Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, «… ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ…»ΤΟ  ΣΠΑΣΙΜΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, «… ΜΟΝΟ  ΑΝ  ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ…»

Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,
 η απάντηση που μου εστάλη και πήρα σήμερα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ υπογραφόμενη από τη Γενική Διευθύντρια,  στην επιστολή μου της 25 Ιουλίου 2016  με την οποία υπέβαλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αυτή με συνημμένη τη Διακήρυξή μας που την συνόδευαν οι υπερ200 υπογραφές φίλων της Ανεμώτιας, ατυχώς ήταν η αναμενόμενη.
Στερεότυπη, θα έλεγα τυπική της απόλυτης γραφειοκρατικής προσεγγίσεως.
Το  βασικό της μήνυμα  στο αίτημά μας να  σπάσει ο  δήμος τέρας Λέσβου,  είναι ότι τούτο θα μπορούσε να γίνει  «… μόνο αν προκύπτει σχετική αναγκαιότητα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων…» !!
Βέβαια για μας τους Λέσβιους των ~90.000 η αναγκαιότητα είναι δεδομένη χωρίς να περιμένουμε τα αντικειμενικά κριτήρια άλλων, επιτροπών κ.λπ. και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέχρι να επιτύχουμε το σκοπούμενό μας. Καθοδηγητικό μας φάρο έχουμε,  επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την κατά το μεγάλο τιμονιέρη της Ν. Αφρικής, Νέλσων Μαντέλα ρήση «πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί’» .

<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………,,,,,,,,,,,,,,………  ….. Αθήνα 31/8/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗς  …………,,,,,,,,,,,,,…Αρ. πρωτ./οικ. 27460
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ………,,,,,,,,,,,,,,,,….……….. ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ……………….κ. Παναγιώτη Ιορδάνη
( Στοιχεία Διεύθυνσης, ……………….………………………… ( Στοιχεία Διεύθυνσης)
τηλ./να, e-mail)…………………
………………………………………… …...
ΘΕΜΑ : Χωροταξικός ανασχεδιασμός Δήμου Λέσβου

Σχετ: Από 25- 7-2016 επιστολή

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολή σας, η οποία μας διαβιβάσθηκε από τη  Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και στην οποία προτείνετε τον  χωροταξικό ανασχεδιασμό του  Δήμου Λέσβου με διαίρεσή του σε μικρότερους Δήμους σας γνωρίζουμε ότι οιεσδήποτε παρεμβάσεις στη χωροταξική διάρθρωση των Δήμων της Χώρας θα εξετασθούν στο πλαίσιο συνολικής αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνο στις περιπτώσεις όπου προκύπτει σχετική αναγκαιότητα   βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4368/2016 (Α΄  21) .
........................................................…………………Η Γενική Διευθύντρια       

…………… ………………………………………………………. Βίκυ  Γιαβή
………………………………………………………………  ( Υπογραφή –Σφραγίδα)


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ

1)  Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού    
2)  Γρ. Υπουργού
3) Διεύθυνσή μας>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: