Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Η εξώδικος μας προς το Δήμαρχο μας γιά τα αντισταθμιστικά οφέλη τα εκ των ανεμογεννητριών, πιάνει τόπο. Β! φάση- ενέργεια..Δρ. Τάκης Χ. Ιορδάνης  ..................................Προς  τους κ.κ. 

-Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου  ............1) Προκόπη  Π. Πινέλλη,


   Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ........2) Δημήτριο Θ. Ψωμαδέλλη


- π. Διευθύνων  Σύμβουλος της...................... 3) Δημήτριο  Μ. Πασαδέλλη, 


   Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ...................4) Κυριάκο  Μ. Καραμιχαήλ


- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου   ............................... 5) Γεώργιο  Χρ. Φραντζή


 Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών. ........... 6)  Αντώνη Παπαπορφυρίου


- Αγησιλάου   9  ................................... 7 ) Βάγια Σ.Καρίνου, 8) Γιάννη  Νεράντζο


   Ηλιούπολη 163 46  ............................9) Λουκή Δ. Λουκή,10) Δημητ. Κ . Βερβέρη 6977503461  ......................................11) Μιχ. Βολέλλη  12) Μιχάλη   Ν. Δάρια

Αθήνα   10 Φεβρουαρίου 2014  .............. Κοιν  : 1) Δήμο Λέσβου
..........................................................................     2) Δημοτική Κοινότητα Άντισσας
.........................................................................  3) Τοπικές Κοινότητες,  Σκαλοχωρίου, ,                     
 ............................................................................. Ανεμώτιας, Βατούσης 
………………………………....…… 4) Τους Παροικιακούς Συλλόγους  στην Αθήνα  ………………………………….....………των Αντισσαίων, Σκαλοχωριτών,
…………………………………….....……Βατουσαίων και  Ανεμωτιστίων.
  ..........................................................5) ΟΛΣΑ
   .........................................................6) ΜΜΕ

Θέμα : Η εξώδικος πρόσκλησή μας προς το Δήμαρχο μας γιά τα αντισταθμιστι-    .           κά    
..........  κά  οφέλη τα εκ των ανεμογεννητριών, πιάνει τόπο. Β! φάση- ενέργεια..
Σχετ.: Η από 20 Ιανουαρίου 2014 επιστολή μου, ως προς την Α! φάση-ενέργεια.

Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί,

Όταν από το καλοκαίρι του 2012, οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το  Θέμα «αντισταθμιστικά οφέλη εκ των ανεμογεννητριών», με επι κεφαλής τον εξ  Ανεμώτιας Μεταλλειολόγο Μηχανικό κ. Νικ. Κουτρούπη, έθεσαν και προέβαλαν σχετικώς την υπόθεση, πολλοί κατά πως συνήθως κάνουν, κράτησαν κριτική στάση και ή ακόμη απαξιούντες  την υπόθεση δεν προσήλθαν στη σχετική επί του θέματος συνδιάσκεψη (Σκαλοχώρι), ή και άλλοι που προσήλθαν έθεσαν εν αμφιβόλω τα από το φίλο και συνάδελφο Ν.Κουτρούπη σχετικώς λεγόμενα. Ακόμη κάποιοι αγνόησαν την προσφορά του και δεν απεδέχθησαν κάν να  την παραλάβουν όταν τούτος τους προσέφερε την εργασία του για να την  αξιοποιήσουν κατά τη δική τους σκέψη και θέληση.
Τώρα που οι διάφορες πρωτοβουλίες μας ( έγγραφά μας προς το καθ΄ ύλην  Υπουργείο, τη ΔΕΗ, τη ΔΑΔΗΕ,) σχετικές επιστολές μας προς το Δήμο με κορυφαία διαδικασία μας αυτήν της εξωδίκου προσκλήσεως μας προς το Δήμαρχο Λέσβου κ. Δ.Φ. Βουνάτσο (επίδοση 21.11.2013), έφερε το θετικό αποτέλεσμα, τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών ποσά για τις ανεμογεννήτριες (Σκαμνιούδας, Ακρόχειρας), θα αρχίσουν να έρχονται στο χωριό κατά τις προβλέψεις του νόμου, για να χρησιμοποιούνται για έργα και παρεμβάσεις κατά πως θεσμικά ορίζεται,.μετά  την ύπαρξη της πρόβλεψης σχετικού κωδικού στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου του 2014 (όπως μας ελέχθει), άρχισαν να παρουσιάζονται πολλοί (κατά πως γίνεται πάντα ) «πατέρες της νίκης»  

Βέβαια η νίκη της προσπάθειάς μας αυτής, είναι ως στιγμής  η μισή, αφού στην απόφαση του κ. Δημάρχου όπως σας έγραφα  στην από 20.1.2014 επιστολή μου δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη ως προς το σωρευμένο ποσό το από την ισχύ του σχετικού νόμου (το 2006 ) το οποίο είναι της τάξεως των 700 -800 χιλιάδων  Ευρώ, που οφείλονται βέβαια στην Άντισσα, το χωριό μας και που με σαφήνεια ζητούσαμε σχετικώς  στην εξώδικο μας πρόσκληση προς το Δήμαρχό μας όπου επί λέξει αναφερόταν:
<< 2) πότε και πως προτίθεστε να δρομολογήσετε έργα αντίστοιχα  προς τις προβλέψεις των νόμων στο χωριό μας Άντισσα ύψους 700.000 - 800.000 Ευρώ τα οποία  αθροιστικά εισπράχθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τον προκάτοχο αυτού στην περιοχή των Ανεμογεννητριών αυτόν τον Ερεσού>>.

Ας ληφθεί υπ’ όψη, ότι ουδέν έργο βάσει των κατά νόμο προβλεπομένων έγινε στο χωριό μας από τα οφέλη αυτά, αφού κατά τις σχετικές πληροφορίες εκ Δημοτικών Συμβούλων  του Δήμου μας,  ούτε και αυτά τα έργα στην οδό των περίπου 400 μ. στον Κάμπο Αντίσσης - από κούλα Δέσπ. Π. Αμπατζή ως αυτή Ι. Καϊδώνη - το περασμένο θέρος  προϋπολογισμού  ~ 50.000 Ευρώ (στα οποία και αναφερόμασταν στην εξώδικό μας), έγιναν από τα κονδύλια τα εκ των οφελών των ανεμογεννητριών. Μας διευκρινίστηκε ότι τούτα έγιναν από το κονδύλιο το της Αγροτικής Οδοποιίας.του Δήμου !!! .

Ελπίζω το ποσό αυτό να διεκδικηθεί από τη Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης ( Β! φάση-ενέργεια)  ως αυτή οφείλει να πράξει, πιστεύω και δικαστικά ακόμη (αν αυτό δεν αποτελεί ασυμβίβαστο θεσμικώς δεδομένο) και ελπίζω ακόμη αυτό να δρομολογηθεί  άμεσα εν όψει των επικειμένων εκλογών της 18ης Μαΐου. .
Αν αυτό δεν γίνει εντός λελογισμένου χρόνου ως π.χ ως τέλος του τρέχοντος μηνός, θεωρώ ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό ώστε να κατατεθεί από εμάς η απαιτούμενη διεκδικητική αγωγή υπέρ του χωριού μας και των κατοίκων του.
Οι σχετικώς απαιτούμενες ανάγκες του χωριού μας είναι πολλές και είναι κρίμα κι άδικο, ένα τέτοιο σημαντικό ποσό  των 700.000 - 800.000 Ευρώ, να το νέμονται άλλοι τόποι του νησιού μας όχι κατά τις προβλέψεις του νόμου, αλλά κατά τις επιθυμίες τις προσωπικές του κ. Δημάρχου και των περί αυτόν  

Με πατριωτική αγάπη
και εκτίμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: