Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016Είμαι πιά σίγουρος ότι θα αξιωθώ να  περπατήσω, κατά πως έχω πει και δεσμευθεί επανειλημμένως, τον δρόμο μας ( οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου)
 
Κρατώντας στα χέρια μου την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού της 29.06.2016 που φέρει την εικεφαλίδα «¨Ενταξη της Πράξης Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου …» είμαι πιά πεπεισμένος  ότι η προσπάθεια της Επιτροπής Αγώνα τώρα πιά δικαιώνεται στο ακέραιο. Της επιτροπής  αυτής που δημιούργησα το 2003 και που έκτοτε έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό αρχικά τούτος να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2006- 2013 ( Αύγουστος 2011) και μετά να «πέσει η πρώτη κασμαδιά» της κατασκευής του (Σεπτέμβριος του 2013), τώρα πιά είμαι σίγουρος ότι το πολυπόθητο αυτό έργο μας θα ολοκληρωθεί. Η νέα αυτή απόφαση  έρχεται μετά την απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ 2006- 2013 το Δεκέμβριο του 2014 (αφού δε μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στις προθεσμίες του Προγράμματος αυτού) να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Όπως με πληροφόρησαν οι αρμόδιοι  του Υπουργείου που χειρίζεται τα Δημόσια Έργα, η απόφαση αυτή είναι η πρώτη αντίστοιχη όλων των ανά την επικράτεια έργων που θα επανενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ.
Η χάραξή του και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι αυτά που προβλέπονταν και στην απόφαση του 2011. Επαναλαμβάνω τα βασικά.
Μήκος …. 46,7 χιλιόμετρα ……….(από 55 που είναι ο τώρα δρόμος) .
Πλάτος …..12 μέτρα, …………... ( σε περιοχές δε  μεγάλης σχετικά …………………………………………………. κλίσεως - 10,50 χιλιόμετρα - μιαπρόσθετη ……………………………………………………..λωρίδα, 3,50 μέτρων.)

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, προβλέπει ολοκλήρωση του έργου, το Φεβρουάριο του 2019.

Τα οικονομικά της Πράξης αυτής, ομολογουμένως  μας έκρυβαν μία ευχάριστη έκπληξη.
Ενώ η αρχική ένταξη στο ΕΣΠΑ το 2011 ο προϋπολογισμός του έργου μας ήταν 44,50 εκατομ. Ευρώ, τώρα είναι ~ 61,00 εκατομ.  
Με το πρόσθετο αυτό ποσό των ~ 16,50 εκατομ. Ευρώ θα καλυφθούν οι όποιες επί πλεόν δαπάνες για τα έργα εκείνα που ασφαλώς δεν καλύπτονταν αρχικά.
Τα 61,00 αυτά εκατομμύρια κατά τα ~44,60 εκατομ. είναι από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα ~ 16,40 εκατομ. Είναι από της Δημόσιες Επενδύσεις.   
Τώρα πιά είμαι σίγουρος και ιδιαίτερα ομολογώ ευχαριστημένος ότι το μεγάλο αυτό έργο, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ στο Αιγαιακό Αρχιπέλαγος, θα ολοκληρωθεί μέσα στο βιολογικό μου - ελπίζω - κύκλο.  Έτσι θα αξιωθώ να τον περπατήσω κατά πως έχω πει και δεσμεύσει επανειλημμένως  τον εαυτό μου, όταν τούτος θα είναι πιά ολοκληρωμένος.  

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …….16.07. 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: