Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Γηροκομείο της Άντισσας;;!...

ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Γηροκομείο της Άντισσας;;!...
 
Αρχές του 2016 το αρμόδιο Υπουργείο απαντώντας στην από τον Αυγουστο 2015 επιστολή μου για το Γηροκομείο μας μεταξύ άλλων έγραφε στο έγγραφο του που έλαβα ::<<Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του.>>
Χθες πρωτοκολλήθηκε στο Γραφείο της Υπουργού κ Αχτιόγλου το έγγραφό μου που διαβάετε πιό κάτω :

 
<< ..……..…………………………… ..……Αξιότιμο 
Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) ……… Υπουργό Εργασίας, .........................................................Κοινωνικής Ασφάλισης &
- Πρόεδρος του Συνδέσμου για..... Κοινωνικής Αλληλεγγύης
την Ανάπτυξη της Λέσβου .………,,. κα Έφη Αχτσιόγλου. 
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »……… Σταδίου 29,
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της ………….Αθήνα, -10110
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων 
- Αγησιλάου 9 
Ηλιούπολη 163 46.........……. Κοιν :: 1) Υπουργό Ενέργει;ας
Τηλ.- Fax 210 9737053 .…………….…και Περιβάλλοντος
κιν. 6977503461……………..ι2) Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου ....................................………3) Δήμαρχο Λέσβου

 
Αθήνα, .17 Ιουλίου 2017….,,,,4)Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης ……………….…….…… ….....5) ΜΜΕ

 
ΘΕΜΑ : Το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» στην Άντισσα Λέσβου.
Σχετ: Το έγγραφό του καθ΄υμάς Υπουργείου με αρ. πρωτ.ΓΠ/Δ2/οικ..9290/291 της 29-02-2016.

 
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
 

Προ δύο περίπου ετών και συγκεκριμένα την 19 Αυγούστου 2015 πρωτοκόλλησα στο Γραφείο του τότε Υπουργού Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή το έγγραφό μου ( αριθ. πρωτ. 5260 / 24.08.2015) το οποίο συνυποβάλλω (Συνημ. 1). Τούτο διαβιβάσθηκε λόγω αρμοδιότητος στο καθ’ υμάς Υπουργείο με το έγγραφό, υπ’ αριθμ. πρωτ. 5260 / 25.08.2015.
Η μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Λέσβου σχετική αλληλογραφία είχε το αποτέλεσμα να λάβω τελικά απάντηση μετά σχεδόν έξ (6) μήνες.Τούτη προήρχετο από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας / Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του καθ’ υμάς Υπουργείου και ήταν η σχετική, η κατά τα στοιχεία της επικεφαλίδας. Σ’ αυτή αφού μου εδίδοντο διάφορες σχετικές πληροφορίες, στην ακροτελεύτιο παράγραφό της κατέληγε :
«Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του.» 
Επειδή ατυχώς παρήλθον δύο σχεδόν χρόνια από της επιστολής μου της 19ης Αυγούστου 2015 και περίπου ενάμισι χρόνος από της ανωτέρω απαντητικής επιστολής του Υπουργείου σας, ως στιγμής ατυχώς ουδέν έχει γίνει σχετικό. 
Επανέρχομαι διά της παρούσης, αφού πλείστοι όσοι Αντισσαίοι, οι οποίοι πληροφορηθέντες από μένα την ανωτέρω απάντηση και βλέποντες ότι ο Δήμος ουδέν έχει πράξει από την προ 18μήνου περίπου αυτή επιστολή, με ερωτούν γιατί ο Δήμος δεν έχει κάνει ως σήμερα τίποτε σχετικό. Φαίνεται, για να μη λεχθεί ότι είναι, αποστασιοποιημένος από το θέμα μας και δεν μεριμνά στο να αξιοποιηθεί η γενομένη μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος σχετική επένδυση κατά τους σκοπούς της δημιουργία του ώστε να λειτουργήσει τούτο, το πολυπόθητο για την Άντισσα αλλά κατ’ επέκταση και όλη την Δυτ. Λέσβο, αυτό Γηροκομείο. 
Το μόνο το οποίο έγινε απ’ ότι πληροφορήθηκα ήταν η βολιδοσκόπηση της τοπικής κοινωνίας, το να χρησιμοποιηθεί τούτο ως χώρος υποδοχής "ξένων", ( εκ του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος). Μετά την αντίδραση των Αντισσαίων δια των σχετικώς αρμοδίων τους σε επίπεδο Τ.Σ., ουδεμία περαιτέρω ενέργεια / δράση από μεριάς του Δήμου Λέσβου επ’ αυτού υπήρξε ατυχώς.
Έτσι, τα φαινόμενα παλαιώσεως και γηράνσεως τα περιγραφόμενα στην ως άνω αναφερομένη επιστολή μου (Συνημ. 1) με την παρέλευση των δύο ακόμη αυτών χρόνων, έχουν επιταθεί και τούτο είναι άμεσα εμφανές. Αυτό δε αφού ο φθοροποιός χρόνος συνεχίζει αμείλικτα το έργο του και η εξ αυτού "επιβάρυνση" με την παράλληλα παντελή έλλειψη συντηρήσεως του κτιρίου του και σήμερα θα απαιτήσει, κατά τους ειδικούς, ποσό μεγαλύτερο των 150.000 Ευρώ για την αποκατάσταση των φθορών, μόνο εξωτερικά. Εσωτερικά τι θα χρειαστεί δεν μπορώ να γνωρίζω. 
Ακόμη αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι για το ευαγές τούτο ίδρυμα δεν υπήρξε το σχετικό Οργανόγραμμα λειτουργίας του εκ του ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη αντίστοιχη μελέτη . 
Έτσι, τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει τελικά συγκεκριμένος προϋπολογισμός λειτουργίας του πολυπόθητου για όλη την περιοχή της Δυτικής Λέσβου αλλά και κατ’ επέκταση όλου του νησιού, Γηροκομείου. 
Πέραν της ολοκλήρωσης της κτιριακής υποδομής και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του (κρεβάτια, είδη εστίασης κ.λπ.) που στις δύο φάσεις κατασκευής του απαίτησε δαπάνη της τάξεως των 2.500.000 Ευρώ, αυτό το οποίο έλειψε ήταν το απαιτούμενο κεφάλαιο και ο τρόπος χρηματοδότησής του για τη λειτουργία του ως Γηροκομείο.
Πάντως πλέον της απώλειας των πολύτιμων υπηρεσιών στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της προστασίας των ηλικιωμένων της Δυτ. Λέσβου εδώ και δώδεκα πιά χρόνια εκ της μη λειτουργίας του κατά τους σκοπούς της κατασκευής του και της χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος, αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι, ως τελική συνέπεια, πέραν του ότι προοδευτικά και με μαθηματική ακρίβεια μετατρέπεται τούτο σε νέο ερειπιώνα , η χώρα μας θα αναγκασθεί να επιστρέψει τα σχετικά ποσά στην Ε.Ε. 
Περαίνων αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλάβω είναι ότι η πρόταση την οποία έχω καταθέσει στην επιστολή μου της 19 Αυγούστου 2015 ως προσέγγιση της λύσεως του οικονομικού προβλήματος του, εξακολουθεί να ισχύει. Συγκεκριμένα η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γηροκομείου Αντίσσης να ξεκινά με βάση τα εκ των αντισταθμιστκών εκ των ανεμογεννητριών εσόδων της περιοχής Αντίσσης (Αιολικό πάρκο Σκαμιούδας, Αιολικό πάρκο Ακρόχειρα) ποσά τα οποία για χρόνια εισπράττονται από το Δήμο και δεν διατίθενται κατά τις προβλέψεις του σχετικού νόμου στο χωριό όπου και αυτές έχουν εγκατασταθεί. 
Βάσει του νόμου αυτού τα εκ των αντισταθμιστικών έσοδα μπορούν να διατίθεται και για έργα « κοινωνικής υποστήριξης» του χωριού αυτού. Και αναμφίβολα καλύτερο έργο «κοινωνικής υποστήριξης» από το Γηροκομείο για την Άντισσα αλλά και όλη την περιοχή της Δυτ. Λέσβου δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Τέλος, παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψη σας ότι η κοινωνική στήριξη της προτάσεως αυτής είναι καθολική απ’ όλους τους συγχωριανούς μου, αποδίδεται δε παραστατικά από απόφαση μαζικού φορέα και συγκεκριμένα του Συλλόγου Αντισσαίων της Αθήνας με την ομόφωνη απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του της 19ης Απριλίου 2015 την οποία και επισυνάπτω (Συνημ. 2)

 
Αξιότιμη κ.Υπουργέ,

 
ευελπιστούμε ότι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση του νευραλγικής σημασίας αυτού Γηροκομείου κατά την προηγηθείσα ανάλυση, θα πάψει πιά να υφίσταται μετά την δική σας ενεργή παρέμβαση και αντίστοιχες οδηγίες, ώστε τούτο να λειτουργήσει και να παράσχει τις αναμφισβήτητα αναγκαίες σχετικές υπηρεσίες σε μία ακριτική περιοχή, υπανάπτυκτη όπου ο πληθυσμός της είναι γηρασμένος και οι υπέργηροι που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές ατυχώς περισσεύουν. 
…………………………………………………….Συνημ. 2
Με τιμή >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: