Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

΄"Οδικός άξονας Καλλονής-Σιγρίου¨ και πρόβλημα στην διασταύρουσή του με την Αντίσσης-Λαψάρνων

Οδικός άξονας Καλλονής-Σιγρίου : Η απάντηση να περιλάβει και τη λύση στο από το 2013 τεθέν εκ μέρους μου πρόβλημα, για την μη ύπαρξη κόμβου ή έστω γέφυρας στη διασταύρωσή του με τον δρόμο προς Λάψαρνα.

Μετά την από 12 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή μου προς την αρμόδια Διέυθυνση/Υπηρεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ, που τούτη την έστειλε προς την ΔΟΥ / Τμήμα Μελετών Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Μελετών του ιδίου Υπουργείου και ζητά να έκφράσουν τις απόψεις τους επί του περιεχομένου της, επανήλθα χθές ζητώντας τους, η απάντηση τους να περιλάβει και λύση στο από το 2013 τεθέν εκ μέρους μου πρόβλημα, ως ακολουθεί :
<<Δρ. Τάκης. Χ. Ιορδάνης ................... Προς: ΥΠΟΜΕΔΙ
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της ,,......... Ε.Δ.Δ.Ε. Κατασκευής
Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ) ....Συντήρ.Συγκ.Υποδ
- Πρόεδρος του Συνδέσμου ................... & /Γ.Γρ. Υποδομών
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»...............,,,,, Α Θ Η Ν Α
- Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα
για το δρόμο Καλλονής - Σιγρίου ........ Κοιν: 1) Τα μέλη της
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη 163 46 ..............Επιτροπής Αγώνα
Α Θ Η Ν Α ………………… 2) Την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
............ ……………………3) Το Δήμο Λέσβου
…………………….4) .Τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
……………………… τις επί του άξονα Καλλονής – Σιγρίου 
…………………………5) Την ΟΛΣΑ & Παροικιακούς
..................................…… Συλλόγους Αττικής
................................6) κ. Κ. Μουτζούρη, π. Πρύτανη του ΕΜΠ
…….............……..7) ΜΜΕ Λέσβου

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Σχόλια για Σφάλματα Μελέτης και Κατασκευής στον οδικό άξονα «Καλλονής – Σιγρίου » του πρ.Πρύτανη του ΕΜΠ καθ. Κώστ Μουτζούρη. Πληροφόρηση σε σχέση προς πρόβλημα που έχει τεθεί από το 2013.
Σχετ: 1) Η από 12 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή μου
…… 2) Η από .20. Σεπτμβρίου 2017 επιστολή σας με στοιχεία Α.Π. 
………….ΚΒ/ΦΚΑΘ. 75.00/ΟΔ/6136/20.6.2017..

Με το έγγραφο σας αυτό ( σχετ..2 ), προς την ΔΟΥ / Τμήμα Μελετών Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Μελετών ζητείται η έκφραση των απόψεών τους επί του περιεχομένου της δικής μου επιστολής 
( σχετ. 1 ).
Θεωρούμε, ευκαιρίας δοθείσης , ότι καλό θα ήταν να πληροφορηθούμε τα σχετικώς τεθέντα με δύο προηγούμενες επιστολές α) της 12 Νοεμβρίου 2013 και β) της 21 Σεπτεμβρίου 2016 , για τις οποίες ουδεμία απάντηση έχω ως στιγμής λάβει.
Συγκεκριμένα το λόγο για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί κόμβος ή έστω μία απλή γέφυρα στη διασταύρωση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου με τον μοναδικό αμαξιτό δρόμο Αντίσσης – Λάψαρνα, που συνδέει την Άντισσα, με την άκρως παραγωγική περιοχή Λάψαρνα. ‘
Βεβαίως η παρούσα, δεν αποσκοπεί σε τίποτε άλλο ει μη μόνο στην πρόληψη των χειροτέρων (αυτοκινητιστικά ατυχήματα, ζημίες, απώλεια ζωών, κ.λπ.),κατά πως λεπτομερώς αναφέρω στις προαναφερθείσες δύο επιστολές μου.
Περαίνων, επαναλαμβάνω , το στην ακροτελεύτιο παράγραφο των δύο αυτών επιστολών μου : «Προσβλέπουμε στην εκ μέρους σας ενέργεια ευρέσεως της καταλλήλου λύσεως για την κατά τα ανωτέρω εκτεθείσα υπόθεση.»
Με εκτίμηση >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: