Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Το εργοστάσιο των 120 MW της ΔΕΗ στην Σαρακήνα Μανταμάδου, ατυχώς τελικά … ναυαγεί !!!Το εργοστάσιο των 120 MW της ΔΕΗ στην Σαρακήνα Μανταμάδου, ατυχώς
τελικά … ναυαγεί !!!  

Μετά ατυχώς, τη διαφαινομένη (για να μη λεχθεί δρομολογημένη) απώλεια της επένδυσης  της ΔΕΗ των 100 -150 εκατομ. Ευρώ, για τη δημιουργία του νέου εργοστασίου των 120 MW (εργοστάσιο βάσεως Λέσβου) στην Σαρακήνα Μανταμάδου, στείλαμε στο Διοικητή της ΔΕΗ το πιό κάτω έγγραφό μας. Τούτο αύριο, θα πρωτοκολληθεί και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

<< ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ………....…………………………Προς
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ………….......………….. τον Πρόεδρο της ΔΕΗ
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.) ………………………......…………..κ.   Αρθ. Ζερβό
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»…………………………......………..Χαλκοκονδύλη 30
 Αγησιλάου 9  -  ΑΘΗΝΑ  163 46…………………………....……………..Αθήνα
Τηλ. – Φαξ 210 9737053, 6977503461    
………………………………………………………….......…………… Κοιν. Ως  Πίνακας  Παραληπτών
 Αθήνα  10 Ιουλίου 2014
4η    Α Ν Ο Ι Κ Τ Η      Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στην επιστολή σας της 19.4.2013, συνέχεια υπήρξε η δική μας 3η ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ στις 28 Μαΐου  2013 . Το κύριο περιεχόμενο της επιστολής μας αυτής συνοψιζόταν σε  μόνο,  μία ερώτηση : 
« Πότε σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα του σχετικού επιχειρησιακού σας σχεδίου, πρόκειται να λειτουργήσει το εκ 120 MW εργοστάσιο στη «Σαρακήνα;;»

Το ερώτημά μας αυτό προέκυπτε απ’ τα στην επιστολή μας  αυτή, σε συνέχεια αναφερόμενα ως ακολουθεί:
<< Με αυτό το δεδομένο - στοιχείο, (το project « Αιγαία ζεύξη», κατά το σχεδιασμό των αρμοδίων φορέων, .Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και  Διαχειριστής Ελληνικού  Δικτύου  Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) έχει μετατεθεί για μετά το 2023) είναι πιά ξεκάθαρο ότι οι στην επιστολή μας της 28.11.2012 εννιά ερωτήσεις μας που δεν μας απαντήσατε, εκ των πραγμάτων σχεδόν όλες απαντώνται αφ’ εαυτού τους. Θα εξακολουθούν όμως  να έχουν βάση μετά το 2023, αν ως τότε η ΔΕΗ δεν έχει κατασκευάσει το εργοστάσιό της, στη Σαρακήνα.  Ασφαλώς είναι σωστό να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι εφ’ όσον το  εργοστάσιο στη Σαρακήνα δεν γίνει άμεσα από τη ΔΕΗ και για οποιονδήποτε λόγο αναμένουμε το μετά το 2023 σχετικό σχεδιασμό, τα δεινά εκ της ηλεκτρενεργειακής πενίας στο νησί μας, θα κρατήσουν ακόμη μία γενεά τουλάχιστον για προφανείς λόγους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το  «ξεκαθάρισμα του τοπίου» κατά τα ανωτέρω, σε συνδυασμό προς την τραγική κατάσταση που βιώνουμε οσημέραι ηλεκτρενεργειακά στο νησί,  η ΔΕΗ Α.Ε. θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε εντός του πλαισίου της ισχύος της από 2009 Αδείας Παραγωγής  (και τις όποιες κατά νόμο παρατάσεις) για το εργοστάσιο της στη  Σαρακήνα, τούτο να υλοποιηθεί.>>
Στην επιστολή μας αυτή κι αν μας εστάλη, ουδέποτε λάβαμε την όποια απάντησή σας.

Ατυχώς για τη Λέσβο έκτοτε παρήλθε περίοδος δεκατεσσάρων ήδη μηνών και ως προς το κεφαλαιώδες θέμα «εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Σαρακήνα», το Εργοστάσιο Βάσεως του νησιού μας - των 120 MW, κατά την από το 2009 Άδεια Παραγωγής (η οποία εκπνέει πιά οσονούπω - ), ουδέν προσετέθη ή επράχθη.
Είναι πιά πρόδηλο ότι η κάλυψη των ηλεκτρενεργειακών αναγκών του νησιού μας δεν μπορούν  κατ’ ουδένα τρόπο να καλυφθούν από την αξιοποίηση των εντόπιων πηγών ενέργειας ( Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκά), η δε πετρελαϊκή μονάδα της ΔΕΗ στου «Καλαμάρη» με την πανσπερμία των συνεχώς και σε καθημερινή βάση  παλαιουμένων Η/Ζ, καθίσταται περισσότερο προβληματική και έτσι ως ηλεκτροπαραγωγός μονάδα πλήρως αναξιόπιστη για όλους μας. Τούτο ατυχώς συνεχώς το βιώνουμε από τις απρογραμμάτιστες .διακοπές ρεύματος, black outs κ.λπ. Ως συνέπεια όλων τούτων, το επί μια ολόκληρη γενεά άλυτο πρόβλημα της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας, που «σέρνεται» στην κυριολεξία εκ της αβελτηρίας, αδιαφορίας και της έλλειψης φροντίδας των της Πολιτείας μας ταγών,  παρατείνεται έτι περαιτέρω.

Περαίνοντες,  ερχόμαστε δια της παρούσης να σας ερωτήσουμε
 Σύμφωνα με το σχετικό  επιχειρησιακό σας σχέδιο, τι πρόκειται να γίνει για την κάλυψη των ηλεκτρενεργειακών αναγκών της Λέσβου, λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι  το εκ 120 MW project, εργοστάσιο στη «Σαρακήνα» εγκαταλείπεται πιά από την υπό την διοίκησή σας ΔΕΗ Α.Ε. (αφού η εκπνέουσα πιά  Άδεια Παγαγωγής της παρήλθε αναξιοποίητη)
Πληροφορούμαστε ότι, σε συνέχεια αιτημάτων που είχε υποβάλει η ιδιωτική εταιρεία (αυτή που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου, Χίο 75, Λήμνο  125  και στη Λέσβο  153 ανεμογεννήτριες- ισχύος 2 MW εκάστη-), προχθές εκδόθηκαν τρεις πράξεις χαρακτηρισμού του διευθυντή Δασών Λέσβου για εκτάσεις στο νησί μας και πιο συγκεκριμένα για περίπου 6.500 στρέμματα, στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Λέσβου. ( σε Όρδυμνο, Σίγρι και Άγρα).
Άραγε η εκ μέρους της ΔΕΗ αδράνεια και εν τέλει η εγκατάλειψη του project, εργοστάσιο στη «Σαρακήνα» συνδέεται με αυτό. Αν ναι, θεωρούμε ότι θα παράσχετε υψίστη υπηρεσία στους Λέσβιους να τους πείτε ότι έτσι έχει το υπό θεώρηση θέμα μας και κατ’ αυτόν τον τρόπο,  αυτοί θα ξέρουν ότι για μια ακόμη 10ετία  τουλάχιστο θα πορεύονται κατά πως γίνεται  τα τελευταία 25  περίπου χρόνια.
Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε την τιμή να λάβουμε απάντησή σας και με τη σειρά μας να πληροφορήσουμε τους συμπατριώτες μας.
                                                                                             Με τιμή
                                                                                          Ο Πρόεδρος
 

                                                                                  Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

 
Πίνακας  Παραληπτών

 1)  Γραφείο του Πρωθυπουργού   
 2)  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  κ. Γιάν. Μωραϊτης
 3)   Περιφερειάρχης     Β. Αιγαίου  κ. Ν. Γιακαλής

 4)   Θεματικοί και οι Γεωγραφικοί Αντιπεριφερειάρχες

5)  Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου

κ.κ.  Π, Βογιατζής ,  Γ. Ζερδελής,  Ν. Σηφουνάκης ,

 6)  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 7)  Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής
 8)  Δήμαρχος της Λέσβου κ. Δ.Βουνάτσος
9)  Θεματικοί και οι Γεωγραφικοί Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου
10) Τα ΜΜΕ Λέσβου και ο Παροικιακός τύπος.
11) ΟΛΣΑ και πρωτοβάθμιοι Παροικιακοί Σύλλογοι.

1 σχόλιο:

Λαψαρνιώτης είπε...

Το έγγραφο αυτό ήδη από προχθές Δευτέρα 14 / 7ου πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού.