Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Εκ της ΦΑΣΙΖΟΥΣΑΣ νοοτροπίας των διοικούντων το Σύλλογο μας αίτησή μου να με διαγράψουν..

Εκ του ότι άνθρωποι  με ΦΑΣΙΖΟΥΣΑ νοοτροπία διοικούν σήμερα το Σύλλογο Αντισσαίων στην Αθήνα « Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», Αίτησή μου της 3ης τ.μ., για την παραπομπή μου  στο Πειθαρχικό με εισήγηση του Δ.Σ. του, τη διαγραφή μου.

Το 1978 ως Πρόεδρος του Συλλόγου εισηγήθηκα και δημιούργησα το ελεύθερο βήμα του. Αυτό, της ελεύθερης γνώμης, ελεύθερης άποψης, του ελεύθερου διαλόγου, ήτοι της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ. Την «ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ». Το βήμα, του ελεύθερου λόγου όπως στις προδιαγραφές που έβαλα τότε και που ακολούθησα πιστά όσο ήμουν ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Το βήμα αυτό που έκανε γνωστό και καταξίωσε το Σύλλογό μας σ’ όλους τους ανά την Υφήλιο Αντισσαίους και όχι μόνο.
Το 2013, δηλ. 35 χρόνια μετά, η Τεχνολογία έχει προχωρήσει και για την περίπτωσή μας έχει προσφέρει και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Έτσι  ο Σύλλογος μας  δημιούργησε στο facebook  το site του με τον ομώνυμο τίτλο «Σύλλογο Αντισσαίων στην Αθήνα «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», όμως τώρα οι κρατούντες σ΄ αυτόν ακολουθούν το άκρως αντίθετο. Φιμώνουναρχικά και μετά «ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΖΟΥΝ» φωνές που λένε την ΑΛΗΘΕΙΑ, φωνές οι οποίες δεν ανέχονται εν πλήρει Δημοκρατία, να υφίστανται το επαίσχυντο μέσο της λογοκρισίας. Αν το site ήταν προσωπικό ή καθαρά ιδιωτικό, ασφαλώς και θα είχαν το δικαίωμα να κάνουν, όπως αυτοί θέλουν. Εφ’ όσον στην περίπτωσή μας ασφαλώς και δεν είναι έτσι, τούτο δεν μπορεί και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ισχύει.

Η πρόταση που έκανα ήταν: Ή να αλλάξει το site το όνομα του ( και στο νέο αυτό site να μη με συμπεριλάβουν) ή εφ’ όσον εφ’ όσον θα εξακολουθεί τούτο να φέρει το όνομα του Συλλόγου «Σύλλογο Αντισσαίων στην Αθήνα «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», να μη λογοκρίνουν κείμενα και μάλιστα πρώην Προέδρου του και το κυριότερο να μη  βάζουν αυτά αρχικά στο «ΓΥΨΟ» με την αστεία αλλά και επαίσχυντο σημείωση «εκκρεμεί η έγκριση 1 κειμένου σας απ’ το διαχειριστή» !!! και τελικά να τα πετούν στο καλάθι των αχρήστων .

Δεν εισακούσθηκα.

Αντίθετα, όταν ως σχόλιο μου σε ανάρτηση άλλου μέλους του site έβαλα το κείμενό μου προς το Δ.Σ. του Συλλόγου της 26 Νοεμβρίου 2013 (βλέπε αντίστοιχη δημοσίευσή μου 9εδύ στο blog μου) με θέμα « Οι προσπάθειες μιάς ολόκληρης δεκαετίας της Επιτροπής Αγώνα για τον Οδικό Άξονα Καλλονής –Σιγρίου, εστέφθησαν από την απόλυτη επιτυχία, αφού αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη άρχισε το έργο απ’ το Σίγρι.», την ίδια μέρα με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να κληθώ σε απολογία (κύριο δικαίωμα του όποιου κρινόμενου δικαστικά, συνδικαλιστικά, κ.λπ. στο δικαιϊκό μας σύστημα)  αποκεφαλίστηκα αποπεμφθείς από το site του Συλλόγου.

Όντας τα πράγματα κατά τα προαναφερόμενα, στις 3 Δεκεμβρίου 2013 υπέβαλα στο Δ.Σ του «Σύλλογο Αντισσαίων στην Αθήνα «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», αίτηση για την παραπομπή μου στο Πειθαρχικό του Συλλόγου μας, με εισήγησή τους τη διαγραφή μου, βεβαίως τεκμηριώνοντας πρεπόντως την παραπομπή μου αυτή. Επί λέξε ανέφερα :

<< …. Δηλ. συμπερασματικά, δεν δεχθήκατε τις προτάσεις μου ήτοι :

i) να αλλάξετε τον τίτλο του site του Συλλόγου μας όπου στο νέο αυτό site να μη συμπεριληφθώ, και
ii) να βγάλετε τα κείμενά μου και έτσι και την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ από το «ΓΥΨΟ»,

αλλά προχωρήσατε σε πιο «ριζοσπαστική» λύση.

Να με διαγράψετε από το site του Συλλόγου μας. 

Με δεδομένο το ανωτέρω, που σημαίνει ότι έχω περιπέσει σε βαρύ παράπτωμα (υποχρεούστε να το συγκεκριμενοποιήσετε) που ασφαλώς και επέσυρε αυτή την ΤΙΜΩΡΙΑ μου, σημαίνει ότι δεν έχετε άλλη λύση παρά να προχωρήσετε κατά την παρούσα αίτησή μου στην παραπομπή μου στο Πειθαρχικό του Συλλόγου μας, εισηγούμενοι τη διαγραφή μου, βεβαίως τεκμηριώνοντας πρεπόντως την παραπομπή μου αυτή.>>

Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) …… 7.12.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: