Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

3η ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ.


ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ.

 Χθες πρωτοκολλήσαμε την νέα επιστολή μας προς το Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού για το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ (συνοδευόμενο αυτή τη φορά με πακέτο υπογραφών, ευαρίθμων, κατοίκων της πρωτεύουσας Μυτιλήνης) την οποία θα δείτε σε ανάρτησή μας σύντομα. Ακόμη, πρωτοκολλήσαμε το πιο έγγραφό μας το οποίο είχε σταλεί προηγουμένως  τηλεομοιοτυπικώς (fax) στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Α. Ζερβό. 
 

<< ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ                                              Προς
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ                            τον Πρόεδρο της ΔΕΗ
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)                                               κ.   Α. Ζερβό
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ».                                            Χαλκοκονδύλη 30
 Αγησιλάου 9  -  ΑΘΗΝΑ  163 46                                                  Αθήνα
Τηλ. – Φαξ 210 9737053, 6977503461    

                                                                                             Κοιν. Ως  Πίνακας  Παραληπτών

 Αθήνα  28 Μαΐου 2013

 
3η    Α Ν Ο Ι Κ Τ Η      Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της .19.4.2013, απάντησή στις δύο δικές μας επιστολές (της 28  Νοεμβρίου 2012  - 2η ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ - και  28  Φεβρουαρίου 2013 ).

Εκ προοιμίου θέλουμε να σας πούμε ότι η μη εκ μέρους σας απάντηση στα εννιά καίρια ερωτήματα που σας είχαμε θέσει στην από 28.11.2012 επιστολή μας και τα γραφόμενά σας στην εκ δύο σελίδων επιστολή σας, είναι αυτό που λέει θυμόσοφα ο λαός μας « άλλα λόγια  να αγαπιόμαστε». Το περιεχόμενο της απάντησής σας με τις  επί πολλοίς, επιφανειακές και ουδόλως πειστικές  τοποθετήσεις - δικαιολογίες σας, δίνει παραστατικά και γλαφυρά την της εταιρείας σας απάντηση, στο κυρίαρχο ερώτημα «ΓΙΑΤΙ Η  ΔΕΗ  ΕΠΙ  ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΓΕΝΕΑ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.»
Εκ της επιστημονικής συγκροτήσεως σας, της μακρόχρονης πείρας σας, αλλά και της παρουσίας σας σε αντίστοιχες υψηλής ευθύνης θέσεις, απλά θέλουμε  να μας πείτε αν στην Παγκόσμια πρακτική, υπάρχει άλλο παράδειγμα, εργοστάσιο, βιομηχανία κ.λπ., να μη δημιουργείται και στην ουσία η υπόθεσή του να «σέρνεται» επί 25 περίπου χρόνια; αφ’ ης στιγμής έχει γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα της ύπαρξης του και το ξεκίνημα του σχετικού  σχεδιασμού του.
 Είναι γνωστό ότι για να γίνει ένα εργοστάσιο, μία βιομηχανία, αφού υπάρξει η σχετική ανάγκη  που οδηγεί στην παράλληλη  σύλληψη και επεξεργασία της αντιστοίχου  ιδέας, ακολουθεί η μελέτη από κάθε άποψη όλων των υπεισερχομένων παραγόντων, παραμέτρων, κ.λπ., μετά γίνεται η στην πράξη εφαρμογή με το κτίσιμο κ.λπ. αυτού (ης) και  τέλος  ο έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι όλα  έχουν εφαρμοστεί σωστά. Τούτο δε κατά τα διεθνώς κρατούντα , γίνεται εντός περιόδου 5 - 7 ετών κατά  μέγιστο.
Έτσι αυτό το δεδομένο δικαιολογεί τις διαπιστώσεις μας τις εκφρασθείσες στις δικές μας προηγούμενες γραφές  και εξ αντιδιαστολής ακυρώνει το στην εισαγωγή της απαντητικής σας αυτής επιστολής, εκ μέρους σας γραφόμενο « Με τις ανωτέρω επιστολές σας, αποδίδετε στη ΔΕΗ Α,Ε. χαρακτηρισμούς, ενέργειες και προθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, παραγνωρίζοντας εγγενείς δυσκολίες και προβλήματα για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας».
Τέλος επειδή σκοπός της παρούσης δεν είναι το να αθωώσουμε ή πολύ περισσότερο να ενοχοποιήσουμε την  εταιρεία σας ( αυτό αν χρειαζόταν θα έπρεπε να κάνουν τα θεσμικά όργανα και οι σχετικοί φορείς της Πολιτείας), θα θέσουμε μία ερώτηση μόνο αυτή τη φορά : 

« Πότε σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα του σχετικού επιχειρησιακού σας σχεδίου, πρόκειται να λειτουργήσει το εκ 120 MW εργοστάσιο στη «Σαρακήνα;;»

Τούτο εκ του δεδομένου ότι το project « Αιγαία ζεύξη», [ κατά το σχεδιασμό των αρμοδίων φορέων, ..Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και  Διαχειριστής Ελληνικού  Δικτύου  Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)  προς τον οποίο μας παραπέμπατε  στην ακροτελεύτια παράγραφο της επιστολή σας, γράφοντάς μας  «6. Σχετικά με τα λοιπά θέματα στα οποία αναφέρεστε, μπορείτε να ενημερωθείτε εφ’ όσον επιθυμείτε, από το Διαχειριστή Ελληνικού  Δικτύου  Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).»] έχει μετατεθεί για μετά το 2023. Τούτο δε, είναι άξιο προσοχής να λεχθεί, ότι κατά σύμπτωση ανακοινώθηκε μόλις μια μόνο εβδομάδα μετά την ημέρα της απάντησή σας (19.4.2013).

Με αυτό το δεδομένο - στοιχείο, είναι πιά ξεκάθαρο ότι οι στην επιστολή μας της 28.11.2012 εννιά ερωτήσεις μας που δεν μας απαντήσατε,  εκ των πραγμάτων σχεδόν όλες απαντώνται αφ’ εαυτού τους. Θα εξακολουθούν όμως  να έχουν βάση μετά το 2023, αν ως τότε η ΔΕΗ δεν έχει κατασκευάσει το εργοστάσιό της, στη Σαρακήνα.  Ασφαλώς είναι σωστό να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι εφ’ όσον το  εργοστάσιο στη Σαρακήνα δεν γίνει άμεσα από τη ΔΕΗ και για οποιονδήποτε λόγο αναμένουμε το μετά το 2023 σχετικό σχεδιασμό, τα δεινά εκ της ηλεκτρενεργειακής πενίας στο νησί μας, θα κρατήσουν ακόμη μία γενεά τουλάχιστον για προφανείς λόγους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το  «ξεκαθάρισμα του τοπίου» κατά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό προς την τραγική κατάσταση που βιώνουμε οσημέραι ηλεκτρενεργειακά στο νησί,  η ΔΕΗ Α.Ε. θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε εντός του πλαισίου της ισχύος της από 2009 Αδείας Παραγωγής  (και τις όποιες κατά νόμο παρατάσεις) για το εργοστάσιο της στη  Σαρακήνα, τούτο να υλοποιηθεί.

Προσβλέποντας να μας απαντήσετε άμεσα στην μοναδική πιά ερώτηση που σας θέτουμε στην παρούσα επιστολή μας, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η δημιουργία του εργοστασίου σας αυτού στο νησί μας, θα μειώσει κατά το μέτρο που του ανήκει,  το  έλλειμμα  το. εκ της έλλειψης φροντίδας της Ελληνικής Πολιτείας προς τη γενέτειρά μας  Λέσβο κατά τα 100 χρόνια ελεύθερου εθνικού μας βίου και θα συμβάλλει  επίσης στο μέτρο που του ανήκει, στην εξάλειψη της μιζέριας  που επί δεκαετίες μαστίζει τον τόπο μας. 

                                                                                             Με τιμή

                                                                             Ο Πρόεδρος


                                                                                  Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

 

 

Πίνακας  Παραληπτών

 

 1)  Γραφείο του Πρωθυπουργού   
 2)  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  κ. Ευάγ. Λιβιεράτο
 3)   Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας

       Β. Αιγαίου  κ. Ν. Γιακαλή

 3)   Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου κ.κ.

        Π, Βογιατζής     

         Γ. Ζερδελής,

         Ν. Σηφουνάκης ,

 5)  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα Χρ. Καλογήρου
 6)  Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής κ.Γιάννης Σπιλάνης
 7)  Δήμαρχος της Λέσβου κ. Δ.Βουνάτσος
8)  Θεματικοί και οι Γεωγραφικοί Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου
9)       Τα ΜΜΕ Λέσβου και ο Παροικιακός τύπος.
 10)  ΟΛΣΑ και πρωτοβάθμιοι Παροικιακοί Σύλλογοι. >>

Δεν υπάρχουν σχόλια: