Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Κωδικός για τα ποσά τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών από τις Ανεμογεννήτριες (Ακρόχειρας, Σκαμιούδας) προς Άντισσα.

Δρ. Τάκης Χ. Ιορδάνης……………………….…... Προς το
-Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου ..…... Δήμο Λέσβου
Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ........εις προσοχή. .................................................................................Δημάρχου
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της …………....... κ.Σπ. Δ. Γαληνού
Ελληνικής Βιομηχανίας Όπλων ............................ Δημαρχείο...
- π. Πρόεδρος του Πανελληνίου ..……………. Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η
Συλλόγου Μεταλλειολόγων Μηχανικών.
- Αγησιλάου 9
Ηλιούπολη 163 46…………. Κοιν: 1) Τ.Σ. Δημ. Κοιν. Αντίσσης
6977503461…………………….2) Τ.Σ. Τοπ. Κοιν. Σκαλοχωρίου
………………………………….3) Σύλλ. Αντισσαίων Αθήνας
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014. …4) Σύλλ. Σκαλοχωριτών Αθήνας
………………………………...5) ΜΜΕ

Θέμα : Κωδικός για τα ποσά τα εκ των αντισταθμιστικών οφελών από τις Ανεμογεννήτριες (Ακρόχειρας, Σκαμιούδας) προς Άντισσα.
Σχετ. Η από Αυγούστου 2014 επιστολή μου (Συνημ. 1)
Κατά την προηγούμενη Δημαρχιακή Θητεία είχαμε απευθυνθεί στον προκάτοχό σας κ. Δ. Βουνάτσο και με σειρά εγγράφων μας του είχαμε θέσει υπ΄ όψη ότι βάσει των σχετικών κατά νόμο προβλέψεων, η Δημοτική Κοινότητα Άντισσας δικαιούται το 80% εκ του 1,70 % του ειδικού τέλους 3% (επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας προς το Διαχειριστή του Συστήματος) από τα δύο Αιολικά Πάρκα εγκατεστημένα στην περιοχή της, ήτοι αυτό στη Σκαμιούδα και εκείνο στον Ακρόχειρα.
Αφού τελικά επείσθη περί του ορθού των απόψεων μας, κατά τη γιορτή της κοπής της πίτας της Δημοτικής Κοινότητας Αντίσσης το περασμένο Ιανουάριο, ανήγγειλε στους κατοίκους του χωριού μας, ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου, δόθηκε κωδικός για τα σχετικώς κατά τον νόμο οφειλόμενα προς την κοινότητά μας (Άντισσα) εκ των αντισταθμιστικών οφελών από τις Ανεμογεννήτριες (Ακρόχειρας, Σκαμιούδας) για τον προϋπολογισμό του 2014 και μετά.
Ατυχώς παρά τις επανειλημμένες έγγραφες ερωτήσεις μας, τον συγκεκριμένο κωδικό δεν μπορέσαμε να τον μάθουμε.
Τελευταία μας σχετική επιστολή, έγινε την 23 Αυγούστου και απευθυνόταν τόσο στον απερχόμενο Δήμαρχο κ. Βουνάτσο όσο και σε εσάς, ως τον επερχόμενο Δήμαρχο (Συνημ. 1) στην οποία ουδεμία είχαμε απάντηση.
Θα σας παρακαλέσουμε να μας δοθεί αυτός ο κωδικός, εάν πράγματι υπήρξε κάτι τέτοιο. Εν εναντία περιπτώσει απαντήσετέ μας σχετικώς.
Εν αναμονή της απαντήσεως σας
Με τιμή και εκτίμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: