Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Για μιά ακόμη χρονιά ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ επενδύσεως ~ 2.500.000 Ευρώ απαξιώνεται.

Για μιά ακόμη χρονιά ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ επενδύσεως ~ 2.500.000 Ευρώ απαξιώνεται. Ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ.του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΙΩΝ της ΑΘΗΝΑΣ για την αξιοποίησή του.

Προ έτους περίπου το αρμόδιο Υπουργείο, σε σχετικό έγγραφό μου, έστειλε απάντηση και μεταξύ των άλλων, μου έγραφε :
 << Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του. >>
Το 2016 έχει πιά γίνει προ ημερών παρελθόν και το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ του χωριού μας εξακολουθεί να μένει κενό, χωρίς οι σκοποί της ιδρύσεως του να πραγματοποιούνται παρ' όλη την πιό πάνω πληροφόρηση του Υπουργείου.
Έτσι ατυχώς τούτο "φορτώθηκε" άλλο ένα χρόνο στη πλάτη του παλαιούμενο, άδειο, αχρησιμοποίητο και ασυντήρητο. Όπως έγραφα στο επί του νευραλγικού αυτού θέματος άρθρο μου στο ΕΜΠΡΟΣ τον Αύγουστο του 2015, με μαθηματική ακρίβεια οδηγείται να γίνει ερειπιώνας εκ δευτέρου. Το ότι η αντίστοιχη επένδυση της κατασκευής του και του εξοπλισμού του, αθροιστικά της τάξεως 2.500.000 Ευρώ θα γίνουν τελικά "φτερό στο άνεμο, εξαφανιζόμενα΄" αυτό φαίνεται ότι δεν απασχολεί τους αρμοδίους, τους πέραν της Αντίσσης. Της Αντίσσης που οι κάτοικοί της στο σύνολο τους, τους εκεί μονίμως διαμένοντες αλλά και τους της παροικίας τους στην Αθήνα διεκδικούν την επί τέλους λειτουργία του ύστερα από 10 πιά χρόνια μετά και τον εξοπλισμό του Τούτο δε όταν υπάρχουν και απαιτούμενα χρήματα για την λειτουργία του ( από τα αντισταθμιστικά των ανεμογεννητριών στη Σκαμιούδα και στον Ακρόχειρα που κατά νόμο θα πρέπει να πηγαίνουν στην Άντισσα κι όχι να λιμνάζουν στο Δήμο Λέσβου), και άλλα. 
Σε επίρρωση των ανωτέρω, παραθέτω την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου Αντισσαίων της Αθήνας της 19ης Απριλίου 2015.

<<Α ν τ ί γ ρ α φ ο .....τ η ς
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. του Συλλόγου μας στις 19 Απριλίου 2015, σχετικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη τα από τις Ανεμογεννήτριες στις θέσεις «Σκαμιούδα» και «Ακρόχειρα» Αντίσσης, για να λειτουργήσει το Γηροκομείο στο χωριό μας, την Άντισσα Λέσβου.
Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αντισσαίων της Αθήνας της 19ης Απριλίου 2015, ύστερα από εισήγηση του μέλους και π. Προέδρου του Συλλόγου μας, Δρ. Τάκη Χαραλ. Ιορδάνη, σχετικά μέ τα αντισταθμιστικά οφέλη από τα αιολικά πάρκα στις περιοχές Ακρόχειρας και Σκαμιούδας της αγροτικής περιφέρειας του χωριού μας (τα οποία ανήκουν κατά νόμο στη γενέτειρα μας Άντισσα), συζητήθηκε το θέμα διεξοδικά στις επί μέρους λεπτομέρειες του. Συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι σύμφωνα με το νόμο, η Δημοτική Κοινότητα Άντισσας δικαιούται το 80% από το 1,70% του ειδικού τέλους 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης του ρεύματος, που κατ΄έτος τα σχετικώς εισπραττόμενα ποσά είναι της τάξεως των 140.000 Ευρώ, να χρησιμοποιηθούν για να λειτουργήσει το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ της κοινότητας μας. Τούτο θα έχει διττό σχετικό αποτέλεσμα, αφ’ ενός μεν να μην απαξιωθεί η προ δεκαετίας, αξίας εκατομμυρίων Ευρώ δημιουργηθείσα υποδομή του ( κτίριο, κ.λπ.), αφ’ ετέρου δε τούτο να δράσει ως έργο «κοινωνικής υποστήριξης» όπως απ’ το νόμο για τα εκ των ανεμογεννητριών αντισταθμιστικά οφέλη προβλέπεται, παρέχοντας έτσι σε γέροντες της Άντισσας αλλά και της γύρω περιοχής μας, τα υπό ενός τέτοιου ευαγούς Ιδρύματος προβλεπόμενα.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σταύρος Ι. Σφιχτέλλης >>


 
Άραγε θα πρέπει να δεχθούμε ότι το ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ μας θα πρέπει να το ξεχάσουμε; 


 Δρ. Τάκης Χαραλ.Ιορδάνης  ............18.1.2017;

ΔΔεν υπάρχουν σχόλια: