Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

«Οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου» : Υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση .

«Οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου» : Υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση .
Στην τελευταία μου επικοινωνία πρό των Χριστουγέννων με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ που είναι αρμόδια και επιβλέπει την κατασκευή του έργου μας, είχα πληροφορηθεί πως η συμπληρωματική σύμβαση των ~ 12 εκατομμυρίων Ευρώ δεν είχε υπογραφεί αφού ακόμη τότε δεν είχαν υποβληθεί τα όποια νομιμοποιητικά χαρτιά, εγγυητικές επιστολές κ.λπ. της κοινοπραξίας των τριών εργολάβων.
Σήμερα επικοινωνώντας και πάλι με τον διευθυντή της ανωτέρω υπηρεσίας με ευχαρίστηση πληροφορήθηκα ότι , η συμπληρωματική σύμβαση έχει πιά υπογραφεί. 
Έτσι είναι πιά σίγουρο ότι μετά την υπογραφή και της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης και με την έναρξη της Άνοιξης θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του σωσίβιου οδικού μας άξονα με εντατικούς ρυθμούς και βάσει των προβλέψεων των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.
Τώρα βέβαια είμαι σίγουρος ότι οι κόποι και μόχθοι της Επιτροπής Αγώνα που το 2003 δημιούργησα και αγωνιστήκαμε με συνέπεια, υπομονή και επιμονή από τότε έως και σήμερα θα έχει την σκοπούμενη επιτυχία δηλ. θα αποκτήσει ο τόπος μας ένα σύγχρονο οδικό άξονα με προδιαγραφές της σύγχρονης οδοποιίας αντικαθιστώντας αυτόν των επί … Τουρκοκρατίας. Τούτος ο άξονας θα συνδέσει τα δύο Λιμάνια του νησιού μας της Μυτιλήνης και του Σιγρίου (που τώρα κι αυτό κατασκευάζεται) και έτσι α αποτελέσει τον άξονα ανάπτυξης της χερσονήσου του Ορδύμνου αλλά και όλου του νησιού μας.
Πάντως, τώρα που είμαστε σίγουροι ότι ο οδικός άξονας Καλλονής - Σιγρίου θα τελειώσει πιά κατά τις του νέου ΚΠΣ (2017-2023) προθεσμίες, ότι τελειώνοντας και μπαίνοντας σε κανονική λειτουργία, για μία ακόμη φορά δεσμεύομαι ότι θα περπατήσω τα 46.664 μέτρα του, από το Σίγρι ως και την Καλλονή.
09.01.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: