Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013


Δρ. Τάκης. Χ. Ιορδάνης  .................................................................  Προς:

- π. Διευθύνων Σύμβουλος της   .............................................. ..... τα μέλη της
   Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων (ΕΒΟ)  ................................. Επιτροπής Αγώνα για τον

- Πρόεδρος του Συνδέσμου ..................................................       Οδικό Άξονα.

«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»   ............................ ......   Καλλονής – Σιγρίου

 - επί κεφαλής της Επιτροπής  Αγώνα       

   για το δρόμο Καλλονής - Σιγρίου              

  Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη 163 46   ......................................  Κοιν: ΜΜΕ  Λέσβου

  Α Θ Η Ν Α 


                                                                      Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013  

 

Θέμα:  Εν όψει ενάρξεως των έργων, στον Οδικό μας Άξονα Καλλονής – Σιγρίου.
                                                                                                                                       

Στις 12 Απριλίου 2013 σας πληροφορούσα για τις «τελευταίες εξελίξεις του έργου μας».  Μεταξύ των άλλων έγραφα :

« ε) Η επιτροπή αποτίμησης των ζημιών θα έρθει ευθύς αμέσως μετά, για το έργο   το σχετικό με
      την επίταξη των 1.116 στρεμ. ,.

στ)  Οι εταιρείες θα  συνδράμουν  την   επιτροπή αυτή ώστε τα  σχετικώς  απαιτούμενα  γραφειο-
     κρατικά να ολοκληρωθούν  το ταχύτερο δυνατό και έτσι το έργο μας να  μπεί πιά στη φάση της
     υλοποίησης του ». 

Έτσι με δεδομένο ότι ήδη έχει  γίνει η απαιτούμενη  εργασία της προς τούτο τοπογραφικής αποτυπώσεως, η επιτροπή αποτίμησης των ζημιών εκ της επιτάξεως των 1.116, 15  στρεμ. έρχεται (ενδεχομένως σήμερα) στο νησί, για τα σ’ αυτή ανήκοντα.

Πλέον αυτού του σημαντικού  στην πράξη βήματος για την έναρξη των έργων στον Οδικό μας  Άξονα, που ύστερα από τον επί 10ετία συνεπή αγώνα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μας είμαστε ευτυχείς να διαπιστώνουμε σήμερα  ότι είμαστε πιά στην αρχή του τέλους, ένα άλλο επίσης σημαντικό βήμα έχει ήδη ολοκληρωθεί και αφορά στο απαιτούμενο κονδύλιο για την επίβλεψη από την αρχαιολογική υπηρεσία καθ’ όλη την πρόοδο των εργασιών. Συγκεκριμένα έχουμε στα χέρια μας το σχετικό έγγραφο-απόφαση εκ του εγκεκριμένου ποσού για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης της κατά το μνημόνιο συνεργασίας το μεταξύ της Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ1) του Υπουργείου και της Κ!. Εφορείας Αρχαιοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι η προχώρηση του έργου θα γίνει υπό την εποπτεία της Κ!. Εφορείας, ώστε αν τυχόν βρεθούν «αρχαία». τούτα όχι μόνο να προστατευθούν, αλλά και να αναδειχθούν κατά πως πρέπει .
Όλα τούτα δείχνουν ότι εντός περιόδου δύο μηνών πιά από τώρα θα πέσει « η πρώτη κασμαδιά». 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν, όταν λάβουμε την επίσημη πληροφόρηση από την Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) για το πότε θα αρχίσουν τα έργα κατά πως τη ρωτήσαμε, ώστε να οργανώσουμε την << 3η ΠΑΝΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ  ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ– ΣΙΓΡΙΟΥ» όπως ήδη ανακοινώσαμε με την από 4 Ιουνίου 2013 επιστολή μας προς  τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1).

 Εν όψει της έναρξης του έργου μας, σας χαιρετώ. 

                                                                           Με αγωνιστική και πατριωτική αγάπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: