Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Για ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ.


Για ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ σε σχετική δημοσίευση στο Lesvospost.com χθες την 17.8.2013, έκανα το πιο κάτω σχόλιο: 


Θερμά συγχαρητήρια στο «ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ» για την πρωτοβουλία του αλλά και την πρώτη του μεγάλη επιτυχία.(συνεργασία του με μεγάλη αλυσίδα supermarket να μεταφέρουν τα αυτοκίνητά της όταν γυρίζουν άδεια στη Θεσσαλονίκη τα υλικά συσκευασίας των στο Πλωμάρι διατιθεμένων προϊόντων της). Εύχομαι οι περαιτέρω προσπάθειές του φορέα αυτού να έχουν καλά αποτελέσματα πλέον των άλλων όλων για την προστασία του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τέλος, εύχομαι όλα τα χωριά του νησιού μας να αναπτύξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ως κατέχων το Πτυχίο Μελετητή και της κατηγορίας υπ’ αριθ. 27 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) του π. ΥΠΕΧΩΔΕ, γνωρίζω ότι η διαχείριση απορριμμάτων χωρίς καμμιά προεπιλογή οδηγεί σε περιβαλλοντικά αδιέξοδα και εκ των υστέρων σε μεγάλα κόστη εργασιών αποκατάστασης. Έτσι η εκ μέρους όλων των πολιτών "εκπαίδευση" προς τον τομέα αυτό (διαχωρισμός των απορριμμάτων τους σε ανακυκλώσιμα και μη), με την παράλληλη στήριξη της σχετικής προσπάθειας εκ μέρους του Δήμου (μπλέ, κίτρινοι κάδοι για τα ανακυκλώσιμα, πράσινοι για τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, έγκαιρη αποκομιδή τους και παρουσία πάντα κάδων με διαθέσιμο χώρο για νέα απορρίμματα ) δίδουν μεγάλη ανακούφιση στο πολλαπλώς επιβαρυνόμενο Περιβάλλον. Ακόμη πλέον αυτών και η εμπορική αξιοποίηση των ανακυκλωσίμων ( σίδερα, αλουμίνια, πλαστικά πάσης φύσεως, γυαλιά, χαρτιά, χαρτόνια κ.λπ.) αποφέρει και οικονομικό όφελος στον εμπλεκόμενο σχετικό φορέα , στο Δήμο αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Παρακολουθώ το αντίστοιχο πρόγραμμα στην Αττική και ειδικότερα στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής όπου ζω και έχω άμεση αντίληψη των σχετικών πραγμάτων. Ας γίνουμε όλοι εκπαιδευτές αλλά και εκπαιδευόμενοι προς την κατεύθυνση αυτή. Μεγάλο μέρος της ασχήμιας από την εικόνα που υπάρχει στα χωριά μας, στους δρόμους, στις δημοσιές ακόμη και στους ανοικτούς χώρους της υπαίθρου κατ' αυτό τον τρόπο θα λάβουν εικόνα ευπρεπή και δεν θα εκτιθέμεθα στα μάτια των Τουριστών μας, που κατά χιλιάδες επισκέπτονται το νησί μας.>>

Είναι δεδομένο ότι η κοσμιότητα, η καθαριότητα, η ευπρεπής εμφάνιση ενός ανθρώπου  αποτελούν στοιχεία πολιτισμού και προόδου. Το ίδιο και για το περιβάλλον στο οποίο ζεί , δραστηριοποιείται και  υπάρχει κοινωνική ομάδα ανθρώπων. Είναι καθήκον όλων μας να ενεργούμε σύμφωνα με τα θεσμικώς ισχύοντα και να κάνουμε ότι προβλέπουν οι σχετικοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος έτσι ώστε αφ’ ενός μεν και η ανθρώπινη  δραστηριότητα για ανάπτυξη να μη σταματά αφ’ ετέρου δε  και το περιβάλλον να προστατεύεται. Ισόρροπη Αειφόρος Ανάπτυξη δηλαδή κατά πως λέγεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις από τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους επιστήμονες και όχι μόνο.

 

Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) …….. 18.08.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: