Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ο Δρόμος Σκαλοχωρίου προς Καλό Λιμάνι, Αρχαία Άντοσσα ...

Ο Δρόμος Σκαλοχωρίου προς Καλό Λιμάνι, Αρχαία   Άντοσσα, ...
<<Ζητούμενο είναι, να ολοκληρωθεί η σχετική Τεχνική Μελέτη που κατά πληροφορίες μας έχει ανατεθεί (;;;) σε Μελετητικό Γραφείο και βεβαίως, τέλος, να ορισθεί το χρηματοδοτικό σχήμα και η πηγή προέλευσης της απαιτουμένης αντιστοίχου επενδύσεως ( Εθνικοί πόροι, Κοινοτική Χρηματοδότηση;;;) ώστε τελικά να κατασκευασθεί το υπό θεώρηση έργο. Ευχής έργο βεβαίως θα ήταν το να υπήρχε η δυνατότητα τούτο να ενταχθεί στο Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.>>
Τούτο ήταν, αυτό που ζητούσα στο έγγραφό μου προς την νέα τότε Περιφερειάρχη κ. Χρ. Καλογήρου λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Γενάρη του 2015. Περιττό να λεχθεί, ότι ουδεμίας απαντήσεως της υπήρξε επ’ αυτού.
Γράφω τα πιο πάνω γιατί η Πρόεδρος του Τ.Σ. Σκαλοχωρίου με ρώτησε σχετικά και ειδικότερα αν ποτέ έκανα για το δρόμο αυτόν την κάποια ενέργεια « τόσα χρόνια που τριγυρνάει στα συρτάρια της περιφέρειας η μελέτη» όπως η ίδια γράφει στον ιστότοπό της. 
Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι καλά γνώριζα πως ο Σύλλογος Σκαλοχωριτών της Αθήνας ήταν ο επισπεύδων πίσω από την υπόθεση του δρόμου αυτού από τη δεκαετία του ’90. Μάλιστα όταν εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου το 2008 και ελήφθη το σχετικό εγκριτικό έγγραφο Περιβαλλοντικών Όρων του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου υπ’ αρ.πρωτ.5792/328/ΑΦ 6.1.5.4γ/18-7-08, ως Μηχανικός Μελετητής με πτυχίο του ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς τα Περιβαλλοντικά, μελέτησα τους όρους αυτούς και εξέφρασα την άποψή μου επ’ αυτών.
Με αυτό το δεδομένο, σεβόμενος τις σχετικές ενέργειες του Συλλόγου, θα μου ήταν αδιανόητο και βέβαια δεν ήθελα ποτέ να υπερκεράσω τις δικές του ενέργειες.
Μόνο μετά την παρέλευση επτά ολοκλήρων χρόνων από της εγκριτικής αποφάσεως «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Δρόμος «Σκαλοχώρι, Καλό Λιμάνι, Αρχαία Άντισσα – διασταύρωση Κάμπου Γαβαθά Αντίσσης» χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η γι’ αυτόν απαιτούμενη Τεχνική Μελέτη και γνωρίζων ότι σε τρία χρόνια ήτοι το 2018 λήγουν οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι, έστειλα το έγγραφο μου που διαβάζετε πιο κάτω (Συνημ.1). Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι τούτο ανέγνωσα και κατέθεσα στο Σύλλογο μας (Σκαλοχωριτών) των Αθηνών σε εκδήλωση του αρχές του 2015.
Εκείνο δε πέραν των ανωτέρω τόνιζα σ’ αυτό, ήταν ότι εφ’ όσον είχε τελειώσει η Τεχνική Μελέτη και εκ του ότι τότε άρχιζαν οι κατανομές των κονδυλίων στο ΕΣΠΑ 2014 -2020, να γινόταν η προσπάθεια να ενταχθεί το έργο αυτό σ’ αυτό.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Συνημ.1
<<Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.)…. Προς την Περιφερειάρχη 
-Πρόεδρος του Συνδέσμου για ……….… Βορείου Αιγαίου 
την Ανάπτυξη της Λέσβου ……….… κ. Χριστ. Καλογήρου
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ » … Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η 
- π. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΒΟ
- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ-…οιν: 1) Δήμο Λεσβου 
λόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών ..2) Δημ. Κοιν. Αντίσσης
Αγησιλάου 9 Ηλιούπολη 163 46 … 3)Τοπ. Κοιν.Σκαλοχωρίου
Τηλ.- Fax 210 9737053 ………...4) Συλλόγους της Αθήνσς 
κιν. 6977503461………………………… α) Αντισσαίων 
…………………………………………… β) Σκαλοχωριτών
Αθήνα,…16…Ιανουαρίου 2015
Θέμα : Ο Δρόμος «Σκαλοχώρι, Καλό Λιμάνι, Αρχαία Άντισσα – διασταύρωση Κάμπου Γαβαθά Αντίσσης».
Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.5792/328/ΑΦ 6.1.5.4γ/18-7-08 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο : Δρόμος από Σκαλοχώρι – Καλό Λιμάνι – Αρχαία Άντισσα – Κάμπος Γαβαθά, μέχρι τη διακλάδωση του δρόμου Άντισσας – Γαβαθά, συνολικού μήκους 11,65χλμ. στο Νομό Λέσβου»
Αξιότιμη κα Περιφερειάρχα,
Κατά πρώτο σας εύχομαι το ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία για το 2015 και με Εθνική Ανάταση για το Λαό μας.
Θα ήθελα να θέσω υπ’ όψη σας, ότι με την παρούσα επιθυμώ να επανέλθει στην επιφάνεια το θέμα της επικεφαλίδας, που ανάγεται στη δεκαετία του ’90, όταν είχε ανατεθεί η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου αυτού, τούτο δε εκ του δεδομένου ότι σε τρία χρόνια από τώρα οι εγκεκριμένοι βάσει της αποφάσεως του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου το 2008 Περιβαλλοντικοί αυτοί Όροι ως το ανωτέρω σχετικό, παύουν να υφίστανται, κατά τα θεσμικώς ισχύοντα. 
Πέραν αυτού, ευρισκόμενοι στην αφετηρία του 2015 και τα κονδύλια του προϋπολογισμού του έτους της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, ήδη κατανέμονται, εκείνα δε του Νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) θα αρχίσουν να προγραμματίζονται για τον σχετικό καταμερισμό τους προς Περιφέρειες, Δήμους, Έργα κ.λπ.. από τον επόμενο Μάρτιο, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία για να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί επί τέλους το έργο αυτό, που ξεκίνησε κατά τα προαναφερθέντα, προ περιόδου, μιάς ολόκληρης γενεάς. 
Εκ προοιμίου θεωρώ πως πρέπει να τονισθεί, ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας της οδικής αυτής αρτηρίας, είχε κριθεί από το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού μας κατά το σκεπτικό των σχετικών αποφάσεων του και κατ’ αυτό τον τρόπο στοχεύθηκε η υλοποίηση αυτού του έργου. 
Έτσι και ανετέθησαν οι απαιτούμενες μελέτες 
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρωθείσα και υποβληθείσα αρμοδίως, έτυχε τελικά της απαιτούμενης εγκρίσεως και παράλληλα εξεδόθησαν το 2008, οι κατά νόμο απαιτούμενοι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι οι κατά το έγγραφο της επικεφαλίδας.
Ζητούμενο είναι, να ολοκληρωθεί η σχετική Τεχνική Μελέτη που κατά πληροφορίες μας έχει ανατεθεί (;;;) σε Μελετητικό Γραφείο και βεβαίως, τέλος, να ορισθεί το χρηματοδοτικό σχήμα και η πηγή προέλευσης της απαιτουμένης αντιστοίχου επενδύσεως ( Εθνικοί πόροι, Κοινοτική Χρηματοδότηση;;;) ώστε τελικά να κατασκευασθεί το υπό θεώρηση έργο. Ευχής έργο βεβαίως θα ήταν το να υπήρχε η δυνατότητα τούτο να ενταχθεί στο Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 . 
Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι το έργο αυτό εντάσσεται στην «φιλοσοφία»,¨το νησί μας να αποκτήσει τον περιφερειακό «δακτύλιό» του για την ανάδειξη Τουριστικά όλων των μαγευτικών του παραλιών κατά μήκος των ακτών του και τέλος, αποτελεί συνέχεια αυτού του ήδη δημιουργηθέντος τμήματος Μήθυμνα – Πέτρα – ‘Άναξο – Τσιχράντα – Σκαλοχώρι. 
Θεωρώ ότι αν δεν εντατικοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες θα περάσουν πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα τρία χρόνια (όπως ήδη πέρασαν τα επτά από το 2008 ότε εξεδόθησαν οι Π.Ο.) και μετά θα λέμε … «όνειρο ήταν και πάει». 
Προσβλέπουμε στην εκ μέρους σας παρέμβαση ώστε να μη χαθεί περαιτέρω χρόνος και ει δυνατό η κατασκευή του υπό θεώρηση ΄έργου, να γίνει με κονδύλια του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Με τιμή >>
10.11,2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: