Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Για το Φράγμα Λαψάρνων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντίσσης του Δήμου . Λέσβου

                                                                                                           Προς τη  

 Σύνδεσμος  Προβληματισμού  &    .................   Διεύθυνση Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ6)  

Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου     ................... Γενική Γραμ. Δημοσίων Έργων   

«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»   ............................................      του ΥΠΕΚΑ 

Αγησιλάου 9 - Ηλιούπολη 163 46    .................................υπ’ όψη του Δ/ντού  κ. Δημ. Nικολάου

Τηλ.- Fax  210 9737053   κιν. 6977503461  ..................................      Α Θ Η Ν Α


Αθήνα,  29  Ιανουαρίου 2014  
…………………………………………….Κοιν: 1) Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
…………………………………………………….2) Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Ν. Λέσβου.
……………………………………………………3) Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
……………………………………………………4) Αντιπεριφέρεια Ενότητας Ν. Λέσβου
……………………………………………………5) Δήμο  Λέσβου
……………………………………………………6) Αντιδημαρχία Ερεσού - Αντίσσης
……………………………………………………7)  Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης
……………………………………………………8) Τοπική Κοινότητα Σιγρίου
……………………………………………………9)  Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμό Αντίσσης
……………………………………………………10)  Σύλλογο Αντισσαίων της Αθήνας
……………………………………………………11) Σύλλογος «ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ» Αντίσσης
……………………………………………………12) ΜΜΕ
                                                                                                                  
Θέμα :    « Φράγμα  Λαψάρνων του  Δημοτικού  Διαμερίσματος  Αντίσσης του Δήμου .     
                Λέσβου».
Σχετ: 1) Το από 30 .6.2008 έγγραφό του Προέδρου μας,υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6 / 2178 / 4.7. 2008.
          2) Το έγγραφο της καθ’ υμάς  Διεύθυνσης Ύδρευσης & Αποχέτευσης  (Δ6) της
               21ης Μαϊου 2009 με Α.Π.2178 π.ε.
           3) To από  6 Φεβρουαρίου 2012 έγγραφό μας προς την υμάς υπηρεσία.
           4) To από 16 Μαρτίου 2012 έγγραφό μας με το οποίο κατετέθη  προς την υμάς
                υπηρεσία σας  σχετική ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΌΥ.

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Στo από 16 Μαρτίου 2012 έγγραφό μας (σχετ. 4)  με το οποίο σας είχαμε καταθέσει την «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΤΟΥ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΌΥ» εν αναφορά προς το εν θέματι φράγμα, μεταξύ άλλων γράφαμε

<< Προς αποφυγή της οποιασδήποτε παρανοήσεως ή και παρεξηγήσεως στο πως  προέκυψε αυτή (η ανωτέρω αναφερομένη ΕΚΘΕΣΗ), χρησιμοποιούμε την σχετική παράγραφο από την Εισαγωγή της εκθέσεως αυτής. «Τοπικοί παράγοντες σε συνεννόηση με τον τ. πρύτανη του ΕΜΠ καθ. κ. Κ. Μουτζούρη ( που με την παρουσία του τιμά τον Σύνδεσμό μας ως μέλος του ) ζήτησαν από  μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, που διαθέτουν ειδικές γνώσεις περί τα φράγματα και τη διαχείριση των επιφανειακών υδάτων, τη διατύπωση απόψεων, σχετικά με τις δυνατότητες κατασκευής φράγματος σε κατάλληλες θέσεις κατά μήκος του χειμάρρου Βελανίδες.»  

Παρακαλούμε αξιολογήσετε εσείς με τα κριτήρια της καθ’ υμάς υπηρεσίας την υποβαλλόμενη έκθεση και με δεδομένο ότι κατά τα συμπεράσματα αυτής ενδείκνυται ο χώρος της περιοχής «Κακολάγκαδα» Αντίσσης Λέσβου για τη δημιουργία καταλλήλου φράγματος που θα μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  τόσο  για ….>>

Επειδή γνωρίζουμε ότι τρεχόντως υπάρχει κινητικότητα  επί του θέματος το σχετικό με τα φράγματα στη γενέτειρά μας  Λέσβο και ειδικότερα αυτό του Τσικνιά και με δεδομένο ότι η όποια σχετική λύση δοθεί ως προς την ύδρευση των χωριών του Λεκανοπεδίου της Καλλονής, άλλων χωριών της νοτίου Λέσβου ή ακόμη και την ίδια την πρωτεύουσα Μυτιλήνη, ουδόλως θα συμβάλλει στην επίλυση αντιστοίχων προβλημάτων ( ως εκ της αποστάσεως, της γεωμορφολογίας,  κ.λπ.) της Δυτικής Λέσβου, θεωρούμε ότι συμπληρωματικώς και επικουρικώς της πραγματοποιούμενης αυτό τον καιρό σχετικής μελέτης, θα πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη μελέτη για το φράγμα στα «Κακολάγκαδα» Αντίσσης. Η δημιουργία του φράγματος αυτού πέραν της λύσεως του σχετικού προβλήματος της Άντισσας και των παραθεριστικών αυτής περιοχών (Κάμπου, Λιώτας, Λαψάρνων, Γαβαθά κ.λπ) θα μπορούσε να καλύψει και τις αντίστοιχες ανάγκες  του Σιγρίου, αφού τόσο η γειτνίαση του με αυτό αλλά και παρεμβαλλόμενη μεταξύ τους γεωμορφολογία προσφέρονται σχετικώς. 

Με δεδομένο ότι το από 01.01.2014 υπάρχον νέο κοινοτικό  πρόγραμμα, ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014 -2020, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει  την πραγματοποίηση ενός τόσης ζωτικής σημασίας έργου με ένα μικρό σχετικώς  κονδύλιο (της τάξεως του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, ως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έν αναφορά εκθέσεως του Ε.Μ.Πολυτεχνείου), υποβάλλουμε δια του παρόντος και πάλι την αίτηση, όπως προγραμματίσετε και δρομολογήσετε την πραγματοποίηση της απαιτουμένης  μελέτης για το φράγμα στα «Κακολάγκαδα».  

Περαίνοντας  θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι, ότι η κατασκευή ενός τόσο νευραλγικής σημασίας έργου στο πλέον άνυδρο αλλά και υπανάπτυκτο  τμήμα της  Λέσβου,  ασφαλώς και θα  αποτελέσει αναπτυξιακό παράγοντα της περιοχής, τόσο απαραίτητο στοιχείο για την αποτροπή της παντελούς ερημώσεως της ακριτικής αυτής γωνιάς του νησιού μας.                                                                     Με τιμή ο Πρόεδρος
                                                             
                                                               Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: