώτη, να το καταφέρουμε με τη νέα μας αυτή προσπάθειά .
Κοντολογίς, να έχουμε αυτή τη φορά το ποθούμενο θετικό αποτέλεσμα και τελικά να μη χαθεί το νευραλγικής σημασίας αυτό έργο για το νησί μας η ΔΥΤΙΚΗ  ΤΟΥ ΠΥΛΗ.
Το έργο αυτό που σε τελικά ανάλυση, μας οφείλει η Ελληνική Πολιτεία εδώ και ένα αιώνα ελευθέρου εθνικού μας βίου.
Αυτών λεχθέντων, τονίζεται ότι η αρχική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας του Φεβρουαρίου 2013, ως προς το περιεχόμενο, την ουσία και το στόχο της ισχύει στο ακέραιο και έτσι  αυτούσια την αποδεχόμαστε. Το ζητούμενο και αυτό είναι το σκοπούμενο της παρούσης, αφορά στην υλοποίησή του έργου μας που τώρα πιά, μόνο με την ένταξή του στο  πρόγραμμα  της νέα Προγραμματικής Περιόδου, το οποίο αρχίζει να δρομολογείται άμεσα, ήτοι το Νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
Περαίνοντας, αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι τώρα που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, το προϋπολογισμού  44.500.000 Ευρώ έργο της κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, θεωρούμε ότι τούτο θα μείνει ένα  κολοβό και όχι αναπτυξιακό έργο (κατά το σχετικό σχεδιασμό του) αν το μικρού προϋπολογισμού (μόνο 13.600.000 Ευρώ) όμως μεγίστης σημασίας σε επίπεδο Νομού αλλά και Εθνικής σημασίας έργο, το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ. δεν πραγματοποιηθεί.
Συστρατευόμαστε και στηρίζουμε την Επιτροπή Αγώνα,  υπογράφοντες την παρούσα.   
…………………………………………………………………………Μάρτιος 2015


  Α/Α
Ονοματεπώνυμο
           Υπογραφή


Δεν υπάρχουν σχόλια: