Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Σαρανταπέντε μέρες μετά την ένταξη του στο ΕΣΠΑΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Σαρανταπέντε μέρες μετά την ένταξη του στο ΕΣΠΑ

……….…..……..………………………………….……..………….Αξιότιμο 
Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) …..……………….…. Πρόεδρο της Ελληνικής 
-  Πρόεδρος του Συνδέσμου για………. Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργό 
    την Ανάπτυξη της  Λέσβου……………………………..… κ. Αντ. Σαμαρά 
    « ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »………………..………..Μέγαρο Μαξίμου 
 - π. Διευθύνων Σύμβουλος της……………………………….ΑΘΗΝΑ 
    Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων 
 - π. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλ-   ……….…….…Κοιν.: ΜΜΕ Λέσβου 
    λόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών 
Αγησιλάου 9   - Ηλιούπολη 163 46 …………… Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Τηλ.- Fax 210 9737053 κιν. 6977503461

ΘΕΜΑ : ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ: Η ένταξή του στο  ΕΣΠΑ, τρεις μόνο μέρες προ της ληκτικής του ημερομηνίας, διασφαλίζει την πραγματοποίησή του;;

Σχετ.: 1) Η από 18 Φεβρουαρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ.πρωτ. 1615/18.2.2013 )

2) Η από 1 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.944/ 1.3.2013 ) 

          3) Η από 12 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2288 / 13. 3.2013)

          4) Η από 28 Μαρτίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ. 2719 /29. 3.2013)
          5) Η από 15 Απριλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3181 /16. 4.2013). 
          6) H από 8 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.3ν.693 /9.5.2013). 
         7) Το από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου  έγγραφό του Α.Π.225 / 20.05.2013 
             προς το  γραφείο σας.
          8) Η από 27 Μαϊου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. πρωτ.4248 / 28.5.2013)
          9) Η από 06 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4530 /06.06.2013)
         10) Η από 25 Ιουνίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.008/26.06.2013)
         11) Η από 22 Ιουλίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5.637/22.07.2013)
……..12) Η από 30 Σεπτεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7.75/01.10.2013)
          13) Υπογραφή πρόσκλησης για τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων χρηματοδό-
               τησης του έργου προς ένταξη του λιμανιού του Σιγρίου στο ΕΣΠΑ, από τον Περιφε-
                ρειάρχη Βορ. Αιγαίου  στις 11-10-2013.
           14 Η σχετική Εγκριτική Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
                Αιγαίου, (με αριθμό 52853/6800/14-10-2013)
         15). Η από 21. Οκτωβρίου 2013  (υπ’ αριθ. Πρωτ. 57766/7216/Φ.5.1 Δ.Τ.Ε.) επιστολή  
               της  Γενικής  Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου  που κοινοποιείτο και
               στο δικό σας γραφείο
         16) Η από 13. Νοεμβρίου 2013  (υπ’ αριθ. Πρωτ. 588) επιστολή του Υπουργού Ναυτιλίας
               & Αιγαίου που κοινοποιείτο και στο δικό σας γραφείο
          17 ) Η από 27 Οκτωβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8.025 / 2910.2013 ) 
         18) Η από 23  Δεκεμβρίου 2013 επιστολής μας ( υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9.412. / 24.12.2013
          19) Η προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου .28.12.2013  (Συνημ. 1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Εκ του γεγονότος ότι η 31η Δεκεμβρίου 2013 ήταν η ληκτική ημερομηνία του ΕΣΠΑ και εκ του ότι μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2013 το «ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ» δεν είχε ενταχθεί σ’ αυτό, γράφαμε προς εσάς  στην τελευταία επιστολή μας την κατά το σχετ. 18, ανωτέρω.
 « Ελπίζουμε  αυτή τη φορά,  ότι δεν έγινε με το Λιμάνι του Σιγρίου στο Γ! ΚΠΣ (1999 - 2006) αλλά και στο ΕΣΠΑ (2007-2013) να  γίνει στο νέο ΕΣΠΑ.»
Βεβαίως η ένταξη του στο ΕΣΠΑ την 27.12. 2013, ήτοι τρείς μόνο μέρες προ της εκπνοής της ληκτικής ημερομηνίας, ομολογούμε ότι «μας κατέλαβε εξ απήνης» και πρέπει να πούμε ότι μας οδήγησε σε προβληματισμό τον οποίο και εκφράσαμε με την επιστολή μας (σχετ.19) προς τον Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου (Συνημ. 1), γράφοντάς του:
<< Όπως έγραψα σε διάφορα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χθες βράδυ μετά τη δική σας σχετική ανακοίνωση, επαναλαμβάνω και στο παρόν, τα ίδια: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΜΠΡΑΒΟ.!
Τούτη, η με δύο λέξεις υποδοχή της ανακοίνωσής σας, οφείλεται στο ότι επί τέλους τούτο γίνεται μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!! από της αναθέσεως των μελετών του, αλλά κυρίως εκ του ότι «… η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση όλων των απαιτουμένων ενεργειών  (ένταξη, δημοπράτηση, γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπογραφή σύμβασης) είναι η 31.12.2013 κατά απάντηση του Συμβούλου του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε» στην πρώτη επιστολή μας για το  θέμα μας, προς τον κ.Πρωθυπουργό στις 18 Φεβρουαρίου 2013. Λόγω αυτών, με τίποτα δεν θα θέλαμε να σκεφτούμε πως θα μπορούσε τούτο να είναι « δώρο … άδωρο.».>>
Με δεδομένο ότι ως προς τον απαραίτητο χρόνο για όλες αυτές τις «απαιτούμενες ενέργειες» (κατά τα προλεχθέντα) ως στιγμής ουδεμία σχετική θεσμική ρύθμιση αλλά και ουδέν άλλο πρακτικό βήμα έχουν υπάρξει, παρά την παρέλευση 40 και πλέον ημερών, θεωρούμε ότι ο όποιος προβληματισμός των συμπατριωτών μας είναι δικαιολογημένος. Βεβαίως τούτο πάντα, με το δεδομένο ότι στην πράξη το έργο μας τελικά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 31.12.2015 (ληκτική ημερομηνία κατά την οποία ως τότε θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί πλήρως τα έργα ΕΣΠΑ -κατά τη σχετική αναφορά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε»- ).
Στην τελευταία, 12η τον αριθμό, επιστολή μας (σχετ. 18) γράφαμε ότι τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μας έχουν υπογράψει ~ 3.000 Λέσβιοι (στο νησί, εδώ στην Αθήνα, αλλά και στην αλλοδαπή -Αυστραλία -) και όλοι αυτοί ως και όλοι οι Λέσβιοι  διακαώς επιθυμούν να δούνε  να  ξεκινά η διαδικασία στην πράξη, με πρώτο και κύριο βέβαια βήμα την εκκίνηση της  δημοπράτηση του έργου μας. Βλέποντας δε, ότι ο χρόνος περνά και χάνεται, χωρίς τούτο να γίνεται, διαπορούν γιατί αυτή οι επί 40 ημέρες απραξία. Τούτο ακριβώς εκφράζουν με διάφορους τρόπους, ως και ακόμη συνεχίζοντας να  υπογράφουν την Διακήρυξή μας. Έτσι φίλων συμπατριωτών, που υπέγραψαν αυτή από τη μακρινή Αυστραλία (τη πρωτοβουλία ενεργού πολιίτη, εξ Αντίσσης) αλλά και άλλοι που συγκέντρωσε πρώην Πρόεδρος των Ερεσίων της Αθήνας, εδώ στην πρωτεύουσα, είναι οι επισυναπτόμενες  στην παρούσα υπογραφές.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Για μια ακόμη φορά απευθυνόμαστε σε σας, γιατί θεωρούμε πως η παρέμβασή σας η προσωπική έκανε κατορθωτό να ενταχθεί το έργο μας έστω και την τελευταία στιγμή στο ΕΣΠΑ, πράγμα το οποίο θα κάνει επίσης δυνατό το να αρχίσουν οι  απαιτούμενες διαδικασίες κατά τα προλεχθέντα, ώστε τελικά την 31.12.2015 να έχει υλοποιηθεί το έργο « ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ » του νησιού μας, έστω και με υστέρηση πολλών- πολλών χρόνων από της απελευθερώσεως του το 1912.

Συνημ. 2                                                           Με την πρέπουσα τιμή

Δεν υπάρχουν σχόλια: