Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Τέλος!!!

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Τέλος!!!
Στις 06 Νοεμβρίου 2014, υπέβαλα στον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά την 15η σχετική επιστολή μου (οι προηγούμενες 14 υποβάλλονταν από καιρού εις καιρό με πακέτα υπογραφών της σχετικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ μας, που εν συνόλω υπέγραψαν πάνω από 3.500 Λέσβιοι – στο νησί, στην Αθήνα ακόμη και στην μακρινή Αυστραλία - αφ’ ότου το Φλεβάρη του 2013 φαινόταν ότι χανόταν η υπόθεση). Το ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ. Λάθος του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτ. Βαρβι...τσιώτη, λέγοντας ότι η Πολιτεία έχει επενδύσει 40 εκατ. Ευρώ στο «Λιμάνι του Σιγρίου»!!! και δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε, άρα είναι ήδη κατασκευασμένο!!!
Σήμερα 6 /2/2015, έλαβα την από 27.1.2015 απάντηση επ’ αυτής του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Σ’ αυτή, αφού αναφέρεται το γνωστό ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» έχει οριστεί ως ο φορέας υλοποίησης για τη μελέτη και την κατασκευή, μεταξύ άλλων έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του δικού μας Λιμανιού, μου επισυνάπτει την από 09.01.2015 πολυσέλιδη απαντητική σχετική επιστολή της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».

ΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ,
της απαντήσεως αυτής της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», α τ υ χ ώ ς έχει ως ακολούθως:
<< Κατόπιν όλων όσων προαναφέρθηκαν και με δεδομένο ότι για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης απαιτείται συνολική προθεσμία δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την ημέρα που θα υπογραφεί η Σύμβαση, είναι πλεόν αδύνατον το έργο να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.>>.

Άραγε, για την μεγάλη τούτη απώλεια του ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ της Δυτικής Λέσβου αλλά και όλου του νησιού μας, υπάρχει κανείς από τους κατά καιρούς ταγούς της γενέτειράς μας με φιλότιμο, που θα πεί, στο Λεσβιακό Λαό. ΗΜΑΡΤΟΝ;;;!!!

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης ........... 6.2.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: