Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Η Αποπεράτωση της Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας, δεν έγινε τελικά με ποσά εκ των αντισταθμιστικών των στην περιοχή της Κοινότητας μας ανεμογεννητριών.


Η Αποπεράτωση της Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας, δεν έγινε τελικά με ποσά εκ των αντισταθμιστικών των στην περιοχή της Κοινότητας μας ανεμογεννητριών. 

Εδώ και καιρό λεγόταν απ’ αυτούς που είχαν ίδιο λόγο να το λένε, ότι η Αποπεράτωση της Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας έγινε με ποσά εκ των αντισταθμιστικών των στην περιοχή της Κοινότητας μας ανεμογεννητριών. 
Τούτο δεν είναι αλήθεια, αφού η σχετική σύμβαση μεταξύ Δήμου και εργολάβου επί λέξει αναφέρει σχετικώς :
« Η υπόψη εργολαβία …. χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0888 και Σ.Α. 201ΕΠ08880051 …» . 
Η σύμβαση αυτή «Αποπεράτωσης Εσωτερικής Οδοποιίας Κάμπου Άντισσας», που υπογράφεται από το Δήμαρχο Λέσβου Δημ. Φ. Βουνάτσο την 29.08.2015 δηλ. μία μόνο μέρα προ της λήξεως των Δημαρχιακών του καθηκόντων, ολικής δαπάνης 89.300,00 Ευρώ χρηματοδοτήθηκε από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0888 και Σ.Α. 201ΕΠ08880051.
Τώρα καταλαβαίνω γιατί στις κατά καιρούς σχετικές επιστολές μου από αρχές του 2014 ως και τη λήξη της θητείας του, προς τον συναγωνιστή, σύντροφο, συνυποψήφιό μου στη «Λαϊκή Ενότητα» στις Νομαρχιακές του 2006 και «φίλο», π. Δήμαρχο Δημ. Βουνάτσο, τούτος δεν είχε την ευγένεια να μου στείλει μία κάποια  σχετική απάντηση. Έτσι ουδέποτε έμαθα κάτι επί της ουσίας του θέματός μας.
Δηλ.  την κατά νόμο απαιτούμενη απόφαση του Δήμου με τον κωδικό βάσει του οποίου δίδονται πιά τα στην γενέτειρά μου Άντισσα ανήκοντα αντισταθμιστικά οφέλη εκ των στην περιοχή της εγκατεστημένων ανεμογεννητριών, τα οποία παρακρατούνται ως μη όφειλε από το Δήμο, εδώ και χρόνια από της ψηφίσεως του σχετικού νόμου. Τούτο δεν θα το έκανα με την γνωστή επιμέλεια και επιμονή μου για θέματα που άπτονται του γενικού καλού, αν ο ίδιος ο τότε Δήμαρχος δεν είχε ανακοινώσει  σχετικά παρουσία όλων των Αντισσαίων,  κατά την τελετή της κοπής της πίττας της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας  τον  Ιανουάριο 2014, το θέμα του  ορισμού αντιστοίχου κωδικού, στον προϋπολογισμό του Δήμου  που επέκειτο να ψηφισθεί. Πλέον αυτού , μου το είχε πεί ακόμη και σε  κατ’ ιδίαν σχετική συζήτηση μας.
Είναι προφανές ότι αν είχε δοθεί ο κωδικός αυτός, που εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ουδέποτε εδόθη, ίσως η λειτουργία του συνεχώς απαξιούμενου  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ μας να είχε σήμερα μια καλύτερη προοπτική.   

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …… 8.10.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: