Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : ΕΣΠΑ ,τέλος ατυχώς!!!


ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ :   ΕΣΠΑ ,τέλος ατυχώς!!!

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  μας πληροφορεί  ότι  η ένταξη του στο ΕΣΠΑ είναι μάλλον αδύνατη. Διαφαίνεται ευτυχώς όμως η δυνατότητα της χρηματοδότησής του στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Τούτα μας πληροφορεί το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας /Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ  υπ’ αριθμ. πρωτ.  / ΕΥΣ4745    Δ 7330, της 29ης Οκτωβρίου 2013 που μας εστάλη σε απάντησή μιας επιστολής μας προς τον κ. Πρωθυπουργό 

με στοιχεία ΑΠ: Δ / 6462 Αθήνα, 30  Αυγούστου 2013.

Θα επανέλθω με λεπτομέρειες.
 
Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)  ............................................ 6.11.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: