Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

7η Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο η 3η Πανολομέλεια της επιτροπής Αγώνα τώρα που αρχίζει ο δρόμος μας


Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)   ...Προς τη Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη 163 46 …………...Διευθυντή κ. Δημ. Τασιόπουλο 

 - Πρόεδρος του Συνδέσμου   …………….Κοιν. : 1)  Γενικό Διευθυντής Σ.Ε.

 «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»…. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

-Επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα για ……... Έργων.κ. Διον. Μακρή

τον «Οδικό Άξονα Καλλονής – Σιγρίου »  2) Τα Μέλη της Επιτροπής Αγώνα
Τηλ. 2109737053….…………………………. 3) Την Περιφέρεια Β. Αιγαίου 
κιν. 697750346 …………………………………... 4) Το Δήμο Λέσβου
……………………………………………………………….5) Τις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες
……………………………                                                . της Περιοχής
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013   ……………………….     6) Tην ΟΛΣΑ & τους Πολιτιστικούς Συλ-
……………………………………………………… λόγους  Λεσβιακών  Συλλόγων Αττικής
………………………………………………………………. 7) ΜΜΕ Λέσβου 

ΘΕΜΑ :3η ΠΑΝΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡ-
             ΞΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ». 

Σχετ. : 1) Η από 4η Ιουνίου 2013 επιστολή μας προς υμάς
           2) Το απαντητικό σας έγγραφο της 14ης Ιουνίου 2013 (υπ’ αριθμ.πρωτ Δ1/2079)….

Αξιότιμε κ. Διευθυντά, Αγαπητέ  φίλε Δημήτρη, 

Σε συνέχεια των μεταξύ μας εγγράφων μας  (Σχετ. 1, & 2) , εν σχέσει προς το εν θέματι αναφερόμενο έργο μας  και με δεδομένο ότι η κινητικότητα στα περί αυτό διαδικαστικά  κορυφώνονται, μετά δε την κατάθεση των δικαιολογητικών ( υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερώσεις κ.λπ.) των ιδιοκτητών της περιοχή Σιγρίου, εντός των προσεχών ημερών θα λάβει χώρα η καταβολή των αποζημιώσεων των υπερκειμένων των δικαιούχων  από την υπόλογο της υπηρεσίας σας (απ’ ότι πληροφορούμαστε) ως επίσης εκ του ότι εντός του Σεπτεμβρίου η εταιρεία «Τοξότης» προγραμματίζει την έναρξη της  κατασκευής των στην περιοχή Σιγρίου απαιτουμένων τεχνικών έργων, θα σας παρακαλέσουμε να μας διαβεβαιώσετε ότι αυτά πράγματι έχουν έτσι, εν άλλοις λόγοις ότι αρχίζει η υλοποίηση της  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ.


Τούτο, όπως σας έχουμε γράψει στην από   4η Ιουνίου 2013 επιστολή μας, θα θέλαμε να γνωρίζουμε επισήμως ώστε να ξεκινήσουμε ότι απαιτείται με σκοπό την οργάνωση της  3ης Πανολομέλειας της Επιτροπής Αγώνα που επαναλαμβάνουμε θα έχει  κατά πως πρέπει απολογιστικό, αλλά όμως και βεβαίως πανηγυρικό χαρακτήρα . Ένα τέτοιας βαρύτητας, σημασίας και μεγέθους (44,50 εκατομ. Ευρώ) έργο στη Λέσβο, που αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο που έχει γίνει ποτέ στο Αιγαιακό  Αρχιπέλαγος ασφαλώς και θα πρέπει να εορτασθεί αναλόγως.

Ως ημερομηνία δε της εκδηλώσεως μας αυτής ορίζουμε την 7η Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Παρακαλούμε όπως έχουμε άμεσα την απάντησή σας ως εκ της στενότητος του χρόνου, ώστε να οργανώσουμε την εκδήλωσή μας αυτήν κατά πως πρέπει.

Σε ότι αφορά δε την πρόσκλησή μας , ισχύουν τα στην 4 Ιουνίου σχετικώς αναφερόμενα. Τέλος Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε την παρουσία σας.

Διατελούμε
 Με τιμή

Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.).................. .... 26 Αυγούστου 2013  

Δεν υπάρχουν σχόλια: