Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Στις 8 Δεκεμβρίου αντί στις 8 Νοεμβρίου, τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Στις 8 Δεκεμβρίου αντί στις 8 Νοεμβρίου, τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ως από το 1913  πρότεινε ο Μηθυμναίος γιατρός  Πέτρας  Δημ. Ζαφειράκης.

Βρισκόμαστε  στην περίοδο των 104 ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ του νησιού μας, την 8η Νοεμβρίου. Εορτάζουμε χαιρόμενοι για την ελευθερία (κατά πως είναι  λογικό) της Λέσβου, όμως τούτο δεν είναι η αλήθεια των πραγμάτων αφού  την 8η Νοεμβρίου απελευθερώθηκε μόνο το μισό νησί. Το άλλο μισό τράβηξε τα πάνδεινα από τους Τούρκους μέχρι την 8η Δεκεμβρίου που οι Ελληνικές Δυνάμεις, τους κατενίκησαν στην θρυλική μάχη του Κλαπάδου. Στον ένα αυτό τραγικών συνεπειών για τους παππούδες  μας  μήνα, που του έδωσαν το απεχθές όνομα «τα Φόβια»,  τα δεινά τους ήταν απερίγραπτα απ’ τη ζωώδη συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των σκλαβωμένων ακόμη Λεσβίων. Έτσι γιορτάζουμε προκαταβολικά για τα παθήματα, τα δεινά, τις λεηλασίες, τις πυρπολήσεις  και το χειρότερο για τις ζωές που χάθηκαν κατά τα Φόβια  αφού   95 τάλαινες  Λέσβιοι πολίτες Έλληνες  σκοτώθηκαν σε διάφορα γεγονότα απ’ τους Τούρκους, πέραν των 19 στρατιωτικών (συν ενός καλόγερου) στη μάχη του Κλαπάδου,  που όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν την 8η Νοεμβρίου είχαν γίνει αυτά που έπρεπε, για να  απελευθερωθεί ολόκληρο το νησί.
Με βάση τα πιο πάνω, ο Δημήτρίος Ζαφειράκης γιατρός της Πέτρας από τη Μήθυμνα που βίωσε όλα  αυτά τα δεινά  δημοσίευσε, εκατό τρία χρόνια πριν, στην εφημερίδα της Λέσβου «Σάλπιγξ» στις 19-10-1913 (πριν ακόμη καθιερωθούν και εορτασθούν τα 1α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, την πρόταση του για το πότε πρέπει να εορτάζονται τα Ελευθέρια της Λέσβου, που έχει επί λέξει ( όλα τούτα, κατά το προ διετίας δημοσίευμα στο ΕΜΠΡΟΣ του φίλου Αριστ. Κυριατρζή), ως ακολουθεί:
<< Καθ’ ον χρόνον οι Μυτιληναίοι, οι Πλωμαρίται και εί τις άλλος εορτάζετε την εθνικήν παλιγγενεσίαν καί υπεδέχεσθε εν εξάλλω ενθουσιασμώ τον Ελληνικόν στόλον και στρατόν, ημείς εδώ εδεχόμεθα υποκοπάνους επί κεφαλής, υφιστάμεθα φυλακίσεις και μεταφερόμεθα άνευ αποχρώντος λόγου εις το πραιτώριον, της ιεράς εξετάσεως, τον περιώνυμον Κλαπάδον, εδερόμεθα ανηλεώς διά των βαναυσοτάτων και μάλλον πρωτοτύπων εφευρέσεων και ποικιλοτρόπως τέλος εκακοποιούμεθα...
Την 8ην Δεκεμβρίου, την ημέραν ταύτην πράγματι ολόκληρος η νήσος ελευθερώθη, ολόκληρος επανήλθεν εις τας αγκάλας της μητρός Ελλάδος, ολόκληρος εώρτασε την παλιγγενεσίαν της και ολόκληρος αφυπνίσθη ελευθέρα πλέον, διαρραγέντων των επί πέντε σχεδόν αιώνας, βαρβαρωτάτων δεσμών της δουλείας.
Πότε λοιπόν είναι δίκαιον και ορθόν να εορτασθή και εορτάζηται η επέτειος της παλιγγενεσίας της νήσου; την 8ην Νοεμβρίου ημέραν της ενάρξεως ούτως ειπείν των εχθροπραξιών και αποπείρας προς απελευθέρωσιν της νήσου ή την 8ην Δεκεμβρίου καθ’ ήν εάλω το εχθρικόν στρατόπεδον, ο πολύς Κλαπάδος, ηχμαλωτίσθη ο επί ένα ολόκληρον μήνα διά πυρός και σιδήρου βασανίσας ημάς τουρκικός στρατός και καθ’ ήν καταρρακωθείσης της ημισελήνου υψώθη η Κυανόλευκος εις τα τέσσαρα πέρατα της νήσου;
Χάριν της ιστορίας, κατά την ταπεινήν μου γνώμην, ως επέτειος εθνική εορτή της νήσου μας πρέπει να καθιερωθή η 8η Δεκεμβρίου και όχι η 8η Νοεμβρίου.
Μετά δε την προσάρτησιν (εις το Ελληνικόν Κράτος) ήν όσον ούπω αναμένομεν να καθορισθή, όπως εν τω κάτωθι του Κλαπάδου οροπεδίω (εις Πετσοφά) όπου υπεγράφη υπό του Γκανή το πρωτόκολλον της παραδόσεώς του μετά τού υπ’ αυτόν στρατού, ανεγερθή διά παλλεσβιακών εράνων μεγαλοπρεπές κενοτάφιον τών υπέρ της ελευθερίας μας πεσόντων μαχητών και καθιερωθή ίνα εκεί κατ’ έτος γίνηται Παλλεσβιακή Πανήγυρις, τής οποίας αι εισπράξεις να διατίθενται υπέρ εθνικού σκοπού>>.
Υιοθετώντας  την πρόταση αυτή του αειμνήστου γιατρού  Ζαφειράκη στέλλω σήμερα σχετικό έγγραφο μου στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με κοινοποίηση παράλληλα στους θεσμικά καθορισμένες αρχές  ως και τα ΜΜΕ του νησιού μας.
.
Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …………………31.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: