Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ;;;!!

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ;;;!!
Μετά τη σχετική απάντηση του Δήμου Λέσβου, το αρμόδιο Υπουργείο μου έστειλε την ακόλουθη επιστολή. 

<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ……….. Αθήνα 29-02-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &….............Αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ2/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ .................
οικ. 9290/291 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
………………… ……….. Προς
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ …...............................….κ. Παναγιώτη Ιορδάνη
( Στοιχεία Διεύθυνσης, …………………… ( Στοιχεία Διεύθυνσης)
τηλ./να, e-mail)

Θέμα : Απάντηση σε επιστολή αναναφορικά με το Γηροκομείου Άντισσας
Σχετ. Η από 19.08.2015 επιστολή σας 

...........Σε απάντηση της από 19.08.2015 επιστολή σας αναφορικά με την χρηματοδότηση και λειτουργία του Γηροκομείου Άντισσας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα .
..........Ο Δήμος Λέσβου, με το υπ’ σριθμ. Πρωτ. 5953/ 10.02.2016 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι το δημοτικό ακίνητο που κατασκευάστηκε στην Άντισσα δε λειτούργησε ως Γηροκομείο, λόγω διαφόρων προβλημάτων και παρόλο που, έγινε διερεύνηση από κοινού με Φιλανθρωπικά Καταστήματα της Μητρόπολης κρίθηκε οικονομικά προβληματική η λειτουργία του είτε από το Δήμο ή από το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο.
……..Επίσης λόγω οικονομικής κρίσης δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από οικογένειες ηλικιωμένων για φιλοξενία με οικονομική συνεισφορά ενώ, η κίνηση κάποιων ιδιωτών, καταγομένων από την Άντισσα, να αναλάβουν την λειτουργία του Γηροκομείου δεν είχε συνέχεια.
..........Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του.

………………………….. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ .>>

Παραθέτω αυτή τη φορά, την απάντηση αυτή του Υπουργείου, χωρίς κανένα σχόλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: