Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ : Η προς την Υπουργό κ.Αχτσιόγλου επιστολή μας


ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ: 
Στις 16 Οκτωβρίου 2018, πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο της Υπουργού κ.Αχτσιόγλου η επιστολή μας, που διαβάζετε παρακάτω η οποία συνοδεύει το κείμενο <<ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ>> που έχουν υπογράψει 228 Αντισσαίοι.<< ……….…..……..…………………………………………..…………..……Αξιότιμο
Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..…...........…… Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
  Πρόεδρος του Συνδέσμου για …......… .........Ασφάλισης & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

    την Ανάπτυξη της  Λέσβου ……..………………. κα Έφη  Αχτσιόγλου

    « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »..…………………… Σταδίου 29,

 - π. Διευθύνων Σύμβουλος της …..…………………….Αθήνα, -10110

    Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων

 - Αγησιλάου 9   - Ηλιούπολη 163 46..…………. Κοιν :: 1) Υπουργό Ενέργειας

Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461..…………….…και Περιβάλλοντος

……………………………………………….……….2) Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου ……………………………………………….…………..3) Δήμαρχο  Λέσβου

……………………………………………….……………4)Δημοτική Κοινότητα

……………………………………………….…………….…… Αντίσσης

.Αθήνα, 15. Οκτωβρίου  2018…………….…….…….…… …5) ΜΜΕ


ΘΕΜΑ : Το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» στην Άντισσα Λέσβου.
Σχετ: 1) Το έγγραφό του καθ΄υμάς Υπουργείου με αρ.πρωτ.ΓΠ/Δ2/οικ..9290/291 .………….της 29-02-2016.
2) Η επιστολή μας προς  υμάς της 17ης Ιουλίου  2017 με αριθμ.πρωτ ..…………31660/2358//19.07.2017.

Αξιότιμη  κ. Υπουργέ, 

Σε  συνέχεια  της  προς υμάς από  το θέρος του 2017 επιστολή μας (σχετ. 2) και με δεδομένο ότι στη διαρρεύσασα έκτοτε περίοδο των 15 ήδη μηνών ουδέν το θετικό υπήρξε όσον αναφορά το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» Αντίσσης – του οποίου τα σημάδια της παλαίωσης και απαξίωσής τα περιγραφόμενα στην επιστολή μας αυτή ατυχώς επιτείνονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς -, οι κάτοικοι της Δυτικής Λέσβου ανησυχούντες, ενεργοποιούμαστε και ξεκινούμε αγώνα ώστε μετά 13 ήδη χρόνια από της ολοκληρώσεως του, να δρομολογηθεί και εν τέλει να αρχίσει η λειτουργία του ευαγούς αυτού ιδρύματος.
Την έναρξη του αγώνα μας, επιβάλλει ακόμη το έτι χειρότερο δεδομένο. Αυτό, της εξ αντικειμένου ατυχώς κενού πιά περιεχομένου απάντησης του Δήμου Λέσβου των αρχών 2016, που επί λέξει ήταν: «Ο Δήμος  Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του» ( μας δόθηκε δι’ εγγράφου της, απ’ τη Γενική Διεύθυνση  Πρόνοιας / Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας, του καθ’ υμάς  Υπουργείου). Τα δυόμισι και πλέον χρόνια που παρήλθαν έκτοτε υπήρξαν απολύτως στείρα και προφανώς δεν μπορούμε πιά να προσβλέπουμε σε τίποτα σχετικό από την παρούσα Δημοτική αρχή, λαμβανομένου υπ’ όψη το ότι σε λίγους μήνες επίκεινται οι Δημοτικές εκλογές (Μαΐος 2019).  
Ο αγώνας τον οποίο ξεκινούμε με την παρούσα, κατά πρώτο εμείς οι Αντισσαίοι και ακολουθούν μαζί μας κάτοικοι άλλων χωριών της περιοχής, στηρίζεται στην πεποίθησή μας που σε αδρές γραμμές αποδίδεται στο συνημμένο κείμενο, το φέρον επικεφαλίδα «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», το περιεχόμενο του οποίου ενστερνιζόμαστε και  υπογράφουμε.
Πίστη μας είναι ότι η όποια επί πλέον δαπάνη απαιτηθεί (εν σχέσει προς τα ποσά που αναγράφονται στο προαναφερόμενο κείμενο) για τη λειτουργία επί τέλους του ιδρύματος αυτού  είναι δικαιολογημένη από απόψεως κοινωνικής συνεισφοράς προς την παραμελημένη Λέσβο και ειδικότερα προς το υπανάπτυκτο, ακριτικό και γηρασμένου πληθυσμού δυτικό της τμήμα (χερσόνησος του Ορδύμνου), για την προστασία και περίθαλψη πενήντα περίπου αναξιοπαθούντων γερόντων της, που στερούνται τέκνων, αμέσων συγγενών, κ.λπ.
Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι το αίτημα στο να  λειτουργήσει το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Αντίσσης είναι πάνδημο και τούτο αποδεικνύεται από τις κατατιθέμενες με την παρούσα υπογραφές μας, ως και αυτές που  ακολουθούν, αλλά και από την απόφαση της Γ.Σ. των Αντισσαίων της Αθήνας (συνημμένη στην επιστολή μας προς υμάς της 17/07/2017, συνημ.2). Δεδομένου δε ότι η επιτροπή αγώνα αυξάνεται καθημερινά κατ’ αριθμό με μέλη απ’ τα άλλα χωριά της Δυτικής Λέσβου και όχι μόνο, - που αποδεχόμενα συνυπογράφουν το προαναφερθέν κείμενο -, οι  ούτως συγκεντρωνόμενες  υπογραφές τους θα κατατίθενται προοδευτικά στο γραφείο σας, αφού προσβλέπουμε στη δική σας πιά παρέμβασή ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες επί του θέματος γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τελικά λειτουργήσει το για την αντίστοιχη κοινωνική στήριξη των γερόντων μας πολυαναμενόμενο από τους κατοίκους της Δυτικής Λέσβου αυτό ίδρυμα.  

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Περαίνοντας, επαναλαμβάνουμε την ακροτελεύτια παράγραφο της από το θέρος του 2017 (σχετ.2) επιστολής μας « Ευελπιστούμε ότι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση του νευραλγικής σημασίας αυτού Γηροκομείου κατά την προηγηθείσα ανάλυση, θα πάψει πιά να υφίσταται μετά την δική σας ενεργή παρέμβαση και αντίστοιχες οδηγίες, ώστε τούτο να  λειτουργήσει και  να παράσχει τις αναμφισβήτητα  αναγκαίες σχετικές υπηρεσίες σε μία ακριτική περιοχή, υπανάπτυκτη όπου ο πληθυσμός της είναι γηρασμένος και οι υπέργηροι που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές ατυχώς περισσεύουν.»

Με τιμή

………………………………………………………………….Συνημ. Το κείμενο της δημιουργίας …………………………………………………………………..της Επιτροπής Αγώνα που …………………………………………………………………..υπογράφουν 228 Αντισσαίοι

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Η «Μόρια» θα αποτελεί χαίνουσα πληγή μας, ως να αποδομηθεί η «Δουβλίνο ΙΙ»

Το άρθρο μου στη στήλη μου "Αιολίας λόγος" στο ΕΜΠΡΟΣ: << Η "Μόρια" θα αποτελεί χαίνουσα πληγή μας, ως να αποδομηθεί η "Δουβλίνο ΙΙ".>>
EMPROSNET.GR
«Κάλιον προλάμβανε παρά θεράπευε». Ρήση των προ-…προπατόρων μας, αιωνίως ακατάλυτη. Η…

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΣ , Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ  ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΣ
Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το ιστορικό όνομα Άντισσα, της μιας πόλεως/κράτους της πεντάπολης της Λέσβου  στην αρχαιότητα, ευρίσκετο επί 22 περίπου αιώνες σε «αφάνεια» (όπως γίνεται ακόμη με την Πύρρα), από τότε  που  ο Ρωμαίος στρατηγός Λαβίωνας την κατέστρεψε εκ θεμελίων το 168 π.Χ.
Έτσι φθάνουμε στον 20ο αιώνα. Ήταν λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Λέσβου το 1912, που το φωτεινό μυαλό του  κοινοτάρχη των τότε Τελωνίων Γιάννη Φωτιάδη σκέφτηκε να μετονομάσει το χωριό του, σε Άντισσα. Τούτο, κατόπιν των κατά νόμο γενομένων διαδικασιών έλαβε χώρα κατά πανηγυρικό τρόπο στο χωριό το 1929.
Ήταν μόλις το 1932 που ολοκληρώθηκε το κτίριο του δημοτικού σχολείου της Άντισσας, το οποίο οι Αντισσαίοι προς τιμή του μεγάλου προ…προπάτορά τους, του  Τερπάνδρου Αντισσαίου, του θεμελιωτή  της Ελληνικής μουσικής ο οποίος έζησε τον 8ο - 7ο αιώνα π.Χ. και  έκανε γνωστό το όνομα της γενέτειράς του σ’ όλο  τον κόσμο, το ονόμασαν Τερπάνδρειο. Έτσι οι  μαθητές του χωριού «μπολιάστηκαν» με το όνομα του, αφού  ασφαλώς οι δάσκαλοί τους, τους  δίδαξαν οτιδήποτε σχετικό με τον μεγάλο αυτό πρόγονό τους.
Χρειάστηκε να περάσουν 60 ολόκληρα χρόνια για φθάσει η ώρα  ο μεγάλος αυτός  πρόγονός μας  να τιμηθεί από τους σύγχρονους Αντισσαίους με το να στηθεί η προτομή του στην Πλατεία Ήρωα Αριστ. Φ. Μαραγκού (την με το όνομα τότε, Πέρα). Έτσι  η προβολή του  πέραν των κατοίκων της Άντισσας γίνεται πιά σε Παλλεσβιακό επίπεδο,  αλλά και σ’ όποιον ξένο, Έλληνα ή αλλοδαπό επισκέπτεται την Άντισσα. Η σύλληψη  της ιδέας και η όλη διαδικασία ως και η δαπάνη έγινε από το σύλλογο Αντισσαίων της Αθήνας, επί προεδρίας του γράφοντος το παρόν αρχές της δεκαετίας του 90.
Πέρασαν και άλλα 25 περίπου χρόνια όταν ο Λέσβιος ιστοριοδίφης και ιστορικός Απόστολος Ε. Γονιδέλλης έγραψε το 2016, το εκ 175 σελίδων  βιβλίο του :
«ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΣ.
Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ».
Χθες  βράδυ, είχα την χαρά να ακούσω από το φίλο Απόστολο στην αίθουσα του ομίλου «Ελλην.α.ι.ς.» την παρουσίαση που έκανε ο ίδιος για τον Τέρπανδρο και  η οποία στηριζόταν στο περιεχόμενο του βιβλίου του αυτού.
Η πρόσκληση για την εκδήλωση αυτή γράφει , για τον Τέρπανδρο  «Πρόκειται για μία, στα όρια του μυθικού, άγνωστη , μουσική προσωπικότητα που ελευθέρωσε την μουσική τον 8ο – 7ο αιώνα και καθόρισε τα πλαίσια που κινείται από τότε.»
 Ομολογώ ότι  εντυπωσιάστηκα από αυτά που άκουσα για το μέγεθος των σχετικών με τη ζωή και το έργο του Τερπάνδρου δεδομένων και πληροφοριών, που μπόρεσε να βρεί και να καταγράψει ο συγγραφέας. Τούτο δε διότι  είχα  προσωπική εμπειρία, περί του αντιθέτου. Συγκεκριμένα όταν ο Σύλλογος των Αντισσαίων της Αθήνας, είχαμε παραγγείλει την προτομή του, παράλληλα φιλοδοξήσαμε, τα αποκαλυπτήρια της να γίνουν μαζί με μία συνεδριακή διαδικασία σχετικά με τον τιμώμενό μας. Έτσι απευθύναμε σχετική επιστολή προς όλες  τις Φιλοσοφικές σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας. Μόνο εκείνη των Ιωαννίνων μας απάντησε δια του καθηγητού Φ. Κακριδή, που επισήμανε τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος λόγω των ελαχίστων αποσπασμάτων που διασώθηκαν από το τεράστιο έργο του και των ελαχίστων πληροφοριών που έχουμε  εν σχέσει με τη ζωή του. 
Θέλω να πιστεύω ότι το βιβλίο τούτο θα αποτελέσει το «διαβατήριο» που ο παγκόσμιος αυτός σκαπανέας της μουσικής χρειαζόταν για να  κάνει μπορετό να φθάσει σ’όλες τις γωνιές της γης και οι σύγχρονοι άνθρωποι να μάθουν ότι θεμελιωτής της Ελληνικής μουσικής που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης Δυτικής μουσικής είναι ο ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ.
Δηλ. ο μεγάλος αυτός πρόγονός μας με τούτο το βιβλίο, ξεπερνά πιά τα στενά όρια της Άντισσας, της Λέσβου, της  Ελλάδος ολόκληρης και γίνεται παγκόσμια γνωστή προσωπικότητα στη σύγχρονη εποχή.
Φίλε Απόστολε,  χαίρομαι πολύ  και γι’ αυτό το έργο σου που ως Αντισσαίο με χαροποιεί και δράττομαι της ευκαιρίας να σου απευθύνω και εγγράφως στο παρόν σημείωμά μου τα θερμά συγχαρητήριά μου.
11.10.2018

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

https://www.emprosnet.gr/apopseis/to-fragma-sta-lapsarna

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΑ ΛΑΨΑΡΝΑ. Άρθρο μου στο ΕΜΠΡΟΣ στη στήλη μου "Αιολίας λόγος".
EMPROSNET.GR
Το να θέλεις να προσφέρεις στον τόπο της πατρογονικής σου εστίας, αποτελεί φυσική παρόρμηση του κάθε ανθρώπου. Ταυτόχρονα, το να ξέρει και να μπορεί α...

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Ο άξονας Καλλονής - Σιγρίου: Πρωτοκολλήθηκε το έγγραφό μας προς τον Πρωθυπουργό.

<< ................................................................. Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο 
Παναγ. Χ. Ιορδάνης (Ph.D.)........................ της Ελληνικής Κυβερνήσεως
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΒΟ .... …........ και Πρωθυπουργό
- επικεφαλής της επιτροπής αγώνα .............. Κύριον Αλέξη Τσίπρα
για τον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου............ Μέγαρο Μαξίμου 
Αγησιλάου 9- Ηλιούπολη 163 46 .......................... Α Θ Η Ν Α
Αθήνα,..15 Σεπτεμβρίου 2018 
.............................................................................. Κοιν: Ως Πίνακα Αποδεκτών
Θέμα : Ο Οδικός Άξονας Καλλονής - Σιγρίου στη Λέσβο.
Σχετ : Οι κατά καιρούς επιστολές μας προς τους προκατόχους σας :
1) Η προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ . Σημίτη της 17ης Σεπτεμβρίου 2003
2) Η προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή της 8ης Ιανουαρίου 2008
3) Η προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή της 4ης Μαϊου 2009
4) Η προς τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή της 2ας Σεπτεμβρίου 2009
5) Η προς τον Πρωθυπουργό κ .Γ. Παπανδρέου της 26ης Οκτωβρίου 2009 
6) Η προς τον Πρωθυπουργό κ .Γ. Παπανδρέου ης 16ης Σεπτεμβρίου 2010 
7) Η προς τον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμα της 21ης Νοεμβρίου 2011
8) Η προς τον Πρωθυπουργό κ . Αντώνη Σαμαρά της 21ης Οκτωβρίου 2013
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Η κατασκευή του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, του ζωτικής σημασίας αυτού άξονα για την ανάπτυξη όλης της Λέσβου, αλλά κυρίως της υπανάπτυκτης επαρχίας αυτής, Μηθύμνης, και ειδικότερα του ορεινού τμήματος της (χερσόνησος Ορδύμνου), ατυχώς βρίσκεται πιά σε σημείο πλήρους στασιμότητος. 
Ως Επιτροπή Αγώνα για τον άξονα αυτό, την οποία συστήσαμε το 2003 και της οποίας έχω την τιμή να τυγχάνω ο επικεφαλής της, ευτυχήσαμε να δούμε το έργο μας να αρχίσει να λαμβάνει «σάρκα και οστά» το 2013, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ύστερα από 150 και πλέον χρόνια, θα αντικαθιστούσε τον εκεί καρόδρομο που μας κατέλειπε η μεγαθυμία του Αβδούλ Χαμίτ του αιμοσταγούς.
Ο άξονας αυτός, μαζί με εκείνο τον Καλλονής – Πέτρας, είχε εξαγγελθεί από τον τότε προκάτοχό σας κ. Κ. Σημίτη, τον Οκτώβριο του 1999 (με στόχο, την υλοποίησή τους διά των κονδυλίων του Γ! ΚΠΣ 2000-2006). Πέρασε δε δια των «συμπληγάδων πετρών» της γραφειοκρατίας (ελληνικής και όχι μόνο) και αφού εντάχθηκε το 2011 στο ΕΣΠΑ 2007-2013, άρχισε να κατασκευάζεται με κονδύλια αυτού, το Φθινόπωρο του 2013.
Η πραγματοποίηση των εξαγγελθέντων αυτών δύο οδικών αξόνων, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μερική εξόφληση των οφειλομένων προς την παραμελημένη απ’ την Ελληνική Πολιτεία εδώ κι’ ένα αιώνα, αφ’ ότου αυτή απελευθερώθηκε το 1912, μεγαλόνησο Λέσβο. Η μη πραγματοποίηση σ’ αυτή των απαιτουμένων έργων κλίμακος, της αποστέρησαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Συνέπεια αυτού, το νησί μας έχασε το ~35% του γηγενούς πληθυσμού του τα τελευταία 60 χρόνια [~127.000 (1951), ~86.500 (2011) εκ των οποίων ~5.500 ξένοι] και ατυχώς σήμερα έχει πιά καταστεί νησί γερόντων. Σε χειρότερο βαθμό αναλογικά υπέστη τούτο, η ορεινή και συνεχώς ερημούμενη χερσόνησος Ορδύμνου.
Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ ο Καλλονής – Σιγρίου έχει ενταχθεί ήδη και στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - και παρ’ όλες τις όποιες δυσκολίες και δυστοκίες προσβλέπουμε στην ολοκλήρωσή του-, ο δεύτερος εκ των δύο αυτών αξόνων ατυχώς, ουδέποτε ενετάχθει σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα.
Η επιτροπή μας συνεστήθη, αφού είχαν παρέλθει ουσιαστικά στείρα τέσσερα χρόνια από το 1999 που είχε γίνει η προαναφερθείσα εξαγγελία. Καθ΄όλη τη δεκαετή περίοδο των αγώνων μας με παρεμβάσεις, επισημάνσεις, διαμαρτυρίες, πανολομέλειες και σχετικά ψηφίσματα των εκ των δέκα χωριών της περιοχής μελών της επιτροπής, επιστολές, έγγραφα, κ.άλ. απευθυνθήκαμε προς πάντα αρμόδιο, υπηρεσία, φορέα, κ.λπ. και σε περιπτώσεις πλήρους αδιεξόδου στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως της αντιστοίχου περιόδου. Ουσιαστικά είχαμε απευθυνθεί σ’ όλους τους προκατόχους σας. 
Οι προσπάθειες της επιτροπής μας ήταν αδιάλειπτες και γίνονταν με συνέπεια και ξεχωριστή πίστη στο στόχο μας και στην επίτευξη αυτού, μέχρις ότου πράγματι είδαμε τούτον να αρχίσει να υλοποιείται, το 2013. 
Ατυχώς όμως μέχρι το 2015 που ολοκληρωνόταν το ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν επρόκειτο να ολοκληρωθεί το έργο, με συνέπεια τέλος του 2014 να απενταχθεί απ’ αυτό. Ως τότε, το εκτελεσμένο έργο ήταν λιγότερο του 15 % (κατά τους αρμοδίους, περί 12%). Έκτοτε ουσιαστικά, το έργο έχει μείνει εκεί που βρισκόταν τέλη του 2014, όταν τούτο απεντάχθηκε από το πρόγραμμα.
Η επανένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ως και η πρόσθετη χρηματοδότηση του με 12,50 ακόμη εκατομμύρια Ευρώ, ατυχώς δεν έφεραν καλή τύχη στο έργο μας. Τούτο, εκ των οικονομικών περιπετειών, κ.άλ. που είχε ο ιδιοκτήτης της εργολήπτριας εταιρείας («Τοξότης Α.Ε.») που το είχε αναλάβει.
Προ μηνών είχαμε χαιρετήσει την είδηση ότι το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Ε.». Όμως τα όποια ενδοεταιρικά προβλήματά της τελευταίας, με κορύφωση αυτά τα προ εβδομάδων στη Γ.Σ. των μετόχων της, που είχαν ως συνέπεια την αλλαγή της διοίκησης της, πρακτικά «πάγωσαν» την όποια πρόοδο του έργου. 
Με δεδομένο τα προαναφερθέντα, έντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί μεταξύ των μελών της επιτροπής μας, για το τι μέλλει γενέσθαι με τον σωτήριο αυτό οδικό μας άξονα. Βέβαια αντίστοιχος είναι ο προβληματισμός και όλων των κατοίκων της χερσονήσου του Ορδύμνου που τόσα πολλά είχαν εναποθέσει στην δι’ αυτού ανάπτυξη και πρόοδο και αντίστοιχα τη δική τους ευημερία.
Με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο και εκ του ότι ο υπολειπόμενος χρόνος είναι πιά λιγότερος των 40 μηνών, έχοντας ήδη την τραγική σχετική εμπειρία των 60 τελευταίων μηνών, η ερώτηση που αυθόρμητα προκύπτει, είναι : αρκεί αυτός ο χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου ; Ευχόμαστε να αρκεί !. 
Πάντως αν λόγοι που εμείς δεν θα μπορούσαμε καν να σκεφθούμε οδηγήσουν τελικά στην μη ολοκλήρωση του μεγαλυτέρου ποτέ προγραμματισθέντος έργου στον Αιγαιακό χώρο από της απελευθερώσεως του το 1912, ολικού προϋπολογισμού 67,00 εκατ. Ευρώ (44,50 εκατ. Ευρώ αρχικά και 12,50 εκατ. Ευρώ πρόσθετα), τούτο ως γεγονός θα αποτελέσει βαρύτατο πλήγμα στην αξιοπιστία της Ελληνική Πολιτείας.
Σε πρακτική βάση, θα πρέπει επίσης να λεχθεί ότι, το άλλο θεμελιώδες έργο κλίμακος της περιοχής, που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής του, το Λιμάνι του Σιγρίου, κατ’ αυτό τον τρόπο θα καταστεί άκρως αντιπαραγωγικό και προδήλως θα αποτελεί ένα κολοβό έργο, ως μη στηριζόμενο από την πρέπουσα οδική αρτηρία προς την ενδοχώρα του νησιού.
Τελικά, με τα προαναφερθέντα δυσοίωνα, αυτό που εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι η Λέσβος δεν θα ευτυχήσει να αποκτήσει τους δύο αυτούς πολυπόθητους αναπτυξιακούς παράγοντες προόδου και ευημερίας της, ειδικότερα δε η Δυτική Λέσβος θα μείνει καθηλωμένη στην υπανάπτυξη και την μιζέρια, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την ολική ερήμωσή της.
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Περαίνοντας, αυτό που ζητούμε από εσάς, είναι η άμεση παρέμβασή σας και όπως στην περίπτωση του Λιμανιού του Σιγρίου που η πολιτική βούλησή σας έκανε κατορθωτό τούτο σήμερα να κατασκευάζεται, ομοίως να δρομολογήσει την επανέναρξη και τελικά ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού άξονα Καλλονής- Σιγρίου. Έτσι, ώστε η μεγαλόνησος του Αρχιπελάγους Λέσβος, αποκτώντας το αναπτυξιακό αυτό ζεύγος έργων, καταφέρει κάποτε να βρεθεί σε παρόμοιο βήμα ανάπτυξης προς άλλα ήδη αναπτυγμένα νησιά του Αιγαίου. Τούτο θα οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσμού της και μάλιστα με υγιή ηλικιακή κατανομή, πράγμα τόσο απαραίτητο ως εκ της ακριτικότητάς της στους εθνικά δύσκολους αυτούς καιρούς που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Στη μη ολοκλήρωσή του με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013 μας ανακούφιζε η σκέψη, ότι τούτο θα γίνει οπωσδήποτε με αυτά του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Η μη ολοκλήρωση του, παρ’ ελπίδα, και με αυτά του νέου ΕΣΠΑ θα είναι «η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης», αφού τότε ουδεμία σκέψη για την όποια ελπίδα θα υπάρχει πιά, δεδομένου ότι τα μελλοντικά προγράμματα της Ε.Ε. δεν θα διαθέτουν πόρους για αναπτυξιακά έργα, όπως οδικοί άξονες, κ.λπ.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η προ μηνών σχετική δέσμευσή σας στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου περί ολοκληρώσεως του σωσιβίου για όλο το νησί μας άξονα Καλλονής- Σιγρίου θα αρχίσει άμεσα υλοποιούμενη, ώστε το επί γενεές Λεσβίων όνειρο για ένα σύγχρονο οδικό άξονα που θα συνδέει το τρεχόντως κατασκευαζόμενο Λιμάνι Σίγριου με την Καλλονή και κατ’ επέκταση όλη τη Λέσβο θα γίνει πιά χειροπιαστή πραγματικότητα.
Με τιμή
Δρ. Παναγ. Χ. Ιορδάνης


Πίνακας Αποδεκτών
1) Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης
2) Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Τσακαλώτος
3) Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Φ. Κουβέλης 
4) Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Νομού Λέσβου
κ.κ. Γ. Πάλλης, Χ. Αθανασίου, Σ.Τάσσος
5) Περιφερειάρχης. Βορ. Αιγαίου κα Χρ. Καλογήρου
6 ) Αντιπεριφερειάρχης Ν. Ε. Λέσβου κ. Θ. Βαλσαμίδης
7) Δήμαρχος Λέσβου κ. Σ. Γαληνός
8) ΑντιΔήμαρχος και Δ.Ε Ερεσού - Αντίσσης
9) ΑντιΔήμαρχος και Δ.Ε Καλλονής
10) Πρόεδροι και μέλη των Συμβουλίων των Δ.Κ. και Τ.Σ. των Κοινοτήτων 
11) Λεσβιακός & Παροικιακός Τύπος >>

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

 

 "<<Καστελόριζο>>-<<Ιθάκη >>: Σημειολογίας αντιδιαμετρικότητα": Άρθρο μου στην στήλη μου "Αιολίας λόγος" στο ΕΜΠΡΟΣ

 
 
Ο χρήστης Takis Iordanis κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
Άρθρο μου στη στήλη μου "Αιολίας λόγος" στο ΕΜΠΡΟΣ της Μυτιλήνης : "<<Καστελόριζο>>-<<Ιθάκη >>: Σημειολογίας αντιδιαμετρικότητα".

EMPROSNET.GR
Απρίλιος 2010, ο πρωθυπουργός, ο πολύς Γεώρ.Α.Παπανδρέου απ’ το ακριτικό Καστελόριζο, απευθύνθηκε με διάγγελμα στους Έλληνες και…

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΡΩΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΗΡΩΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΣΑ
<< Δρ.Τάκης Χ.Ιορδάνης (Ph.D.)...Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ
- Πρόεδρος του Αναπτυξισακού Συνδέ- .......του Τ.Σ. της Δ.Κ. 
΄σμου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»................. Αντίσσης 
................................................................ κ. Θεολ. Ροδ. Ψωμά
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της .................. & τα μέλη του Τ.Σ.
Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ...................... Α Ν Τ Ι Σ Σ Α. 
- π.Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων..... ΛΕΣΒΟΥ 81103
« Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» 
Αγησιλάου 9-Ηλιούπολη ....... Κοιν.: 1.) Το Δήμαρχο Λέσβου 
................................................................ κ. Σπύρο Γαληνό 
................................................ 2.) Τους Συλλόγους Αντίσσης 
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2018 ..................... 3) ΜΜΕ Λέσβου , 
............................................................« ΗΧΩ της Άντισσας».

Θέμα: Απάλειψη της βεβήλωσης της μνήμης του ήρωα Αρ. Φ. Μαραγκού.
Αγαπητέ κ Πρόεδρε,
Αγαπητοί μου φίλοι, Μέλη του Τ.Σ.
.
Ύστερα από το, από 6/2/2018 συγχαρητήριο προς υμάς έγγραφο μου (Α.Π. 14/7.2.2018) για την απορριπτική απόφασή σας, της αλλαγής της ονομασίας της «Πλατεία του ήρωα Αριστ. Φ. Μαραγκού» κατά την δια του τότε Αντιδημάρχου της περιοχής υποβληθείσα σχετική αίτηση κάποιων κατοίκων του χωριού, και την στην συνέχεια επικύρωση της απόφασής σας αυτής από την Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας συνοικιών-οδών-πλατειών ΟΤΑ στη Μυτιλήνη, η αφαίρεση των αυθαιρέτως και παρανόμως «φυτευθέντων» μαρμάρινων στοιχείων σχηματιζόντων σε περιφερειακή διάταξη επί της επιφανείας της Πλατείας αυτής, την ένδειξη «ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑ» που κάνατε, ήρθε στην πράξη να απαλείψει πιά την από το 2010 γενομένη βεβήλωση της μνήμης του ήρωα Αρ. Φ. Μαραγκού. 
Του ήρωα αυτού ο οποίος ανταποκρινόμενος στη μέγιστη κατά Σωκράτη επιταγή ως προς την ιερότητα, σεμνότητα και αγιότητα της Πατρίδος, προσέφερε το αίμα του, ως μη όφειλε, για να βλαστήσει το πάνσεπτο της λευτεριάς δενδρί. 
Δια των πιο πάνω, μετά οκτώ ολόκληρα χρόνια αποδείξατε ότι η κοινότητα μας σέβεται την ηθική τάξη, την πατριωτική πίστη και την εθνική σημασία/σπουδαιότητα των πραγμάτων, αυτό δηλ. που δεν έκαναν επί σκοπό εκείνοι που ως αυτουργοί αλλά και ως ηθικοί αυτουργοί ενήργησαν, βεβηλώνοντας την ιερά μνήμη του ήρωά μας. Ασφαλώς οι δεύτεροι, ως έχοντες την παιδεία, μόρφωση και πλήρη συνείδηση της θυσίας του ήρωά, φέρουν την πλήρη ευθύνη της ανιέρου αυτής πράξεως. 
Μετά τα προεκτεθέντα θα ήθελα με το παρόν να σας συγχαρώ αφ’ ενός για το γενναίο της αποφάσεως σας αφ΄ ετέρου δε για την στην πράξη σχετική απάλειψη της προαναφερθείσης βεβηλώσεως 
................................................. Με τιμή και πατριωτική αγάπη

Υ.Γ. Προς πλήρη αποκατάσταση της σχετικής ομόφωνης απόφασης υπ’αρ.44 της 14.2.2007 του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ερεσού – Αντίσσης για την ονομασία της πλατείας, χρειάζεται η επανατοποθέτηση των δύο μαρμάρινων πλακών με την ένδειξη. «ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΑ ΑΡΙΣΤ. Φ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ». Η μία εξ αυτών, όπως αναφέρεται στο Πρακτικό 8/2011 // 13.06.2011, του Τ.Σ. της Δ.Κ. Αντίσσης «βγήκε από της βρύση για την αρμολόγηση της από τον κ. Λεόντιο Ιωάννη». 
Επίσης, ο τότε αντιδήμαρχος Μ.Ρούσσης  απαντούσε  σχετικά στο ΕΜΠΡΟΣ την 16η Μαρτίου 2017 : «… Ήδη από τη Δημοτική Ενότητα Ερεσού – Αντίσσης έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επανατοποθέτηση των πινακίδων με το όνομα του Ήρωα Αριστείδη Μαραγκού στην εν λόγω πλατεία της Άντισσας.» 
Πιστεύω ότι οι πληροφορίες αυτές, θα σας διευκολύνουν στο να εντοπίσετε το πού και ποιός έχει τις δύο αυτές πλάκες. Υπ’ όψιν, ότι τούτες δωρίσθηκαν από εμένα στον τότε Δήμο Ερεσού- Αντίσσης.