Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Όταν η συνέχεια της Διοίκησης του Κράτους δίδει προοπτική επίλυσης χρονίζοντος προβλήματος, αυτό της λειτουργίας του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ της Άντισσας Λέσβου.Όταν η συνέχεια της Διοίκησης του Κράτους δίδει προοπτική  επίλυσης  χρονίζοντος προβλήματος, αυτό της λειτουργίας του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ της Άντισσας Λέσβου.

Η επιστροφή  από τις διακοπές μου στην Κρήτη, μου επεφύλαξε μία ευχάριστη έκπληξη. Τούτο λαμβανομένου υπ’ όψη, ότι εν όψει των εκλογών της 20ης του Σεπτέμβρη, θεωρούσα ότι κανείς στο Υπουργείο Υγείας δεν επρόκειτο να ασχοληθεί με την επιστολή μου – πρότασή μου εν αναφορά προς το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη γενέτειρά μου Άντισσα της Λέσβου. Την επιστολή μου αυτή που έγραψα προς  τον τότε Υπουργό Π. Κουρουμπλή την 19.08.2015 (δηλ. μία ημέρα προ της προκηρύξεως των εκλογών) και κατέθεσα στο γραφείο του. (Τούτη τη διαβάζετε στην προηγούμενη ανάρτησή μου)
Παραθέτω αυτούσια την επιστολή  αυτή, του Γραφείου Υπουργού Υγείας

<<   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ………………………….…Αθήνα 25/08/2015 ………………………………………………………........……...  Αρ.. Πρωτ. 5260
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
( στοιχεια διευθύνσεως, τηλεφ. κ.λπ
………………………………………..……………..................... ΠΡΟΣ 
…………………………………………………..… ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.
…………………………............. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
……………………………………….……………..ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
………………………………………………....……………ΣΤΑΔΙΟΥ   29
…………………………………………………….…….ΤΚ 10110 ΑΘΗΝΑ


Θέμα : « Διαβίβαση επιστολής»/

Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητος σας, την επιστολή του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΟΡΔΑΝΗ με ημερομηνία 19.08.2015, που αναφέρεται στο Γηροκομείο της Άντισσας του Ν. ΛΕΣΒΟΥ . Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΚΟΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
( στοιχεια διευθύνσεως)
                                     ……………………………        Ο Διευθυντής>>

 Η ως άνω επιστολή μου, προφανώς σταθμισθείσα και εκτιμηθείσα  ως προς το περιεχόμενό της, ευρέθη  ότι πέραν του ευκταίου, ικανοποιεί και  το εφικτό της υποθέσεως και έτσι  όχι μόνο δεν αγνοήθηκε (παρ’ όλο την εκ των προκηρυχθεισών εκλογών παραίτηση του Υπουργού Κουρουμπλή), αλλά αντίθετα  διαβιβάσθηκε στο καθ’ ύλη Υπουργείο για τις εκ μέρους του ενέργειες και φυσικά την αντιμετώπισή του  τεθέντος θέματός.
Θεωρώ ότι τα ως άνω αποτελούν τη βάση, στην οποία θα πρέπει να στηριχθούν οι μετά τις εκλογές ενέργειές μας, σε τρόπο ώστε το τόσο ζωτικής σημασίας και συνεχώς οξυνόμενο κοινωνικό πρόβλημα, της περιθάλψεως γερόντων στην Άντισσα άλλα και όλη τη Δυτική Λέσβο να δρομολογηθεί κατά το δυνατόν άμεσα. 

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης ( Ph.D.) ………… 13.09.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: