Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Το εργοστάσιο των 120 MW της ΔΕΗ στη Λέσβο (Σαρακήνα), τώρα.!!

        Το εργοστάσιο των 120 MW της ΔΕΗ στη Λέσβο (Σαρακήνα), τώρα.!! 

Μετά, την πέραν του 2023 μετάθεση του σχεδιασμού της διασύνδεσης της Λέσβου με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του καθ’ ύλη φορέα, Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), επιτακτική πιά προβάλλει η λύση της κατασκευής του  εργοστασίου των 120 MW της ΔΕΗ στη Λέσβο (Σαρακήνα), τώρα. !! Τούτο είναι πιά πρόδηλο αφού η κάλυψη των ηλεκτρενεργειακών αναγκών του νησιού μας δεν μπορούν  κατ’ ουδένα τρόπο να καλυφθούν από την αξιοποίηση των εντόπιων πηγών ενέργειας ( Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμία ή άλλα). Έτσι το επί μια ολόκληρη γενεά άλυτο πρόβλημα της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας, που «σέρνεται» στην κυριολεξία εκ της αβελτηρίας, αδιαφορίας και της έλλειψης φροντίδας των της Πολιτείας μας ταγών, και δη μετά την ανωτέρω αναφερομένη απόφαση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., είναι μονόδρομος. Η οποιαδήποτε περεταίρω αναβολή για να μη πω παρέλκυση  της ΔΕΗ, ( που έχει λάβει από την Πολιτεία τη σχετική Άδεια Παραγωγής από το 2009 - 5ετούς ισχύος - ), θα δικαιώσει κατ’ απόλυτο τρόπο τους |«χαρακτηρισμούς, ενέργειες και προθέσεις που αποδίδουμε στη ΔΕΗ Α.Ε.» με τις δύο Επιστολές μας προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Αρθρ. Ζερβό, τις με ημερομηνία  α) 28.11.2012 και .β)  28.02.2013. 

Παραθέτω πιο κάτω, την απάντηση του κ. Ζερβού που λάβαμε χθές, 25.04.2013:
 

<<  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε.
Χ α λ κ ο κ ο  v δ ύ λ η 30, -  10  432    Α θ ή ν α,  

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 

…………………………………………….. Αρ./Η/ΓρΔ/1315/19.4.13  

 …………………………………………….. Προς: Σύνδεσμο Προβληματισμού
…………………………………… ……… .& Παρέμβασης για την Ανάπτυξη
……………………………………………..της Λέσβου (Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)
……………………………………………..  «Πιττακός  ο Μυτιληναίος»

 

Περίληψη : Νέος Σταθμός Παραγωγής στή νήσο Λέσβο.
 

Σχετικά α) Επιστολή σας με ημερομηνία 28.11.2012
………..β) Επιστολή σας με ημερομηνία 28.02.2013  

Αξιότιμοι κύριοι,

Με τις ανωτέρω επιστολές σας αποδίδετε στη ΔΕΗ Α.Ε. χαρακτηρισμούς, ενέργειες και προθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στήν πραγματικότητα, παραγνωρίζοντας εγγενείς δυσκολίες και προβλήματα, για τα οποίο δεν ευθύνεται η εταιρεία μας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε ότι αφορά την κατασκευή του νέου Σταθμού Παραγωγής ατή νήσο Λέσβο καθώς επίσης την ενίσχυση του υφιστάμενου Σταθμού με νέα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, σας πληροφορούμε τα εξής:  

1. Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει (επιστολή ΔΕΗ Α.Ε/2589/29.06.2011) έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί από την Επιχείρηση οι παρακάτω ενέργειες για την κατασκευή του νέου Σταθμού Παραγωγής στή θέση Σαρακήνα ;

- Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες τοπογράφησης και χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και ολοκληρώθηκε από το ΙΓΜΕ η γεωλογική αναγνώριση των εδαφών.
- Υπεβλήθη ατή Διεύθυνση Δασών του Ν. Λέσβου αίτηση χαρακτηρισμού της περιοχής και στην Κτηματική Υπηρεσία αίτηση καθορισμού αιγιαλού και παράλιος. - - Για τον ασφαλή ανεφοδιασμό του Σταθμού με καύσιμα εκπονήθηκε ειδική μελέτη για την κατασκευή λιμένα πρόσδεσης των δεξαμενόπλοιων.
- Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης η έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευής του νέου Σταθμού συνολικής ισχύος 120 ΜW καθώς και των αντίστοιχων λιμενικών εγκαταστάσεων.
- Εγκρίθηκε από το Δ.Σ., η έναρξη της διαδικασίας αγοράς της απαιτούμενης έκτασης και ορίστηκε επιτροπή διενέργειας έρευνας και διαπραγματεύσεων, για την αγορά έκτασης, 300 στρεμμάτων, στη θέση "Σαρακήνα".
- Εκπονείται η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Σταθμού.  

2. Με την υπ' αριθμ. 1748/11709/21.04.2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, χαρακτηρίσθηκε η έκταση που πρόκειται να κατασκευασθεί ο νέος Σταθμός Παραγωγής. Σε συνέχεια της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λέσβου, σύλλογοι και φορείς της περιοχής προσέφυγαν ατήν Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού Λέσβου υποβάλλοντας τις αντιρρήσεις τους για το χαρακτηρισμό και ζήτησαν να χαρακτηρισθούν ως δασικά, τμήματα της υποψήφιας προς αγορά έκτασης που χαρακτηρίστηκαν ως αγροτικά. Το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 13.06.2012, και αναμένεται η απόφασή της.  

3. Η επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε που ορίσθηκε για την αγορά της απαιτούμενης έκτασης, ολοκλήρωσε πρόσφατα το έργο της και κατέληξε στο εξής συμπεράσματα: :

-Μεγάλο τμήμα της έκτασης, που ενδιαφέρεται να αγοράσει η Επιχείρηση στην περιοχή ·Σαρακήνα" Mανταμάδαυ, έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασική έκταση. Από τη έρευνα των τίτλων κυριότητας των φερόμενων ιδιοκτητών, πρόεκυψε ότι σχεδόν το σύνολο αυτών δεν είναι τίτλοι έγκυροι και ισχυροί, καθότι πρόκειται για ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επί πλέον, πολλοί από τους φερόμενους ιδιοκτήτες το κατέχουν επικαλούμενοι τις διατάξεις της έκτακτης χρησικτησίας, ενώ για αρκετούς δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν τα στοιχεία τους.

-Τα ανωτέρω προβλήματα καθιστούν νομικά επισφαλή και επομένως απρόσφορη για τη ΔΕΗ Α.Ε τη διαδικασία απόκτησης του μεγαλύτερου τμήματος της εν λόγω περιοχής με απευθείας αγορά, σε συνδυασμό βεβαίως και με 11ς καθυστερήσεις που ενέχει η διαδικασία οριστικοποίησης ταυ δασικού χαρακτηρισμού της περιοχής. Η μοναδική νόμιμη διαδικασία που φαίνεται να καθιστά εφικτή την απόκτηση της γης για την υλοποίηση του έργου στην υπόψη έκταση, είναι η κτήση της κυριότητας δια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε.  

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παράλληλα με τις διαδικασίες έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας για την κατασκευή του Νέου Σταθμού Παραγωγής, προωθείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης για την έγκριση έναρξης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης της απαιτούμενης έκτασης, στη θέση Σαρακήνα.

5. Εξάλλου, η Επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα τις ενεργειακές ανάγκες της Λέσβου, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απατούνται για την κατασκευή του νέου Σταθμού παραγωγής, έχει  δρομολογήσει την αντικατάσταση των παλαιών μηχανών ταυ ΑΗΣ Λέσβου και παράλληλα ζήτησε από τη ΡΑΕ τον Μάιο του 2011 τη χορήγηση άδειας παραγωγής, για την εγκατάστασης δύο (2) νέων Ηλεκτραπαραγωγών Ζευγών εντός του υφιστάμενου Σταθμού Παραγωγής, τα οποία θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένα Η/Ζ που παρουσιάζουν προβληματική λειτουργία. Η ΔΕΗ Α..Ε. για την επίτευξη των ως άνω στόχων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς και την Κοινωνία της Λέσβου, ώστε να καλύπτονται  πλήρως οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού. 

6. Σχετικά με τα λοιπά θέματα στο οποία αναφέρεστε, μπορείτε να ενημερωθείτε εφόσον επιθυμείτε, από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).  

Με εκτίμηση

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

 

Κοινοποίηση : :

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Γραφείο Διοίκησης &. Οργάνωσης /Γενικό Πρωτόκολλο Πρωθυπουργού   >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: