Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Η 5η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η μας, προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ.Την   5η    Α Ν Ο Ι Κ Τ Η     Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  μας,
προς τον Πρόεδρο της ΔΕΗ για το νέο εργοστάσιό της στη ΣΑΡΑΚΗΝΑ Λέσβου, έστειλα : 

Προς τα μέλη του Συνδέσμου μας «Πιττακός ο Μυτιληναίος», ως ακολουθεί :

Αγαπητοί φίλοι, κατά πρώτο εύχομαι σ’ όλους σας το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Η μόνιμη κατάσταση της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας συνεχίζεται για 25 και πλέον τώρα χρόνια. Πάντα παρακολουθούμε την όποια σχετική εξέλιξη του θέματός μας, αλλά δυστυχώς η όποια πρόοδος του είναι πολύ βραδεία, ρυθμών χειρότερων αυτών της χελώνας. Η τελευταία σχετική πληροφόρησή, μας είχε δοθεί από τον τότε Πρόεδρο κ. Αρθ. Ζερβό τον Αύγουστο το2014 όταν είχε απαντήσει σε δικές μου προηγούμενες επιστολές μας.
Επειδή έκτοτε ουδέν το συγκεκριμένο υπήρξε επί του θέματός, γι’ αυτό επανήλθαμε με την συνημμένη επιστολή η οποία έχει ήδη πρωτοκολληθεί στο γραφείο του νυν Προέδρου της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκη. Ελπίζω η απάντησή που θα λάβουμε να είναι θετικής προσεγγίσεως την οποία και θα σας. κοινοποιήσω ευθύς ως μας σταλεί.
Σας χαιρετώ
μ’ εκτίμηση και αγάπη
Τάκης

<<5η    Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ     κ.Εμμαν. Παναγιωτάκη
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»….  Πρόεδρο της ΔΕΗ
 Αγησιλάου 9-ΑΘΗΝΑ 16346…...….Χαλκοκονδύλη  30
Τηλ. – Φαξ ,……………………..……………...Αθήνα
……
………………………………………… Κοιν. Ως  Πίνακας  Παραληπτών
 Αθήνα  8  Μαίου 2016

5η    Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

Θέμα : Το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ εγκατεστημένης …………ισχύος.120 MW, στη Λέσβο.
Σχετικά α)  Επιστολή μας με ημερομηνία 10.07.2014  προς ………………. τον προκάτοχό σας κ. Αρθ.  Ζερβό
…………….β) Επιστολή, απάντηση του κ. Ζερβού με  ……………..ημερομηνία υπ΄αρ/ημ /ΓρΔ/ 2443 / 06.08.2014

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Επί πολλά έτη παρακολουθούμε το επί μία και πλέον τώρα γενεά, άλυτο πρόβλημα της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας (Λέσβος). Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις μας και στήριξη των προσπαθειών της ΔΕΗ στο να λύσει το πρόβλημα αυτό, ξεκινά από τότε που σε προσωπική βάση παρενέβημεν μαζί με τους τότε δήμους Πλωμαρίου, Καλλονής, Πέτρας και Ερεσού - Αντίσσης στο ΣτΕ, υπέρ της ΔΕΗ και του έργου της μετεγκαταστάσεως του εργοστασίου της εταιρείας,απ’τη Μυτιλήνη (Καλαμάρη) στη θέση Καράβα προ 25ετίας.
Ατυχώς, η όλη υπόθεση εξελίχθηκε με ρυθμούς βραδύτητας τέτοιας, που επαξίως το έργο αυτό ανακηρύσσεται πρωταθλητής στη λίστα αρνητικών ρεκόρ Γκίνες.
Η τελευταία πληροφόρηση που είχαμε από τον προκάτοχό σας κ. Αρθ. Ζερβό εν αναφορά προς το θέμα μας, ήταν τον Αύγουστο του 2014 κατά το (β) σχετικό ανωτέρω . Και σ΄αυτή επαναλαμβανόταν η θέληση της ΔΕΗ να πραγματοποιήσει τη σχετική επένδυση της κατασκευής του νέου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στη Λέσβο. Βεβαίως τούτο ήταν ένα διαχρονικό δεδομένο των εκάστοτε διοικήσεων από τη δεκαετία του ’90, πράγμα που το ίδιο μας είχε απαντήσει και ο προηγούμενός αυτού Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της ΔΕΗ ΑΕ, κ. Παναγ. Αθανασόπουλος ο ποίος  απαντών σε δική μου επιστολή επί του θέματος το 2008, ανέφερε κατά λέξη:
« 2. Είναι δεδομένη η βούληση, τόσο της Πολιτείας όσο και της Επιχείρησης να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατό νέος Σταθμός Παραγωγής στο νησί της Λέσβου .  … »
 Τούτο θα αντικαθιστούσε το με πεπαλαιωμένα  Η/Ζ  στη θέση «Καλαμάρη» της Μυτιλήνης με νέο  σύγχρονο, εγκατεστημένης ισχύος 120 MW, τελικά στη θέση Σαρακήνα στη Βόρ. Λέσβο.

Βεβαίως εκ των αναφερομένων στην επιστολή του κ. Ζερβού το 2014, προέκυπτε ότι η όλη υπόθεση ουσιαστικά ευρίσκετο ακόμη στην άκρως προκαταρκτική φάση ιδρύσεως μιάς μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 120 MW. Αυτό επί λέξει αναφέρετο στη γ υποπαράγραφο της παραγράφου 3 :
«  Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει ήδη εκπονήσει προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου Σταθμού και προέβη πρόσφατα (02.06.2014) στη δημοσίευση της δημοπράτησης του έργου « Νέος Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Λέσβου στη θέση Σαρακήνα . Μελέτη βέλτιστης ανάπτυξης του Σταθμού, της χερσαίας και θαλάσσιας πρόσβασης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του» προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της υπηρεσίας 500.000 Ευρώ, προκειμένου να αναδειχθεί ο ανάδοχος που θα εκπονήσει τη μελέτη »   
Ακόμη ένα άλλο ακόμη στοιχείο, το οποίο ήτο δεδομένο το 2014, ήταν η λήξη της σχετικής πενταετούς Αδείας Παραγωγής που είχε λάβει η ΔΕΗ το 2009.
Επειδή κατά την παρεμβληθείσα έκτοτε περίοδο ουδέν το ουσιαστικό έχει λάβει χώρα επί του θέματός μας, η ερώτηση που κατά πρώτο πρέπει να απαντηθεί είναι :
 Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ, εξακολουθεί να περιλαμβάνει την κατασκευή του εργοστασίου αυτού στη Λέσβο (θέση Σαρακήνα), ή έχει καταργηθεί παντελώς στο νησί μας;;
 Αν, πράγμα που ευχόμαστε, εξακολουθεί όντως να περιλαμβάνει αυτό, τώρα σε ποία φάση βρίσκεται η σχετική διαδικασία ; Πώς έχει προχωρήσει έκτοτε εν σχέρσει προς τα αναφερόμανα ανωτέρω, στη γ υποπαράγραφο της παραγράφου 3 της επιστολής του κ. Ζερβού;  :

Τέλος, ποίο κατά το σχετικό επιχειρησιακό σας σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα  επί μέρους εργασιών, μέχρις ότου κατασκευασθεί και τεθεί σε λειτουργία ο νέος Σταθμός Παραγωγής στην Σαρακήνα; 
 Ευελπιστούμε ότι θα λάβουμε σχετική πειστική απάντησή σας, που θα μπορέσει να καλύψει την κατά φυσικό λόγο  δημιουργηθείσα δυσπιστία των Λεσβίων έναντι της ΔΕΗ,  εκ της πλέον  της μιάς ολοκλήρου γενεάς  μη  λύσεως του μικρού σχετικώς προβλήματος (για τα δεδομένα τηε εταιρείας που εσείς διοικείται), μετά  την με τη σειρά μας κοινολόγηση αυτής προς τους συμπατριώτες μας.
  Με τιμή

Ο Πρόεδρος


Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)Πίνακας  Παραληπτών

 1)  Γραφείο του Πρωθυπουργού  
 2)  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  κ. Π.. Σκουρλέτης
 3)   Περιφερειάρχης  Βορ. Αιγαίου  κ. Χρ. Καλογήρου

 4)  Θεματικοί και οι Γεωγραφικοί Αντιπεριφερειάρχες

5) Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου

…..κ.κ. Πάλης,  Αθανασίου, Σταύρου ,

 6)  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 7)  Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής
 8)  Δήμαρχος της Λέσβου κ. Σπ. Γαληνός
9)  Θεματικοί και οι Γεωγραφικοί Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου
10) Τα ΜΜΕ Λέσβου και ο Παροικιακός τύπος.
11) ΟΛΣΑ και πρωτοβάθμιοι Παροικιακοί Σύλλογοι.


Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης …….11.05. 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: