Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΟΧΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΙ (Αναφορικά με το καταστατικό της ΟΛΣΑ)

ΟΧΙ ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΙ (Αναφορικά με το καταστατικό  της ΟΛΣΑ)
Θεωρία των συνόλων : Σε ομοιογενή σύνολα, τα όποια υποσύνολά τους αποτελούν γνήσια απεικόνισή των πρώτων.
Στη βάση αυτή, πώς γίνεται στη γενέτειρά μας στο σύνολο του Λεσβιακού λαού, το κόμμα να έχει ποσοστά της τάξεως του 15 % κατά μέγιστο από την μεταπολίτευση και εδώ, και στην ΟΛΣΑ ( γνήσιο υποσύνολο του Λεσβιακού λαού) να έχει ποσοστά στους αντιπροσώπους της 70% , 60%, εν πάσει περιπτώσει ποτέ κάτω από 50 % ; . Έτσι πάντοτε από της συστάσεως της εδώ και 30 χρόνια, η Διοίκηση της ΟΛΣΑ είναι στα χέρια ή ελέγχεται πλήρως από το κόμμα. 
Τούτο και μόνο δείχνει την στρεβλότητα του πράγματος, που εξηγείται αποκλειστικά και μόνο απ’ το στρεβλό καταστατικό της, που προβλέπει την δι’ αντιπροσώπων εκλογή της διοίκησής της. Έτσι η άδολη, ανεπιτήδευτη, απροσχημάτιστη και γνήσια δημοκρατική εκλογή της διοίκησης ενός φορέα, όπως η Ομοσπονδία μας, απαιτεί το να ακολουθείται η βασική αρχή της δημοκρατίας , αυτή της αμέσου και καθολικής ψηφοφορίας και όχι εκείνη της δι’ αντιπροσώπων για την εκλογή της διοίκησής της, που επιφέρει παραμορφωτικά και επί μονίμου βάσεως αποτελέσματα, ως αυτά που βιώνουμε από της συστάσεως της.
Γράφω αυτά, γιατί στην πρότασή μου <<ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΣΑ>>, στο κείμενό μου της 28.06.2018 ήρθε στο site της ΟΛΣΑ, η ετσιθελίστικη απάντηση της κας Πιπερά (άραγε εκφράζει όλο το ΔΣ ;;) : « Η ΟΛΣΑ έχει Καταστατικό». 
Επειδή τέλος, πεποίθησή μου είναι ότι η αναλυτική παράθεση των προαναφερθέντων αδιαμφισβήτητων δεδομένων αποδίδουν την πραγματικότητα και την αλήθεια των περί την Ομοσπονδία μας πραγμάτων, όσο να εκλείψει η αντιδημοκρατική δι΄ αντιπροσώπων εκλογή της διοίκησης της, θα εμμένω στην πρότασή μου : <<ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΛΣΑ>> κατά την ανάλυση του κειμένου μου της 28.06.2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια: