Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ << ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ >> ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
ΠΕΡΙ   ΛΙΘΩΝ

Όταν τη δεκαετία του ΄90 έγινα ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών, η επί χρόνια τότε Γραμματέας του κα Χαρμαντά, μια μέρα έρχεται στο γραφείο μου κρατώντας ένα μικρό βιβλιαράκι και μου λέει:
« κ. Πρόεδρε, ως Λέσβιο Μεταλλειολόγο Μηχανικό, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσω σε σας ένα από τα τελευταία αντίτυπα του βιβλίου που έχει εκδώσει ο Σύλλογος μας το 1975. Είναι το ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ του μεγάλου πρωτοπόρου της Επιστήμης αλλά και του κλάδου μας, συμπατριώτη σας Θεοφράστου».
Παίρνοντας το στα χέρια μου, ομολογώ ότι συγκινήθηκα, μια σύγκορμη ανατριχίλα διέτρεξε το σώμα μου νοιώθοντας ως να κρατώ ένα πατρογονικό μου κειμήλιο.
Αντιγράφω τον πρόλογό του.
<< Δύο χιλιάδες τρακόσια είκοσι (2.320) χρόνια ζει το βιβλίο του Θεοφράστου « Περί Λίθων».  Και άλλα τόσα κυκλοφορεί εις όλον τον κόσμον, μεταφράζεται εις πολλάς γλώσσας, γίνεται αντικείμενο μελέτης του διεθνούς επιστημονικού κοινού.
Εις την Ελλάδα, το πρώτο αυτό εις ολόκληρον τον κόσμο βιβλίον Ορυκτολογίας δεν είναι παρ’ όλα αυτά ακόμη ευρέως γνωστόν. Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμον να το προσφέρωμε εις τους συναδέλφους μας, τους συναφείς επιστήμονας, αλλά και το ευρύτερο κοινό με την πεποίθηση ότι επιτελούμε ένα καθήκον με τη σκέψη ότι πληρώνωμε ένα υπάρχον κενό και με την ελπίδα ότι τούτο θα γίνη ευμενώς δεκτόν.
Και αποφασίσαμε την έκδοσιν. 
Το ανά χείρας βιβλίον περιλαμβάνει το αρχαίον κείμενον, την νεοελληνική του απόδοση και μερικά σχόλια. Κατ’ επιλογήν από την έκδοσιν «THEOPHRASTUS  ON  STONES» και με σχολιαστάς τους γνωστούς E.R.CALEY και J.F.C.RICHARDS.
Παραδίδοντες το έργον εις το Ελληνικόν κοινόν αισθανόμεθα υποχρέωσιν να ευχαριστήσωμεν και από την στήλην αυτήν τον μεταφραστή και επιμελητήν της εκδόσεως συνάδελφον κ. Νικ. Αποστολίδην εις τον οποίον οφείλεται η όλη παρουσίασις.
Αθήνα Σεπτέμβριος 1975
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διπλ. Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών.>>
Σαράντα (40) χρόνια μετά την προσφορά αυτή του Συλλόγου Μεταλλειολόγων και δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα 2.360 χρόνια μετά τη γραφή του πρώτου του είδους βιβλίου της Ορυκτολογίας από το μεγάλο συμπατριώτη μας Θεόφραστο η από μέρους μας απόδοση των οφειλομένων στον σκαπανέα της Επιστήμης θα πρέπει να είναι στο διηνεκές.
Έτσι, μη έχοντας άλλη δυνατότητα να κάνω προσωπικά κάτι ακόμη σχετικά,  σκέφτηκα να γράψω τα παρόντα και να τα αναρτήσω στον ιστότοπο του Συλλόγου σας. «με την πεποίθηση ότι επιτελώ σχετικό καθήκον» όπως αναφέρεται στον πρόλογο ανωτέρω.
 Ακόμη με ξεχωριστή αγάπη και εκτίμηση,  
αγαπητέ φίλε Γιάννη, Πρόεδρε του «Θεόφραστος» του Συλλόγου των απανταχού Ερεσίων,
δίδω το εις χείρας μου αυτό αντίγραφο στο Σύλλογο σας, που έχει την τιμή να φέρει το όνομα του μεγάλου προπάτορα σας ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, για να το προβάλλει κατά πως πρέπει και μπορεί. Η προβολή αυτή πιστεύω ότι μόνο καλό θα κάνει στην αγαπητή μου Ερεσό, αλλά και όλη τη γενέτειρα μας νήσο, την αγαπημένη μας Λέσβο.  
 
Δρ.Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης(Ph.D.) .......... 18.10.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: