Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Προς τo Δήμαρχο Λέσβου ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς τo Δήμαρχο Λέσβου, για τα ανταποδοτικά τέλη
 από τις Ανεμογεννήτριες. 

Προς τo Δήμαρχο Λέσβου Δημ. Φωκ. Βουνάτσο , δεκατρείς (13) κάτοικοι της κοινότητας Αντίσσης με επικεφαλής τον συντάκτη της παρούσης και συμμετέχοντες μεταξύ άλλων και δύο πρώην Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Αντίσσης επιδώσαμε δια δικαστικού επιμελητού, χθές 21.11.2013   Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Ο     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής) εν σχέσει προς τα εκ των ανεμογεννητριών (Σκαμνιούδας, Ακρόχειρας) κατά νόμο δικαιούμενα προς το χωριό μας, Άντισσα, ανταποδοτικά τέλη. Τούτο, με το δεδομένο ότι ενώ οι εκ των ανεμογεννητριών ηλεκτροπαραγωγοί δια των αρμοδίων φορέων της Πολιτείας αποδίδουν τα οφειλόμενα προς το Δήμο Λέσβου (και τον προκάτοχό του, τον Ερεσού – Αντίσσης), τα κονδύλια αυτά δεν διατίθενται όπως προβλέπεται κατά νόμο για τα σχετικώς οριζόμενα έργα στο χωριό μας Άντισσα, αλλά χρησιμοποιούνται για άλλες ανάγκες του Δήμου.


Έτσι η Εξώδικος Πρόσκλησή μας,  καταλήγει :

......................... <<     Για τους λόγους αυτούς

 με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας

 ζ   η   τ   ο   ύ  μ   ε

να προβείτε άμεσα  σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες προκειμένου εντός των προσεχών 15 ημερών

α) να μας πληροφορήσετε σχετικώς επί όλων των ερωτήσεων μας ανωτέρω, και

β) πότε και πως προτίθεστε να δρομολογήσετε έργα αντίστοιχα  προς τις προβλέψεις των νόμων στο χωριό μας Άντισσα ύψους 700.000 - 800.000 Ευρώ τα οποία  αθροιστικά εισπράχθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τον προκάτοχο αυτού στην περιοχή των Ανεμογεννητριών αυτόν τον Ερεσού – Αντίσσης από της εφαρμογής του νόμου αυτού το 2006 ως και σήμερα.

Παρερχομένης απράκτου της ως άνω προθεσμίας θα ενεργηθούν καθ’  υμών τα νόμιμα.>>

Υπογράφουμε δε οι εξωδίκως καλούντες,  ως ακολουθεί :  1) Παναγιώτης  Χ. Ιορδάνης,  2) Προκόπης  Π. Πινέλλης, 3) Δημήτριος  Θ. Ψωμαδέλλης , 4) Δημήτριος  Μ. Πασαδέλλης ,  5) Κυριάκος  Μ. Καραμιχαήλ,  6) Γεώργιος  Χρ. Φραντζής, 7)  Αντώνης Παπαπορφυρίου, 8 ) Βάγια Σ. Καρίνου, 9) Γιάννης  Νεράντζος, 10 ) Λουκής Δ. Λουκής, 11) Δημήτριος Κ . Βερβέρης,.12) Μιχάλης Βολέλλης  και       13) Μιχάλης   Ν. Δάριας .
 
Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) ................................... 22.11.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: