Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Όταν οι άλλοι κάνουν Δημόσιες Σχέσεις μόνο, εμείς δουλεύουμε(VΙΙΙ) . ΟΓΔOΟ.ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Όταν  οι άλλοι κάνουν Δημόσιες Σχέσεις μόνο, εμείς δουλεύουμε(VΙΙΙ) ... ΟΓΔOΟ.

 Προς το Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπ. Γαληνό και τους Προέδρους και  τα Τ.Σ. των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων των χωριών μας, έστειλα την με 18.09.2015 επιστολή, εν αναφορά προς την πρόθεση της Πολιτείας, το ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΣ να  πραγματοποιηθεί μέσα στο νέο ΕΣΠΑ (2014 – 2020)  κατά το απαντητικό έγγραφο του καθ’ ύλη Γενικού  Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του σχετικού Υπουργείου, στις επί του θέματος επιστολές μου προς τον  Πρωθυπουργό της. 12ης Μαρτίου 2015 και 03ης Απριλίου 2015.

Τούτη κοινοποίησα και στην Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου κ. Χρ. Καλογήρου , στους Βουλευτές (νέους) του νησιού, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου, την ΟΛΣΑ και τους Συντοπίτικους Συλλόγους της Αθήνας . Τέλος ακόμη και στα ΜΜΕ Λέσβου.

Σκοπός της επιστολής μου αυτής, ήταν να γνωστοποιήσω την πρόθεση αυτή της Πολιτείας και ακόμη να παροτρύνω όλους τους Θεσμικά υπεύθυνους του νησιού να περιφρουρήσουν την κατάκτηση μας αυτή. Παράλληλα να τους παροτρύνω, να κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ να είναι ένα εκ των πρώτων έργων που θα ενταχθεί στο ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 2014-2020. Αν τούτο δεν γίνει κατορθωτό, ( μετά και την βίωση του ΔΩΡΟΥ ΑΔΩΡΟΥ της εντάξεως του στο ΕΣΠΑ 2006-2013 και στη συνέχεια απένταξης του απ’ αυτό), υπογράμμισα ότι θα αποτελέσει αυτό το ατυχές ενδεχόμενο, την «εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης » .
 Παραθέτω την επιστολή μου αυτή :

 << Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, αγαπητέ μου Σπύρο γειά σου

Κατά πρώτο θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη μεγάλη προσπάθεια, το κουράγιο και την εγκαρτέρησή σου, στο τιτάνιο έργο που σου έλαχε να διαχειριστείς ως ο Δήμαρχος του νησιού μας, το εκ των μαζικών ροών προσφύγων εξ Ανατολής και να σου ευχηθώ από καρδιάς ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ στη συνέχεια ως προς το τραγικό για τη χώρα μας και δυσεπίλυτο πανευρωπαϊκά, διεθνές αυτό πρόβλημα. Κατά δεύτερο, επίτρεψέ μου να απευθυνθώ σε σένα αλλά και  δι’ εσού σ’ όλες τους εκλεγμένους των κοινοτήτων του νησιού μας, εν αναφορά προς ένα ζωτικής σημασίας και θεμελιώδες θέμα, για το οποίο η Πολιτεία έδειξε παντελή έλλειψη φροντίδας προς το νησί μας και δεν ικανοποίησε τη σχετική ανάγκη όπως θα έπρεπε εδώ και ένα αιώνα από της απελευθέρωσής του. Το ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ, δηλ. τη Δυτική Πύλη της Λέσβου.

Τούτο εκ του δεδομένου ότι μετά τη λήξη των μεθαυριανών εκλογών, αναμένεται ότι θα δρομολογηθούν επί τέλους οι διαδικασίες εντάξεως έργων στο ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 2014-2020, κατά πως μας πληροφορεί ο καθ΄ ύλη Γενικός  Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.
Πρέπει να λεχθεί ότι, την προηγούμενη φορά και συγκεκριμένα ως το τέλος του 2013, ο αγώνας μας είχε κάνει, να καταφέρουμε να δούμε το έργο μας εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ (2006 – 2013) την 27.12.2013, δηλ. τέσσερις μόνο μέρες !! προ της ληκτικής προθεσμίας εντάξεως έργων σ’ αυτό και ένα μόνο έτος  προ της ληκτικής προθεσμίας (31. 12. 2014)  χρηματοδοτήσεως έργων από το ΕΣΠΑ, δηλ. υπήρξε ΔΩΡΟ ¨ΑΔΩΡΟ όπως τονίσαμε στο τότε χαιρετιστήριο μήνυμά μας. Το περιορισμένο της χρονικής αυτής περιόδου εντός της οποίας θα έπρεπε να έχουν ξεπεραστεί θέματα διαχειριστικά, γραφειοκρατίας, δικαστικές διαμάχες μεταξύ εργολάβων και εν τέλει  το έργο να έχει κατασκευαστεί, είχε τελικά ως αποτέλεσμα την απένταξή του απ’το ΕΣΠΑ.
Σήμερα, που υπάρχει περιθώριο πέντε ολόκληρων χρόνων ως το 2020, ότε λήγει το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020), πιστεύω ότι θα δούμε πιά το έργο μας να λαμβάνει σάρκα και οστά ολοκληρούμενο, με τη βασική προϋπόθεση, τούτο να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 2014-2020.
Μετά την προαναφερθείσα απένταξή του, η επιτροπή μας συνεχίζοντας τον από το 2013 αγώνα της, υπέβαλε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικές επιστολές με τη νέα μας Διακήρυξη ΙΙ περί συνέχισης των προσπαθειών μας (τονίζεται εν προκειμένω, ότι μαζί με την πρώτη Διακήρυξή μας, έχουν υπογράψει αυτήν, 4000 και άνω Λέσβιοι - του νησιού, των Αθηνών ακόμη και της μακρινής Αυστραλίας - γενόμενοι έτσι μέλη της επιτροπής μας). Συγκεκριμένα αυτές; της 12ης Μαρτίου 2015 και 03ης Απριλίου 2015. Τούτες,  διαβιβάσθηκαν από το Γραφείο Πρωθυπουργού στο αρμόδιο Υπουργείο και  ο Γενικός του Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ απήντησε επί των στις επιστολές μας σχετικών, στις 12.05.2015 επισυνάπτεται –Συνημ.1- το υπ’ αρ. πρωτ. 51119 ΓΓΔΕ – ΕΣΠΑ 1276 / 12.05.2015 έγγραφό του).
Επισυνάπτεται ακόμη, το από το Γραφείο Πρωθυπουργού έγγραφο της 09.06.2015,  το διαβιβάζον προς την κα Χρ. Καλογήρου (Συνημ.2) το υπ’αρ. πρωτ. 51119 ΓΓΔΕ – ΕΣΠΑ 1276 / 12.05.2015 προαναφερθέν έγγραφό ( Συνημ.1Ι).

 Στο έγγραφό του αυτό, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ τονίζει μεταξύ άλλων, ως επί λέξει αναφέρεται:
 << … Αφενός η δημιουργία λιμανιού στο Σίγρι Λέσβου αποτελεί έργο με υψηλό βαθμό ωρίμανσης και αφετέρου το εν λόγω έργο πληροί της προϋποθέσεις ένταξής του στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2014-2020 …..»
 Βέβαια ακόμη περισσότερο σημαντικό είναι  το γεγονός ότι ο κ. Γενικός, προχωρεί ακόμη και στο να καθορίσει επακριβώς τη δράση εξειδίκευσης της επενδυτικής Προτεραιότητας στην οποία μπορεί τούτο να ενταχθεί. Αυτή είναι η της 7α, που όπως συγκεκριμένα επί λέξει αναφέρεται, είναι :
«Στήριξη ενός πολυτροπικού ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΜ-Μ του Άξονα Προτεραιότητας 4.».

Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι η ένταξη του έργου «ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ» στο ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου 2014-2020 είναι πιά θέμα, απλά διαδικαστικό.
Βεβαίως προς αποφυγή τυχόν «ατυχήματος», εν αναφορά προς το θέμα μας, πιστεύω ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του νησιού μας με επικεφαλής την Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου και το Π.Σ., τους Βουλευτές του νομού μας (που θα εκλεγούν μεθαύριο) και ασφαλώς εσάς, (το  Δήμαρχο Λέσβο ως και το Δ.Σ. του Δήμου), λαμβάνοντες υπ’ όψη την κατά τα προαναφερθέντα βούληση της Πολιτείας στο να ενταχθεί το ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ στο νέο ΕΣΠΑ, θα πράξουν αν χρειαστεί, τα ανθρωπίνως αδύνατα προς την κατεύθυνση αυτή.
 Η τυχόν μη ένταξης του και το κυριότερο την μη ολοκλήρωσή του  ως έργο εντός του νέου ΕΣΠΑ (2014 - 2020),  θεωρούμε ότι θα αποτελέσει την «εσχάτη πλάνη, χείρον της πρώτης »

Θεωρώ, ότι η περιφρούρηση του κεκτημένου (το κατά τα υπό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εκφρασθέν ως βούληση της Πολιτείας) θα περιφρουρηθεί από όλους εσάς, τους Θεσμικούς παράγοντες του νησιού μας, ώστε τελικά να δούμε υλοποιούμενο ένα όνειρο γενεών Λεσβίων.
Με τιμή και εκτίμηση                                                                           Συνημ. 2 >>
Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) ……. 22.09.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: