Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΣΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.


ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΣΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
Ως π. Πρόεδρος του, αλλά και ενεργός πολίτης στέλλω σήμερα στο Συλλόγο την πιο κάτω επιστολή :

<<Ανάκληση της απόφασής μου, εν αναφορά προς την αναστολή της ιδιότητας μου ως μέλος του Συλλόγου μας (Αντισσαίων της Αθήνας ‘Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος).

Προ λίγων μηνών για τους λόγους που με σαφήνεια περιέγραφα στη σχετική ανακοίνωση μου της .16.12.2014, προχώρησα στην αναστολή της ιδιότητάς μου ως μέλος του Συλλόγου μας.
Σήμερα, αφού βλέπω ότι επί μήνες τώρα ο Σύλλογος μας «διοικείται» εκτός  των θεσμικώς οριζομένων πλαισίων κατά τα αναφερόμενα στα κείμενά μου που κοινολόγησα την 09.02.2015 (Συνημ.1), την 26.02.2015 (Συνημ.2), και την 27.2.2014(Συνημ.3), επί βάσεως  και μόνο ηθικών κανόνων και αρχών, θεωρώ  υποχρέωσή μου να ασχοληθώ με το θέμα, προκειμένου να συμβάλλω στο να αποκατασταθεί η τάξη πραγμάτων κατά πως καθορίζεται στο καταστατικό του Συλλόγου μας.  
Τα στα τρία ανωτέρω κείμενά μου αναφερθέντα, όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπ’ όψη (κατά πως χρόνια τώρα κάνει με τα δικά μου κείμενα ο «Πρόεδρος» Στ. Σφιχτέλλης πετώντας τα στο  «καλάθι των αχρήστων» ) και δεν συνετίστηκε όπως θα έπρεπε, αλλά αντιθέτως επιδεικτικά τα αγνόησε. Συγκεκριμένα για λόγους μόνο της δικής του αυτοπροβολής και Δημοσίων του Σχέσεων, προχώρησε με αντικαταστατική απόφαση στην παραχώρηση της αιθούσης του Συλλόγου μας στην ΟΛΣΑ προκειμένου αυτός ο φορέας, να κάνει μικτή εκδήλωση (κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίττας και μουσικοχορευτικής βραδιάς), χθες 01.03.2015.
Έτσι βάσει των ανωτέρω, με την παρούσα επανενεργοποιούμαι ως μέλος του Συλλόγου μας, ανακαλώντας την από 16.12.2014 απόφασή μου.>>

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …02.03.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: