Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ.ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΜΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ.

Η εντατικοποίηση της προσπάθειας μας,  φαίνεται ότι σιγά-σιγά έχει αποτελέσματα  τόσο σε ποσότητα αφού  σ’ όλη την έκταση του νησιού η διακήρυξή μας υπογράφεται από όλο και περισσότερους συμπατριώτες μας που έτσι συστρατεύονται στο κοινό αγώνα, αλλά και σε ποιότητα  όταν προβληματιζόμενοι, ενεργοί πολίτες συμπαρατάσσονται  μαζί μας και μας στέλλουν κείμενα όπως το πιο κάτω που έστειλε ο φίλος Νίκος Προβατάς. Ασφαλώς τέτοιου είδους συνεισφορές μας δίνουν το κουράγια και την πίστη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας αδιάλειπτα και με συνέπεια, μέχρις ότου δούμε να γίνεται πραγματικότητα ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ. Περιμένουμε πολλούς ακόμη να συνεισφέρουν αντίστοιχα.
Τέλος το κείμενο αυτό  του Νίκου, θα αποτελέσει τη βάση της τρίτης μας επιστολής προς το Πρωθυπουργό, συνοδευόμενη με τη Διακήρυξή μας που υπογράφεται  αυτή τη φορά από κατοίκους της Άντισσας ( μετά από εκείνες των από Ανεμώτια τον Ιούλιο και από  Ερεσό το  Σεπτέμβριο).   

<< Η βασική ιδέα του Καλλικράτη στα νησιά ήταν η δημιουργία ενός «ισχυρού» Δήμου «κυβερνείου» ανά νησί προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρές διοικητικές δομές ενιαίου σχεδιασμού στο νησί και ταυτόχρονα να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας με ενοποίηση πολλών μικρών τεχνικών ή οικονομικών Υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως, για ένα νησί – Δήμος του μεγέθους της Λέσβου, η καθημερινή πραγματικότητα των Δημοτών – πολιτών είναι εντελώς διαφορετική και διαψεύδει την θεωρία και την πολιτική εμμονή των εμπνευστών της.
Στην πράξη υπάρχουν καθημερινά προβλήματα λόγω μη αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών προς τον δημότη αφού καταργήθηκε η άμεση εποπτεία και σχέση του πολίτη με τον παλιό μικρότερο Δήμο. Θεωρητικά, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμών καταγραφής των προβλημάτων και εν συνεχεία επίλυσής των μέσω συγκεκριμένων διοικητικών πρωτοκόλλων στα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση εμπλοκή οι κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες κλπ. Όμως, σε ένα νησιωτικό Δήμο μεγάλου μεγέθους, με διαφορετικές τοπικές νοοτροπίες, τα θεωρητικά αυτά εργαλεία δεν είναι αποτελεσματικά διότι υπάρχει έλλειψη τέτοιας «υψηλής» διοικητικής κουλτούρας σε αυτά τα επίπεδα. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι οι Δημοτικές Υπηρεσίες είναι, πρωτίστως, άμεσης ενέργειας σε καθημερινά προβλήματα όπως οι συντηρήσεις είτε αποκατάσταση βλαβών σε φωτισμό, ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα, οδικά δίκτυα και τεχνικά σε χειμάρρους κλπ. Τέτοιοι διοικητικοί μηχανισμοί που να ικανοποιούν τους δημότες, δύσκολα λειτουργούν διότι δεν βοηθάει το νομοθετικό πλαίσιο, η έλλειψη κουλτούρας σχεδιασμού και παρακολούθησης των υπηρεσιών όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλες αποστάσεις, δυσκίνητο προσωπικό, αλλά και έλλειψη αποκέντρωσης των τοπικών θεμάτων.
Όλες οι ανωτέρω δυσλειτουργίες που εμπεριέχουν χαμηλό βαθμό εξυπηρέτησης των Δημοτών, κατά κύριο λόγο, εμφανίζονται στις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες από την έδρα του ενιαίου Δήμου περιοχές, μεταξύ των οποίων και η δυτική Λέσβος.
Η οδυνηρά, εν μέσω κρίσης, κτηθείσα εμπειρία του «Καλλικράτη» ως ένας ενιαίος Δήμος ανά νησί, χωρίς κανένα ποιοτικό και ποσοτικό κριτήριο ως προς το κρίσιμο μέγεθος – όριο που μπορεί να εξυπηρετήσει, έχει εξοργίσει τους Δημότες και για τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται η άμεση διάσπαση του ενιαίου Δήμου σε 3 με 4 Δήμους στο νησί της Λέσβου.
Επισημαίνεται ότι με την διάσπαση του νησιού σε περισσότερους από ένα Δήμο, θα υπάρξει αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Δημοτών σε όλα τα καθημερινά προβλήματα, ενώ ο ενιαίος σχεδιασμός στα μεγάλα κοινά έργα και οι διοικητικές οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν, σε μεγάλο βαθμό, με υποχρεωτικές διαδημοτικές συνεργασίες, εκεί που ο νέος Νόμος θα ορίζει.>>

Δρ. Τάκης  Χαραλ. Ιορδάνης          18.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: