Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Διασικασία Αποζημιώσεων στον Οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου


Τάκης  Χαραλ. Ιορδάνης ( Ph.D.)…………..Προς τα μέλη της Επιτροπής
Αγησιλάου 9 Ηλιούπολη 163 46…………Αγώνα για τον «Οδικό Άξονα  

 - Πρόεδρος του Συνδέσμου………Καλλονής – Σιγρίου».

«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»,………. α) Σιγρίου 
- επικεφαλής  της Επιτροπής………………………β) Βατούσης
   για το δρόμο  Καλλονής – Σιγρίου………...γ) Καλλονής 
Τηλ. 2109737053………………………….δ) κ. Π. Τσίκνα Πρόεδρο Τ.Κ Σιγρίου
 κιν. 697750346..............ε) κ. Α. Σπανέλλη Πρόεδρο Τ.Κ  Βατούσης
…………………………………………………στ) κ. Θ  Ελευθερίου Πρόεδρο Δ.Κ. Καλλονής 

 …………………………………………. Κοιν.: Όλα τα μέλη της Επιτροπής  Αγώνα.

Αθήνα ,  24 Ιουλίου  2013

Θέμα : Αποστολή των Πινάκων Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων Δικαιούχων, ήδη στα χέρια του εργολάβου «ΤΟΞΟΤΗΣ» για το τμήμα  του Έργου «Οδικός  άξονας Καλλονής  – Σιγρίου» που τον αφορά.

Αγαπητοί φίλοι γειά σας,   


Όπως σας έγραφα προ δεκαπενθημέρου οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) του ΥΠΕΚΑ ολοκλήρωναν τη διαδικασία συντάξεως των Πινάκων Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων Δικαιούχων. Τούτοι ολοκληρωμένοι και εγκεκριμένοι πιά έχουν δοθεί ήδη στα χέρια του εργολάβου «Τοξότης » ώστε αυτός να προχωρήσει με τους στον κάθε Πίνακα αναφερομένους δικαιούχους στις διαδικασίες κατά πως έγραφα στο σημείωμά μου της 12.07.2013 που σας επισυνάπτω (συνημ. 1).
Προς δική σας γνώση και επεξεργασία των στοιχείων, ώστε να βοηθήσετε στο να τελειώσει η σχετική διαδικασία το γρηγορότερο (για να αρχίσει η κατασκευή του έργου). μου εδόθει κατά τη σημερινή μας συνεργασία με τους αρμοδίους της  Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1), όλο το set των Πινάκων αυτών και σας στέλλω σε ένα έκαστο εκ των τριών χωριών, την αντίστοιχο κατάσταση που το αφορά. 

Αυτά τα οποία θα πρέπει  να ληφθούν υπ’ όψη είναι. ότι οι Πίνακες  αυτοί αφορούν στις αποζημιώσεις των δικαιούχων για τα υπερκείμενα στα κτήματά τους κατά τα εκ μέρους της υπηρεσίας εκτιμηθέντα. Η τελική αποζημίωση τους και ως προς τα υπερκείμενα τους, θα προκύψει από το Δικαστήριο μαζί με την αξία Γης που θα ορίσει η αντίστοιχη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού.
Τα χρήματα θα τα εισπράξουν οι δικαιούχοι ευθύς ως ελεγχθούν από την υπηρεσία οι σχετικοί τίτλοι και οι  υπεύθυνες δηλώσεις  που θα συγκεντρωθούν στη φάση αυτή. Τα ποσά αυτά θα έρθουν στα χέρια των δικαιούχων σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός μηνός.
Όσο .πιό  ομαλά προχωρήσει η τρέχουσα αυτή διαδικασία, τόσο το καλύτερο για την πορεία του έργου. Ας ληφθεί τέλος υπ’ όψη, απ’ ότι μου ελέχθει από τους αρμοδίους της Δ1, ότι η όδευση του οδικού άξονα είναι δεδομένη ως έχει εγκριθεί από την υπηρεσία και η οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία (σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό), απλά θα καθυστερήσει την εξέλιξη του έργου μόνο χρονικά.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο παρόν έργο σας 
 
Καλό Καλοκαίρι  για όλους μας
Με πατριωτική εκτίμηση και φιλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: