Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ
Μετά την απένταξη του έργου μας από το ΕΣΠΑ 2006 – 2013 και την αδυναμία για λόγους που συνδέονται με τη σχετική βούληση της Ε.Ε. να μη αποδεχθεί την ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ (204-2020) κατά πως μας είχε γράψει προ έτους, ο τότε Γενικός Γραμματέας και νυν Υφυπουργός ΕΣΠΑ κ.Αλέξης Χαρίτσης η μόνη λύση ήταν να χρηματοδοτηθεί από τα κονδύλια των Δημοσίων Επενδύσεων. Τούτο πράγματι έγινε μόνο ύστερα από την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ της Κυβέρνησης του ιδίου του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα εκ της συγκυρίας του μεγάλου προβλήματος του προσφυγικού και της όλης στάσης των Λεσβίων απέναντι στους «ξένους» μας τα τελευταία χρόνια, πράγμα που κατέστησε το νησί μας ΚΕΝΤΡΟ του παγκοσμίου ενδιαφέροντος και της προσοχής της Υφηλίου.
Έτσι εξ αυτών και η Πολιτική Βούληση της Κυβέρνησης έχει τοποθετήσει το νησί μας, όπως μπορώ να εκτιμήσω, στο οπτικό της πεδίο, πράγμα που καμμιά άλλη Κυβέρνηση στο παρελθόν είχε κάνει .
Η πιο κάττω επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό μας, την οποία και πρωτοκολλήσαμε χθες στο γραφείο του, στρέφεται πάνω στον πιο πάνω άξονα. Βάζει δε (εκ τη συγκυρίας της από 8.5.2016, 5ης Ανοικτής επιστολής μας προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ) που πρωτοκολλήθηκε και στο γραφείο του, ακόμη και το άλυτο πρόβλημα της μακρόχρονης ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας και την μακρόσυρτη εκκρεμότητα της ενάρξεως κατασκευής του εργοστασίου των 120 MW της ΔΕΗ, στη Σαρακήνα στη Β. Λέσβο.
<< ……….…..…….……………………..……… ..……Αξιότιμο
Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..……………… Πρόεδρο της Ελληνικής
- Επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα ….… ...Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργό
- Πρόεδρος του Συνδέσμου για……… ………………… κ. Αλέξη Τσίπρα
την Ανάπτυξη της Λέσβου………………………...……Μέγαρο Μαξίμου
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »……………….…………….….ΑΘΗΝΑ
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων….…….…….…Κοιν.:Ως Πίνακα Παραληπτών
- Αγησιλάου 9 - Ηλιούπολη 163 46 ……
Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461…….……..Αθήνα, .17. Μαΐου 2016
ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ. Η ένταξή του έργου μας, στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ, ικανοποιεί το πάγιο και επί ένα αιώνα σχετικό αίτημα των Λεσβίων.
Σχετ.: 1) Η από 18 Φεβρουαρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ.πρωτ. 1615/18.2.2013 )
2) Η από 1 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.944/ 1.3.2013 )
3) Η από 12 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2288 / 13. 3.2013)
4) Η από 28 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2719 /29. 3.2013)
5) Η από 15 Απριλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3181 /16. 4.2013).
6) H από 8 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3ν.693 /9.5.2013).
7) Το από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου έγγραφό του Α.Π.225 / 20.05.2013 προς το ………….γραφείο σας.
…..8) Η από 27 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.4248 / 28.5.2013)
9) Η από 06 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4530 /06.06.2013)
10) Η από 25 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.008/26.06.2013)
11) Η από 22 Ιουλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.637/22.07.2013)
……..12) Η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7.75/01.10.2013)
13) Υπογραφή πρόσκλησης για τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων χρηματοδότησης του
έργου προς ένταξη του λιμανιού του Σιγρίου στο ΕΣΠΑ, από τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου ………….στις 11-10-2013-
14 Η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ( με αριθμό 52853/6800/14-10-2013)
15). Η από 21. Οκτωβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 57766/7216/Φ.5.1 Δ.Τ.Ε.) επιστολή της ………Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας …………γραφείο
16) Η από 13. Νοεμβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 588) επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας & ……….Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
17 ) Η από 27 Οκτωβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8.025 / 2910.2013 )
18) Η από 23 Δεκεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9412. / 24.12..2013 )
19) Η προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου 28.12.2013 (κοινοποιηθείσα προς υμάς)
20) Η από 11 Φεβρουαρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1034. / 12.2..2014 )
21) Η από 24 Σεπτεμβρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5254. /25. 09..2014 )
22) Η από 06 Νοεμβρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6234. /10. 11..2014 )
23) Η από 12 Μαρτίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ.Δ. 727. /12. 03..2015 )
24) Η από 03 Απριλίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ.Δ. 995. /03.04..2015 )
25) Η από 22 Απριλίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 732. /24.04..2015 )
…….26) Η Η κοινοποιηθείσα σε μας η από 09 Ιουνίου 2015,.επιστολή της Γραμματείας σας ( υπ’ …………αριθμ. Πρωτ.Δ 1370. / 09. .06..2015 ) προς την Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου,.(εξ αφορμής ………… των επιστολών μας ως σχετ. 23 και 24 ανωτέρω)
…….27) Η από 17 Ιουνίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1621. / 18. .06..2015 )
…….28) Η από 18 Αυγούστου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2587. /18.8.2015 )
…….29) Η από 8 Δεκεμβρίου 2015 επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ.Α. Χαρίτση ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 618. / 09.12..2015) κοινομποιηθείσα και προς υμάς.
…...30) Η από 6 Απριλίου 2016 επιστολή μας, προς τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ.Α. Χαρίτση
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Η μακρόχρονη αγωνία μας εν αναφορά προς τη δημιουργία της Δυτικής Πύλης του ακριτικού νησιού μας, πάγιο αίτημα των Λεσβίων που πηγαίνει ένα αιώνα πίσω, από την απελευθέρωσή του το 1912, επί τέλους δρομολογείται να λάβει τέλος, μετά την προ ημερών (13.05.2016) ανακοίνωση στην Επιτροπή μας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κορκολή, ότι αποφασίστηκε η ένταξη «του έργου κατασκευής του λιμένα Σιγρίου Λέσβου, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΜΕΔΙ».
Μετά την εξασφάλιση και της χρηματοδότησης του έργου μας κατά τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι είναι ήδη ολοκληρωμένες οι διαδικασίες επιλογής του εργολάβου του, προσβλέπουμε ότι τούτο θα κατασκευαστεί σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, βάσει του χρονοδιαγράμματος της σχετικής συμβάσεως.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι στους δύσκολους αυτούς καιρούς που διέρχεται η χώρα μας, με την ιδιαίτερη στενότητα χρήματος, η διάθεση κονδυλίων της τάξεως των 10,00 εκατομ. Ευρώ από τις Δημόσιες Επενδύσεις για την πραγματοποίηση του έργου μας, θα μπορούσε να υπάρξει μόνο μέσα στα πλαίσια σχετικής Πολιτικής Βούλησης της υφ’ υμάς Κυβέρνησης. Βούληση, στο να αρχίσει επί τέλους να εκδηλώνεται στην πράξη η πρέπουσα φροντίδα της Πολιτείας, στο επί δεκαετίες σε αναπτυξιακή καχεξία ευρισκόμενο νησί μας.
Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί ότι την τελευταία 35ετία, από τα τέσσερα ΚΠΣ για τη δημιουργία έργων κλίμακος και υποδομών ανάπτυξης, ύψους 86,50 δισεκατομμυρίων Ευρώ, στο νησί μας έχουν διατεθεί ατυχώς ποσά πολύ λιγότερα εκείνων των σ’ αυτό ανηκόντων, κατά τα συνταγματικώς προβλεπόμενα περί ισονομίας, ισοπολιτείας και ισότητας των Ελλήνων. Λιγότερα των 200,00 εκατομ., έναντι των ανηκόντων στη Λέσβο 850,00 – 1.000,00 εκατομ. Ευρώ. Τούτο από μόνο του, αποτελεί χαρακτηριστικό δεδομένο του μακροχρόνιου ελλείμματος φροντίδας από την Πολιτεία προς το νησί μας.
Με την παρούσα, 24η επιστολή μας προς υμάς τον Πρωθυπουργό της χώρας ( η 6η , επί της Πρωθυπουργίας σας) υποβάλλονται οι πρέπουσες ευχαριστίες των υπερ4000 μελών της επιτροπής μας και κατ΄ επέκταση όλων των Λεσβίων. Μετά την απογοήτευσή μας από την απένταξη του έργου μας τέλος του 2014 από το ΕΣΠΑ (2006 – 2013), πράγμα που είχε εξαλείψει την όποια σχετική ελπίδα μας, η προ ημερών χαρμόσυνη είδηση της απόφασης κατά τα ανωτέρω, είχε το άμεσο αποτέλεσμα της αναγέννησης αυτής, αφού πιά μπορούμε να πιστεύουμε πως σύντομα θα δούμε τη Δυτική Πύλη του νησιού να λαμβάνει «σάρκα και οστά».
Περαίνοντες, και εκ του ότι συγκυριακά συνέπεσε η υποβολή της παρούσης, με την υποβολή της προς υμάς κοινοποιούμενης επιστολής μας προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ της 08/05/2026 - που κατατίθεται επίσης σήμερα στο πρωτόκολλο σας - (συνημ.1), σκοπός μας είναι δι’ αυτού να σας γνωρίσουμε το οξύ και μόνιμο πρόβλημα του επί 25 και πλέον έτη, άλυτου προβλήματος της μόνιμης ηλεκτρενεργιακής πενίας του νησιού.
Τούτο που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της μόνιμης υπανάπτυξής της Λέσβου, πράγμα που μας απασχολεί επί χρόνια, θεωρούμε ότι επί τέλους ήρθε η ώρα να δρομολογηθεί η απαιτούμενη επένδυση, που επί χρόνια περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ, για την κατασκευή του νέου εργοστασίου 120 MW στη θέση Σαρακήνα στο Β. Λέσβο.
Με δεδομένο ότι το νησί μας θα πρέπει να βοηθηθεί στο να λάβει από απόψεως ανάπτυξης τη θέση που του ανήκει, αντίστοιχη άλλων νησιών του Αιγαίου ( Ρόδος, Σαντορίνη κ.λπ.) προσβλέπουμε η Κυβέρνησή σας να θελήσει άμεσα και κατά προτεραιότητα να λυθεί το ηλεκτρενεργειακό πρόβλημα της Λέσβου ως αναφέρθηκε πιο πάνω. Αναμφίβολα και αν μη τι άλλο, η εν γένει στάση του νησιού μας και των κατοίκων του στο μέγα πρόβλημα, το προσφυγικό, που το κατέστησαν ΚΕΝΤΡΟ της προσοχής της Υφηλίου και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, παρέχει το δικαίωμα η Λέσνος να ελπίζει ότι επέστη ο χρόνος της δικαίωσης της για την ανάπτυξη, ευημερία και την πληθυσμιακή ανάταση και αναγέννησή της.
…………............………………Συνημ : 1
Με την πρέπουσα τιμή 
Πίνακας Παραληπτών 1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κ. Χριστιάνα Καλογήρου
Κουντουριώτη 1,
811 00, Μυτιλήνη
2) Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών
811 00, Μυτιλήνη
3 ) Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα
4) ΜΜΕ Λέσβου
………………………………………………………………………………….>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: