Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΛΛΙΟΝ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕ ΠΑΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕ


<<ΚΑΛΛΙΟΝ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕ ΠΑΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕ>> 

Αυτό το έγγραφο  υποβλήθηκε χθες στην Διεύθυνση Οδικών Έργων Δ1
 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕΔΙ 

<< 
Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)…...............Προς τη Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1)
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη 163 46 …….............…….… της Γενικής Γραμματείας

 - Πρόεδρος του Συνδέσμου …………………..............  Δημοσίων Έργων.

 «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»……..……του Υπουργείου Υποδομών

-Επικεφαλής της Επιτροπής Αγώνα για ..……….Μεταφορών & Δικτύων

τον «Οδικό Άξονα Καλλονής – Σιγρίου »..….Διευθυντή κ. Δημ. Τασιόπουλο 
Τηλ. 2109737053, κιν. 697750346
  ………………………………………………………………………..1) Τη Δημοτική Κοινότητα
………………………………………………………………………….…Αντίσσης
 ……………………………………………………………………… 2) Το Δήμο Λέσβου
 ……………………………………………………………………… 3) Την Περιφέρεια Β. Αιγαίου  

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013 

ΘΕΜΑ : Ο «ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  «ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ» και η οδός η προς την παραγωγική περιφέρεια Λάψαρνα στην Άντισσα, τέμνονται χωρίς πρόβλεψη γέφυρας ή σχετικού  κόμβου.  

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

 Μετά την προσεκτική προσέγγιση του θέματος και τη μελέτη των σχεδίων, διαπιστώθηκε από τους καθ΄ ύλη υπεύθυνους μηχανικούς της υπηρεσίας σας ότι Ο «ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  «ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ» και η οδός η προς την παραγωγική περιφέρεια Λάψαρνα στην Άντισσα στο ~13,75  χιλιόμετρο από Σίγρι, τέμνονται χωρίς πρόβλεψη γέφυρας ή σχετικού  κόμβου. Αυτό επίσης διαπιστώθηκε και κατά την  επιτόπια επί τούτου  αυτοψία τους.

Τούτο το δεδομένο, είναι άκρως επικίνδυνο λαμβανομένου υπ’ όψη το γεγονός ότι ο εν λόγω δρόμος προς και από Λάψαρνα δέχεται αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο πάσης φύσεως οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του  έτους. Ας ληφθεί υπ’ όψη  ότι η αγροτική περιοχή  Λαψάρνων έχει πεδινή έκταση της τάξεως των 1.500 στρεμμάτων όπου καλλιεργούνται δημητριακά, πατάτες, μηδική, κ.λπ. και επίσης αναπτύσσεται η ελαιοκαλλιέργεια όπου και υπάρχουν εκεί μεγάλοι ελαιώνες. Όλα τα γεωργικά αυτά προϊόντα διακινούνται δια του υπό θεώρηση δρόμου. Ακόμη από τον ίδιο αυτό δρόμο, διακινούνται τα κτηνοτροφικά προϊόντα  χιλιάδων προβάτων, κοπαδιών της περιοχής σε έκταση που υπερβαίνει κατά πολύ τα 10.000 στρέμματα στον ευρύτερο χώρο των Λαψάρνων.
Η ως τώρα υπάρχουσα λύση απλής διασταύρωσης των δύο αυτών δρόμων είναι άκρως επικίνδυνη και το ενδεχόμενο ατυχημάτων άκρως αυξημένο, με απρόβλεπτες υλικές ζημίες αλλά το χειρότερο και απώλεια ανθρωπίνων ζωών.
 Με δεδομένο τα προεκτεθέντα, θα πρέπει να ληφθεί η σχετική πρόνοια και να τροποποιηθεί η σχετική μελέτη ώστε να υπάρξει η προσήκουσα λύση για τη διακίνηση ακόμη και εμφόρτων φορτηγών ( μηδική ), πράγμα που θα εξαλείψει επί μονίμου βάσεως  το ενδεχόμενο του όποιου ατυχήματος.

Προσβλέπουμε στην εκ μέρους σας ενέργεια ευρέσεως της καταλλήλου λύσεως για την κατά τα ανωτέρω εκτεθείσα υπόθεση.   
 Διατελούμε
 Με τιμή………………………………………………………………………………>>

Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)……………13.11.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: