Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Η 21η Επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό ( η 5η προς τον κ. Τσίπρα).


ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Η 21η Επιστολή μας προς τον Πρωθυπουργό ( η 5η προς τον κ. Τσίπρα).

Μετά το σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα ΕΣΠΑ της 12.5.2015 που απεστάλη από τη Γραμματεία του Πρωθυπουργού προς την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου την 9.6.2015, προχθές (20.8.2015) υποβάλαμε στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού (κοινοποιούμενη και προς την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου) την νέα μας επιστολή που συνοδεύεται με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας (ΙΙ), που την έχουν υπογράψει υπερπεντακόσιοι  κάτοικοι απ' τα χωριά μας Ανεμώτια. Σκαλοχώρι, Άντισσα.
Τούτη έχει λάβει τον αριθμό πρωτ. 2587/18.8.2015 και είναι η ακόλουθη :
<< 
……….…..……..…………………………………………..………    ..……Αξιότιμο

Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..……………… Πρόεδρο της Ελληνικής 

- Επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα ….… ...Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργό

-  Πρόεδρος του Συνδέσμου για……… ………………… κ. Αλέξη Τσίπρα

    την Ανάπτυξη της  Λέσβου………………………...……Μέγαρο Μαξίμου

    « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »……………….…………….….ΑΘΗΝΑ

 - π. Διευθύνων Σύμβουλος της

    Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων….…….…….…Κοιν.:Ως Πίνακα Παραληπτών

 - Αγησιλάου 9   - Ηλιούπολη 163 46 …… 

Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461…….……..Αθήνα, 18  Αυγούστου 2015


ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ. Η ένταξή του  στο Νέο ΕΣΠΑ  εν όψει της ψήφισης του ΠΕΠ Β.Αιγαίου (2014-2020) εντατικοποιεί  το νέο αγώνα μας, για να μη χαθεί για πάντα το αναπτυξιακό αυτό έργο της Λέσβου.

Σχετ.: 1) Η από 18 Φεβρουαρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ.πρωτ. 1615/18.2.2013 ) 

          2) Η από 1 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.944/ 1.3.2013 )

          3) Η από 12 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2288 / 13. 3.2013)
          4) Η από 28 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2719 /29. 3.2013)
          5) Η από 15 Απριλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3181 /16. 4.2013).

          6) H από 8 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3ν.693 /9.5.2013).

          7) Το από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου  έγγραφό του Α.Π.225 / 20.05.2013 προς το  γραφείο σας.

…..8) Η από 27 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.4248 / 28.5.2013)

          9) Η από 06 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4530 /06.06.2013)
         10) Η από 25 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.008/26.06.2013)
         11) Η από 22 Ιουλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.637/22.07.2013)
……..12) Η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7.75/01.10.2013)
         13) Υπογραφή πρόσκλησης για τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων χρηματοδότησης του έργου
               προς ένταξη του λιμανιού του Σιγρίου στο ΕΣΠΑ, από τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου στις 11-10-2013-
         14 Η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Αιγαίου, (με αριθμό
                52853/6800/14-10-2013)
         15). Η από 21. Οκτωβρίου 2013  (υπ’ αριθ. Πρωτ. 57766/7216/Φ.5.1 Δ.Τ.Ε.) επιστολή   της  Γενικής 
               Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου  που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
         16) Η από 13. Νοεμβρίου 2013  (υπ’ αριθ. Πρωτ. 588) επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου που
               κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο

         17 ) Η από 27 Οκτωβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8.025 / 2910.2013 )

         18) Η από  23  Δεκεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9412. / 24.12..2013 )

       19) Η προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου 28.12.2013 (κοινοποιηθείσα προς υμάς)

        20) Η από 11 Φεβρουαρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1034. / 12.2..2014 )

        21) Η από 24 Σεπτεμβρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5254. /25. 09..2014 )
         22) Η από 06 Νοεμβρίου 2014 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6234. /10. 11..2014 )
         23) Η από 12 Μαρτίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ.Δ. 727. /12. 03..2015 )
         24)  Η από 03 Απριλίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ.Δ. 995. /03.04..2015 )
         25)  Η από 22 Απριλίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 732. /24.04..2015 )
…….26)  Η  από 09 Ιουνίου  2015,.επιστολή της Γραμματείας σας προς την Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου, ………….(εξ αφορμής τηων επιστολών μας ως σχετ. 23 και 24 ανωτλέρω) κοινοποιούμενη  σε εμάς.
…….27) Η από 17  Ιουνίου 2015 επιστολή μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1621. / 18. .06..2015 )

         Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Μετά τη λήψη αντιγράφου της με αρ. πρωτ. 51119 ΓΓΔΕ – ΕΣΠΑ 1276 / 12.05.2015 επιστολής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, προς την καθ’ υμάς Γραμματείας  (που ήταν συνημμένη στην επιστολή της Γραμματείας σας προς την Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου (σχετ.26), τα σ΄ αυτή  διαλαμβανόμενα χαροποίησαν όλους μας . Ειδικότερα το επί λέξει  αναφερόμενο :
 «… Αφενός η δημιουργία λιμανιού στο Σίγρι Λέσβου αποτελεί έργο με υψηλό βαθμό ωρίμανσης και αφετέρου το εν λόγω έργο πληροί της προϋποθέσεις ένταξής του στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020 …..». Βέβαια ακόμη περισσότερο μας χαροποίησε το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, προχωρεί ακόμη και στο να καθορίσει επακριβώς τις δράσεις εξειδίκευσης της επενδυτικής Προτεραιότητας στην οποία μπορεί τούτο να ενταχθεί. Αυτή είναι οι της 7α που όπως συγκεκριμένα επί λέξει αναφέρει, είναι : «Στήριξη ενός πολυτροπικού ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΜ-Μ του Άξονα Προτεραιότητας 4.»
Τα ανωτέρω κοινολογήθηκαν στους κατοίκους του νησιού οι οποίοι αναθάρρησαν μετά την προ οκταμήνου απένταξη του έργου μας από το ΕΣΠΑ 2006-2013, αφού έτσι συνειδητοποιούν ότι η σχετική αγωνία τους βαίνει προς το τέλος και ακόμη φαίνεται πια ότι ο διακαής πόθος τους να δουν το έργο ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ επί τέλους πραγματούμενο, φαίνεται ότι βρίσκεται λίγο πριν απ’ το να ικανοποιηθεί.
Έτσι πλαισιώνουν μαζικά την επιτροπή μας, υπογράψαντες τη νέα διακήρυξή μας. Καταθέτουμε με την παρούσα, τη διακήρυξή αυτή συνοδεύομενη με υπερπεντακόσιες (>500) υπογραφές κατοίκων χωριών της Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα της Ανεμώτιας, του Σκαλοχωρίου και της Άντισσας.

Η ένταξη του στο επικείμενο  ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020, που θα γίνει 5 ολόκληρα χρόνια προ της ληκτικής του ημερομηνίας (και όχι 5 μέρες όπως έγινε  με την ένταξή του την προηγούμενη φορά στο ΕΣΠΑ 2007-2013, στα τέλη του Δεκέμβρη του 2013) θα μας δώσει την βεβαιότητα ότι επί τέλους το εθνικής σημασίας πλέον των άλλων όλων αυτό έργο, μικρού σχετικού προϋπολογισμού αλλά μεγάλης εθνικής σημασίας,  θα υλοποιηθεί.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ 

Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε ότι η προσωπική παρέμβασή σας στο να ενταχθεί αυτό το τόσο νευραλγικής σημασίας για τη Δυτ. Λέσβο αλλά κατ’ επέκταση και όλο το νησί μας αναπτυξιακό έργο, στο Νέο ΕΣΠΑ (2014-2020), κατά τα σχετικώς αναφερόμενα από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, θα έχει το αποτέλεσμα  επί τέλους, να λάβει σάρκα και οστά έστω και με καθυστέρηση ενός ολόκληρου αιώνα από της απελευθερώσεως του νησιού μας, η ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ Λέσβου .
……………………………………Συνημ : Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΙΙ.  με  υπερ500 υπογραφές κατοίκων
……………………………………   των χωριών Ανεμώτια,   Σκαλοχωρίου  και  Αντίσσης Λέσβου  

                                                                                    Με την πρέπουσα τιμή 

Πίνακας Παραληπτών

1) Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κ. Χριστιάνα Καλογήρου
Κουντουριώτη 1,
811 00, Μυτιλήνη
2) Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1ο  χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών
811 00, Μυτιλήνη

 3 ) Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα

4)  ΜΜΕ Λέσβου


Δεν υπάρχουν σχόλια: