Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Μετά την έναρξη πληρωμών στο Σίγρι χθες 3.10. 2013 , νέα σχετική χρηστική πληροφορία.


«Οδικός Άξονας  Καλλονής – Σιγρίου» : Μετά την έναρξη πληρωμών στο Σίγρι  χθες 3.10. 2013 ,  νέα  σχετική χρηστική πληροφορία.

<<Τάκης  Χαραλ. Ιορδάνης ( Ph.D.)…..Προς τα μέλη της Επιτροπής
Αγησιλάου 9 Ηλιούπολη 163 46…………Αγώνα για τον «Οδικό Άξονα 

 - Πρόεδρος του Συνδέσμου……Καλλονής – Σιγρίου». 

«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»,..α) Αντίσσης, Βατούσης, Σιγρίου
- επικεφαλής  της Επιτροπής…………β) Σκαλοχωρίου, Φίλιας, Ανεμότιας 
  για το δρόμο  Καλλονής – Σιγρίου
Τηλ. 2109737053……………γ)  Πρόεδρο & Μέλη του Δ.Σ.της Δ.Κ . Αντίσσης
 κιν. 697750346...... δ)Πρόεδρο & Μέλη του Δ.Σ. της Τ.Κ . Σκαλοχωρίου
...................   ε)Πρόεδρο & Μέλη του Δ.Σ. της Τ.Κ.  Ανεμότιας
.......................................στ)Πρόεδρο & Μέλη του Δ.Σ. της Τ.Κ.  Ανεμότιας 

 …………………………………………. Κοιν.: Όλα τα μέλη της Επιτροπής  Αγώνα.

Αθήνα ,  2 Οκτωβρίου  2013

Θέμα : Αποστολή των Πινάκων ( 4ου Πρακτικού & 5ου Πρακτικού) Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων Δικαιούχων, ήδη στα χέρια των εργολάβων της περιοχής σας για το τμήμα  του Έργου «Οδικός  άξονας Καλλονής  – Σιγρίου» που τους  αφορά. 

Αγαπητοί φίλοι γειά σας,  


Όπως σας έγραφα αρχές Ιουλίου, οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) του ΥΠΕΚΑ ολοκλήρωναν τη διαδικασία συντάξεως των Πινάκων Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων Ακινήτων Δικαιούχων για το Σίγρι (~ 5 km), Βατούσης (~ 5 km) και Καλλονής ( ~ 5 km). Βάσει αυτών και την απαιτούμενη κοπιώδη εργασία που έκαναν προς  έπαινό τους  οι Κοινοτάρχες (κ.κ. Α.Σπανέλλης, Π. Τσίκνας) κ. άλ. συνεπικουρούμενοι από μέλη της Επιτροπής μας, αύριο αρχίζουν στα χωριά τους ( Βατούσα, Σίγρι) οι καταβολές αποζημιώσεων στους δικαιούχους των ζημιών επιτάξεων που έχουν καταθέσει τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τώρα ήρθε και η σειρά των δικών σας χωριών. Οι αντίστοιχοι Πίνακες ( 4ου Πρακτικού & 5ου Πρακτικού) για τους δικαιούχους των χωριών σας ολοκληρωμένοι και εγκεκριμένοι πιά έχουν δοθεί ήδη στα χέρια του αντιστοίχου εργολάβου του δρόμου της περιοχής σας, ώστε αυτός να προχωρήσει με τους στον κάθε Πίνακα αναφερομένους δικαιούχους στις διαδικασίες κατά πως έγραφα στο σημείωμά μου της 12.07.2013 που σας επισυνάπτω (συνημ. 1).
Προς δική σας γνώση και επεξεργασία των στοιχείων, ώστε να βοηθήσετε στο να τελειώσει η σχετική διαδικασία το γρηγορότερο (ώστε η κατασκευή του έργου μας να συνεχιστεί απρόσκοπτα). μου εδόθει κατά τη σημερινή μας συνεργασία με τους αρμοδίους της  Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1), όλο το set των Πινάκων υπ’ αριθμ 4ο  (για το τμήμα το από χιλιόμετρο 4+750 έως το 19+825) και 5ο  (για το τμήμα το από χιλιόμετρο 25+750 έως το 41+500) και σας στέλλω τον πρώτο εξ αυτών στην Άντισσα και το δεύτερο στο Σκαλοχώρι, την αντίστοιχο κατάσταση που σας αφορά. (Παρακαλούνται οι αρμόδιοι των χωριών αυτών να δώσουν αντίγραφα εκ των εν λόγω καταστάσεων για τα τμήματα του δρόμου που αφορά στα χωριά Ανεμώτια, Φίλια, Βατούσα και Σιγρίου).
Επαναλαμβάνω επ’ ευκαιρία ότι αυτά τα οποία θα πρέπει  να ληφθούν υπ’ όψη είναι. ότι οι εν λόγω Πίνακες  αφορούν στις αποζημιώσεις των δικαιούχων για τα υπερκείμενα στα κτήματά τους κατά τα εκ μέρους της υπηρεσίας εκτιμηθέντα. Η τελική αποζημίωση τους και ως προς τα υπερκείμενα τους, θα προκύψει από το Δικαστήριο μαζί με την αξία γης που θα ορίσει η αντίστοιχη απόφαση του Δικαστηρίου αυτού.
Τα χρήματα θα τα εισπράξουν οι δικαιούχοι ευθύς ως ελεγχθούν από την υπηρεσία οι σχετικοί τίτλοι και οι  υπεύθυνες δηλώσεις  που θα συγκεντρωθούν στη φάση αυτή, κατά πως προαναφέρεται ότι αρχίζει από αύριο να γίνεται, στο Σίγρι και τη Βατούσα . Τα ποσά αυτά θα έρθουν στα χέρια των δικαιούχων σε χρόνο της τάξεως  του ενός μηνός.
Όσο .πιό  ομαλά προχωρήσει η τρέχουσα αυτή διαδικασία, τόσο το καλύτερο για την πορεία του έργου. Ας ληφθεί τέλος υπ’ όψη, απ’ ότι μου ελέχθει από τους αρμοδίους της Δ1, ότι η όδευση του οδικού άξονα είναι δεδομένη ως έχει εγκριθεί από την υπηρεσία και η οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία (σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό), απλά θα καθυστερήσει την εξέλιξη του έργου μόνο χρονικά.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο παρόν έργο σας.

Καλό Φθινόπωρο  για όλους μας
Με πατριωτική εκτίμηση και φιλία.>>
 

Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης  (Ph.D.) …………………….4.10.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: