Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ : ΕΝΑ - ΕΝΑ ΞΕΠΕΡΝΙ0ΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ : ΕΝΑ - ΕΝΑ ΞΕΠΕΡΝΙ0ΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΕΜΠΟΔΙΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ  ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ.

Στις 7.02.2017 έγραφα στην ανάρτησή μου « ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΓΡΙΟΥ : ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ».

Μεταξύ άλλων ανέφερα « λόγω της παρέλευσης προθεσμιών πρέπει να επικαιροποιηθούν διάφορα σχετικά δεδομένα. Ένα εξ αυτών, κύριο, είναι η Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτιμήσεως (ΜΠΕ) της οποία οι Περιβαλλοντικοί Όροι είχαν λήξει, κ.άλ.».

Πράγματι η σχετική Μελέτη είχε υποβληθεί από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» από τον Ιούνιο 2016 (λίγες μέρες μετά την ένταξη του έργου μας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)  στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΑ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του φακέλου της υπόθεσης προ πενθημέρου (16.02.2017), εξεδόθη το εγκριτικό  έγγραφο που στην ακροτελεύτιο παράγραφο του επί λέξει αναφέρει:

«Με την παρούσα γίνεται ανανέωση των ΠΟ ώστε να κατασκευαστεί Εμπορικός  και Επιβατηγός Λιμένας παράλληλα με τον αλιευτικό λιμένα που …»

Τώρα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα κάνει αυτά που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, ώστε εντός του προβλεπομένου χρόνου να διαβιβασθεί όλος ο σχετικός  φάκελος με τις όποιες απαιτούμενες εγκρίσεις στη Ελεγκτικό   Συνέδριο για να εγκριθεί και πάλι απ’ αυτό, η δαπάνη του έργου μας.

,
Δρ.Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης………..22.02.2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: