Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : 16 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ «ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΩΝ»

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: 16 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ «ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΩΝ»

Το πιο κάτω έγγραφό μας, πρωτοκολλήθηκε σήμερα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. << ….…..……..…………………………………………..……….……..………….Αξιότιμο
Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..……………………….…. Πρόεδρο της Ελληνικής
- Πρόεδρος του Συνδέσμου για…………….… Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργό
την Ανάπτυξη της Λέσβου……………………………..… κ. Αντ. Σαμαρά
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »………………..………..Μέγαρο Μαξίμου
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της……………………………….….ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων
- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ- ……….…….…Κοιν.: ΜΜΕ Λέσβου
λόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Αγησιλάου 9 - Ηλιούπολη 163 46 ……………….. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013
Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461

ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Η ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ, η μόνη πιά 
 ……….. ελπίδα μας για την υλοποίησή του ως έργο.

Σχετ.: 1) Η από 18 Φεβρουαρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ.πρωτ. 1615/18.2.2013 )
2) Η από 1 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.944/ 1.3.2013 )
3) Η από 12 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2288 / 13. 3.2013)
4) Η από 28 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2719 /29. 3.2013)
5) Η από 15 Απριλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3181 /16. 4.2013).
6) H από 8 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3ν.693 /9.5.2013).
7) Το από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου έγγραφό του Α.Π.225 / 20.05.2013
προς το γραφείο σας.
Η από 27 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.4248 / 28.5.2013)
9) Η από 06 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4530 /06.06.2013)
10) Η από 25 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.008/26.06.2013)
11) Η από 22 Ιουλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.637/22.07.2013)
……..12) Η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7.75/01.10.2013)
13) Υπογραφή πρόσκλησης για τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων χρηματοδό-
τησης του έργου προς ένταξη του λιμανιού του Σιγρίου στο ΕΣΠΑ, από τον Περιφε-
ρειάρχη Βορ. Αιγαίου στις 11-10-2013.
14 Η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, (με αριθμό 52853/6800/14-10-2013)
15). Η από 21. Οκτωβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 57766/7216/Φ.5.1 Δ.Τ.Ε.) επιστολή
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που κοινοποιείτο και
στο δικό σας γραφείο
16) Η από 13. Νοεμβρίου 2013 (υπ’ αριθ. Πρωτ. 588) επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας
& Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
17 ) Η από 27 Οκτωβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8.025 / 2910.2013 )

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στην τελευταία μας επιστολή της 27 Οκτωβρίου 2013, είχαμε ως επικεφαλίδα «ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: κινητικότητα με αμφίβολης έκβασης αποτέλεσμα;;». Μόνο δέκα μέρες προ της ληκτικής ημερομηνία της 31.12.2013 (που θα έπρεπε να έχει υπογραφεί η απαιτούμενη σύμβαση μεταξύ Πολιτείας και εργολάβου ώστε το έργο αυτό να υλοποιηθεί με κονδύλια του ΕΣΠΑ), ατυχώς ουδέν σχετικό έχει γίνει παρ’ όλο ότι κατετέθη ο κατά νόμο απαιτούμενος φάκελος στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αρχές Νοεμβρίου τ.έ., έτσι επιβεβαιώνοντάς ατυχώς την πρόβλεψή μας.
Παρά το ότι υπήρξε κάποια κινητικότητα ως προς το έργο μας από τον Σεπτέμβριο και μετά, τελικά κατεδείχθει στην πράξη ότι 16 ολόκληρα χρόνια από της αναθέσεως των σχετικών μελετών δεν εξήρκησαν για να υλοποιηθεί το μικρό αυτό από απόψεως προϋπολογισμού (13,60 μόνο εκατομ. Ευρώ), αλλά μεγίστης Εθνικής σημασίας έργο, στο μεταίχμιο των Ευρω-ασιατικών συνόρων.
Στα 16 αυτά χρόνια, κατά τα οποία έλαβαν χώρα έξι Βουλευτικές Εκλογές και τέσσερις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κάθε λογής Ταγοί του νησιού μας το προέβαλαν ως έργο σωτηρίας της περιοχής και όλου του νησιού, το υποσχέθηκαν, το έταξαν στο Λεσβιακό Λαό αλλά δυστυχώς εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι αυτά έμειναν ως «Μαυρογιαλούριες» υποσχέσεις.
Αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ενταχθεί στα αρχεία των ρεκόρ (κατά τη διεθνή πρακτική, έργα αναπτυξιακά όπως το υπό θεώρηση λιμάνι, υλοποιούνται εντός 7- 8 χρόνων κατά μέγιστο, από τη σύλληψη της ιδέας για την πραγματοποίηση του), αφού σ’ εμάς χρειαστήκαμε 16 χρόνια! για να τελειώσουν μόνο οι μελέτες του !!! Το αν αυτό το δεδομένο οφείλεται σε αβελτηρία, σε ανικανότητα, σε ωχαδερφισμό των Ταγών του νησιού μας δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά ούτε και να εκτιμήσω. Το αποτέλεσμα μετρά. και ως γνωστό η Πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
Και αν μεν οι των Ταγών μας στάση ατυχώς ήταν κατά τα ανωτέρω, ο Λαός του νησιού μας ανησυχεί και αγωνιά, γιατί δεν θέλει να χαθεί η δυνατότητα να αποκτήσει το νησί μας επί τέλους., τη ΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΥΛΗ.
Έτσι ακόμη και τώρα συντάσσεται μαζί μας και υπογράφει τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας και από τους υπογράφοντες πολλοί μας παρακινούν προφορικά στο να επανέλθουμε ώστε στις υπερδυόμισι χιλιάδες που σας έχουμε υποβάλλει από τον Φεβρουάριο αφ’ ότου ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας, να προστεθούν και οι δικές τους. Πράγματι κατά πως πράττουμε με την επιστολή μας αυτή. υποβάλλουμε αυτές των εκατό περίπου κατοίκων της πρωτεύουσας Μυτιλήνης που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία εκεί ενεργού πολίτη (μας εστάλησαν χθές), ως και άλλες τόσες περίπου που συγκέντρωσε πρώην Πρόεδρος των Ερεσίων της Αθήνας , εδώ στην πρωτεύουσα.
Σκοπός μας λοιπόν, γράφοντας τα παρόντα είναι να σας παρακαλέσουμε με την δική σας μέριμνα αλλά και εντολή να μη χαθεί η ευκαιρία να ενταχθεί το έργο μας στο από 01.01.2014 τιθέμενο σε εφαρμογή νέο ΕΣΠΑ (2014-2020).

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ελπίζουμε αυτή τη φορά, ότι δεν έγινε με το Λιμάνι του Σιγρίου στο Γ! ΚΠΣ (1999 - 2006) αλλά και στο ΕΣΠΑ (2007-2013) να γίνει στο νέο ΕΣΠΑ.

Με την πρέπουσα τιμή
Συνημ. 2……………………………………………………………………………….>>
 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 
Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)  ....................24.12.2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: