Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ. Το 1% από το 3% των ανταποδοτικών τελών εκ της ηλεκτροπαρα-γωγής με ΑΠΕ, διατίθεται στους οικιακούς καταναλωτές<< ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&………………….. Προς την:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ……………….. Ομάδα εργασίας
ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)…………………..………………. από μέλη του
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»……………….Συνδέσμου μας
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη………………………………………….κ.α.. ως
ΑΘΗΝΑ 163 46 …………………………….……....... : Πίνακας Παραληπτών
…………………………………
………………………………………………………….Αθήνα, 7 Ιανουαρίου  2015
Θέμα :  ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ.
Το 1% από το 3% των ανταποδοτικών τελών εκ της ηλεκτροπαρα-γωγής με ΑΠΕ, διατίθεται στους οικιακούς καταναλωτές, των ΟΤΑ όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ.
Σχετ.: 1) Το από 07/2/2013 έγγραφό μας που κοινοποιή-θηκε στο Δήμο Λέσβου και πρωτοκολλήθηκε με Α.Π. 10386/ 19.02.2013
2) Το πό 25Ιουλίου 2013 απαντητικό έγγραφο Γενικής Γραμματείας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ17/ 2147/οικ.14462/25.7.2013 (συνημ. 1)
3) Το από 29 Ιουλίου 2013 απαντητικό έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Αρ/Ημ.:ΔΔΝ/8571/29.07.2013
4)Το από 23 Απριλίου  2014 έγγραφο μας προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες

Επειδή τίποτα δεν γίνεται από το μηδέν και επειδή πάντοτε οι όποιες προσπάθειες τελικά επιβραβεύονται, με το παρόν θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι έχουμε ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ.
Η προσπάθεια που καταβάλατε με τη μελέτη των πραγμάτων εν αναφορά προς το θέμα των ανταποδοτικών τελών εκ των Ανεμογεννητριών το Θέρος - Φθινόπωρο 2012 και μετά τις εκ μέρους του συνδέσμου μας σχετικές ενέργειες, είχε το πρώτο χειροπιαστό και ευχάριστο αποτέλεσμα.
Παρά την παρέλευση επτά χρόνων από την ψήφισή του σχετικού νόμου το 2006 που αναφέρει ότι εκ του ολικώς ειδικού αυτού τέλους 3%, το 1%, που προβλέπεται  με το άρθρο 25 του Νόμου 3468/2006 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 7 του Νόμου 3851/2010) θα πρέπει να πιστώνεται από τη ΔΕΗ κατά προτεραιότητα στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών εντός των ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί παραγωγής, το θέμα βρισκόταν «εν υπνώσει».
 Η εκ μέρους μας  παρέμβασή βάσει της δικής σας  μελέτης  το 2013 είχε το αποτέλεσμα να υπάρξει η σχετική κινητικότητα και επεξεργασία των απαιτουμένων στοιχείων όπως μας είχε πληροφορήσει η Γενική Γραμματεία Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ με το  από 25 Ιουλίου 2013 απαντητικό της έγγραφο (σχετ.2). Ακόμη, επειδή είχε παρέλθει σημαντικός χρόνος, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη επ’ αυτού, στις 23 Απριλίου  2014 επανήλθαμε με σχετικό έγγραφο μας προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ (σχετ.4)..
Σήμερα ύστερα από την προ ημερών υπογραφή της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το θέμα έλαβε τη λύση του και προβλέπεται πιά, η απόδοση του ποσού που έχει παρακρατηθεί από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών όπου λειτουργούν ΑΠΕ.
Έγραψα, έτσι  σε διάφορα sites χθες, τα ακόλουθα:
<<Τα σχετικώς γραφέντα, από το  Lesvospost.com, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015ήταν :
« Ανταποδοτικό τέλος σε δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές στην Λέσβο για τα αιολικά πάρκα
Υπεγράφη στις 23/12/2014 (ΦΕΚ 3497) η κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές, σε περιοχές όπου λειτουργούν ΑΠΕ..».
Με την συγκεκριμένη απόφαση, προβλέπεται η απόδοση του ποσού που έχει παρακρατηθεί από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.…>>
Από τον Πίνακα που είχε το δημοσίευμα αυτό το Lesvospost .com σήμερα (χθες) , από τους διακόσους τόσους δικαιούχους έψαξα και βρήκα τα του νησιού μας
Προς διευκόλυνση παραθέτω τα ποσά για όλα τα χωριά μας
Αντισσα ................ 77.394,16 Ευρώ
Χίδηρα ..................18.327,53 Ευρώ
Σίγρι......................14.333,63 Ευρώ
Σκαλοχώρι..............10.978,95 Ευρώ
Μυτιλήνη …………..………..273,00 Ευρώ
Επί τέλους, ύστερα από 9 χρόνια !! ο σχετικός νόμος του 2006 έδωσε σε εφαρμογή των διατάξεων του (σύμφωνα τον αλγόριθμο που χρειαζόταν) τα ποσά αυτά και αντιστοιχούν στο 1% από το 3% που πληρώνουν ως ανταποδοτικά τέλη οι ηλεκτροπαραγωγοί των ανεμογεννητριών
Τώρα χρειάζεται να δοθεί στα χωριά μας και το 1,8 % για έργα περιβαλλοντικού προσανατολισμού αλλά και κοινωνικής ευαισθησίας, όπως ο ίδιος αυτός νόμος ορίζει.>>
Θεωρώ ότι για την εκ μέρους σας πρωτοβουλία και  προσπάθεια που καταβάλατε μελετώντας το θέμα που έχει ήδη δώσει τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα κατά τα προεκτεθέντα, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ευελπιστώ τέλος, τούτο να γίνει το πρώτο βήμα για την τακτοποίηση και των οφειλομένων ποσών και προς τις κοινότητές μας.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχηθώ το ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος


 Δρ. Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΛΛΗΠΤΩΝ
Προς την Ομάδα εργασίας από μέλη του Συνδέσμου μας «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΟΣ»
1)    Νικ. Κουτρούπης, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ,  επικεφαλής   
2)     Αδάμ Καρέκος, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
3)    ) Ειρήνη Κουτρούπη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα,
4)     Νίκος Καρίπης Γεν. Γραμματέας, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
5)    )  Αντ. Καταχανάς  πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερεσού και του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου,
6)     Θεόφραστος Καραγεώργης π. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα
7)    Ανδρέας Ι. Εμμανουήλ Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου
       ΙΙ) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
       ΙΙΙ) Δήμαρχος Λέσβου κ Σπύρο Γαληνό
        VΙ)  Γιώργος Δουρουδής Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  
             Αντίσσης
        V)  Δέσποινα Μαϊάκη  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
              Σκαλοχωρίου.
       VI)  Σταύρος Σφιχτέλλης Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων
              στην Αθήνα
       VII) Προς το Σύλλογο «Τέρπανδρος»  Αντίσσης.
        VI ) MME Λέσβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: