Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ο Δρόμος «Σκαλοχώρι, Καλό Λιμάνι, Αρχαία Άντισσα – διασταύρωση Κάμπου Γαβαθά Αντίσσης».


Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) ............ Προς την Περιφερειάρχη 
-Πρόεδρος του Συνδέσμου για ..........    Βορείου  Αιγαίου

  την Ανάπτυξη της  Λέσβου   ……….… κ. Χριστ. Καλογήρου

  « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ » .....  Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η

 - π. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΒΟ

 - π. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ-…… Κοιν: 1) Δήμο Λεσβου

   λόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών  .....2) Δημ. Κοιν. Αντίσσης

Αγησιλάου 9 Ηλιούπολη 163 46  ....................... ……  3)Τοπ. Κοιν.Σκαλοχωρίου

Τηλ.- Fax 210 9737053  ................4) Συλλόγους της Αθήνσς

κιν. 6977503461 ............................ α) Αντισσαίων


 ................................................... β) Σκαλοχωριτών

 Αθήνα,…16…Ιανουαρίου 2015

Θέμα : Ο Δρόμος «Σκαλοχώρι, Καλό Λιμάνι, Αρχαία Άντισσα – διασταύρωση Κάμπου Γαβαθά  Αντίσσης».

Σχετ.:  Η με αρ.πρωτ.5792/328/ΑΦ 6.1.5.4γ/18-7-08 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο : Δρόμος από Σκαλοχώρι – Καλό Λιμάνι – Αρχαία Άντισσα – Κάμπος Γαβαθά, μέχρι τη διακλάδωση του δρόμου Άντισσας – Γαβαθά, συνολικού μήκους 11,65χλμ. στο Νομό Λέσβου»

Αξιότιμη κα Περιφερειάρχα,

 Κατά πρώτο σας εύχομαι το  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία για το 2015 και με Εθνική Ανάταση για το Λαό μας.

Θα ήθελα να θέσω υπ’ όψη σας, ότι με την παρούσα επιθυμώ να επανέλθει στην επιφάνεια το θέμα της επικεφαλίδας, που ανάγεται  στη δεκαετία του ’90, όταν είχε ανατεθεί η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου  αυτού, τούτο δε εκ του δεδομένου ότι σε τρία χρόνια από τώρα οι εγκεκριμένοι βάσει της αποφάσεως του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου το 2008 Περιβαλλοντικοί αυτοί Όροι ως το ανωτέρω σχετικό, παύουν να υφίστανται, κατά τα θεσμικώς ισχύοντα.  
Πέραν αυτού, ευρισκόμενοι στην αφετηρία του 2015 και τα κονδύλια του προϋπολογισμού του έτους της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, ήδη κατανέμονται, εκείνα δε του Νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) θα αρχίσουν να προγραμματίζονται για τον σχετικό καταμερισμό τους προς Περιφέρειες, Δήμους, Έργα κ.λπ.. από τον επόμενο Μάρτιο, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία για να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί επί τέλους το έργο αυτό, που ξεκίνησε κατά τα προαναφερθέντα, προ περιόδου, μιάς ολόκληρης γενεάς.
Εκ προοιμίου θεωρώ πως πρέπει να τονισθεί, ότι η αναγκαιότητα δημιουργίας  της οδικής αυτής αρτηρίας, είχε κριθεί από το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού μας κατά το σκεπτικό των σχετικών αποφάσεων του και κατ’ αυτό τον τρόπο  στοχεύθηκε η υλοποίηση αυτού του έργου.
Έτσι και ανετέθησαν οι απαιτούμενες μελέτες
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρωθείσα και υποβληθείσα αρμοδίως, έτυχε τελικά της απαιτούμενης εγκρίσεως και παράλληλα εξεδόθησαν το 2008, οι κατά νόμο απαιτούμενοι σχετικοί Περιβαλλοντικοί Όροι οι κατά το έγγραφο της επικεφαλίδας.

Ζητούμενο είναι, να ολοκληρωθεί η σχετική Τεχνική Μελέτη που κατά πληροφορίες μας έχει ανατεθεί (;;;) σε Μελετητικό Γραφείο και βεβαίως, τέλος, να ορισθεί το χρηματοδοτικό σχήμα και η πηγή προέλευσης της απαιτουμένης αντιστοίχου επενδύσεως ( Εθνικοί πόροι, Κοινοτική Χρηματοδότηση;;;) ώστε τελικά να κατασκευασθεί το υπό θεώρηση έργο. Ευχής έργο βεβαίως θα ήταν το να υπήρχε η δυνατότητα τούτο να ενταχθεί στο Νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 .  
Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι το έργο αυτό εντάσσεται στην «φιλοσοφία»,¨το νησί μας να αποκτήσει τον περιφερειακό «δακτύλιό» του για την ανάδειξη Τουριστικά όλων των μαγευτικών του παραλιών κατά μήκος των ακτών του και τέλος, αποτελεί συνέχεια αυτού του ήδη  δημιουργηθέντος τμήματος  Μήθυμνα – Πέτρα – ‘Άναξο – Τσιχράντα – Σκαλοχώρι.
Θεωρώ ότι αν δεν εντατικοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες θα περάσουν πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα τρία χρόνια (όπως ήδη πέρασαν τα επτά από το 2008 ότε εξεδόθησαν οι Π.Ο.) και μετά θα λέμε … «όνειρο ήταν και πάει».
Προσβλέπουμε στην εκ μέρους σας παρέμβαση ώστε να μη χαθεί περαιτέρω χρόνος και ει δυνατό η κατασκευή του υπό θεώρηση ΄έργου,  να γίνει με κονδύλια του Νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με τιμή

Δεν υπάρχουν σχόλια: