Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΣΗΦΟΥΝΑΚΕΙΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ                                                       
Π λ η θ υ σ μ ό ς  
ΑΝΤΙΣΣΑΣ  ΛΕΣΒΟΥ
Στατιστικά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας 

Απογραφή (έτος)
1981
2011


1549 άτομα
1190* άτομα
* Οι παρεπιδημούντες Αλβανοί ~  140 άτομα

Δηλαδή κατά τα στοιχεία του πίνακα αυτού, προκύπτει ότι μέσα σε 30 χρόνια ο γηγενής πληθυσμός του χωριού αυτού μειώθηκε κατά ~45 % και βεβαίως ο σημερινός πληθυσμός είναι γερασμένος  και με ελάχιστη νεολαία.

Το 1984  ο τότε Νομάρχης Λέσβου κατά την επιταγή του σχετικού νόμου ορίζει με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τις τέσσερις Λατομικές περιοχές της Λέσβου, η μία εκ των οποίων είναι αυτή στα «Γρηγορέλια» που ασκεί σήμερα τη Λατομική της δραστηριότητα σε Δημόσιο Λατομείο που μίσθωσε κατά νόμο η εταιρεία ΚΥΚΝΟΣ ΕΠΕ από το 1996.  Νομάρχης τότε ήταν ο Κρητικός Νίκος Σηφουνάκης. Βεβαίως τότε ο Ν. Σηφουνάκης ακολουθούσε τις πάγιες αρχές του ΠΑΣΟΚ περί αποκεντρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης, της εκμετάλλευσης του όποιου συγκριτικού πλεονεκτήματος ενός τόπου και τέλος την αξιοποίηση κατά ορθολογικό τρόπο του Ορυκτού πλούτου της χώρας, και έτσι όρισε τις 4 αυτές Λατομικές περιοχές.

Το 2007 ο Νίκος Σηφουνάκης υπό την ιδιότητα τώρα πια του Βουλευτού Λέσβου υποβάλει στη Βουλή των Ελλήνων Αναφορά κατά του Λατομείου αυτού, εξυπηρετώντας και μόνο την θέληση περιορισμένου αριθμού ψηφοφόρων του και προστατευομένου τοπικού παράγοντα. Βεβαίως το Λατομείο αυτό που μισθώθηκε από το Δημόσιο δημιουργήθηκε από τον γράφοντα το παρόν, στη βάση των ανωτέρω κομματικών «πιστεύω» και αντιστοίχων επαγγελιών του Κυβερνώντος τότε κόμματος (ΠΑΣΟΚ) ήτοι της αποκεντρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης, της εκμετάλλευσης του όποιου συγκριτικού πλεονεκτήματος ενός τόπου και τέλος την αξιοποίηση κατά ορθολογικό τρόπο του Ορυκτού πλούτου της χώρας.
Στη Αναφορά του αυτή ο Ν. Σηφουνάκης χρησιμοποίησε ψευδή στοιχεία με αιχμή το Περιβάλλον τα οποία κατέπεσαν ως κατηγορίες στο σχετικό Δικαστήριο που επί τέλος έγινε τον περασμένο Σεπτέμβρη –μετά από πολυάριθμες αναβολές–, όταν η Δικαιοσύνη αθωώνοντας με, με έδωσε ακηλίδωτο και λευκό στην Κοινωνία (όπως και τους άλλους συγκατηγορούμενους μου, μετόχους της εταιρείας). Θα αναφέρω  όλα τα ψευδή στοιχεία σε άλλο σημείωμα μου.
Κατέληγε δε στο να ζητήσει «Επιβάλλεται η Πολιτεία  να ελέγξει… και να επανεξετάσει της λειτουργίας του υπ’ όψη Λατομείου…», παρ’ όλο ότι γνωρίζει ότι υπάρχει το αντίστοιχο Συμβόλαιο με το Δημόσιο ως το 2026.  

Σκοπός της Αναφοράς του αυτής ήταν προφανής. Ήτοι χωρίς το Λατομείο να μπορεί να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του πλάνο ολικής επενδύσεως της τάξεως των ~30.000.000 Ευρώ (δημιουργία και σκάλα φορτώσεως των προϊόντων του κατά τις σχετικές προβλέψεις του νόμου, πράγμα που τελικά δεν έγινε)  το Λατομείο  τελικά να στραγγαλισθεί οικονομικά (αφού δεν μπορεί να διαθέσει την παραγωγή του δια θαλάσσης  στα νησιά του Αιγαίου και στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη όπου υπάρχουν οι σχετικές αγορές)  και έτσι και η αντίστοιχη δραστηριότητα να πάψει να υφίσταται. Η δράση του Ν. Σηφουνάκη στη περίπτωση αυτή μόνο ως ηθική αυτουργία θα μπορούσε να εκληφθεί, αφού μετά την Αναφορά του αυτή διαδικασίες ολοκληρωμένες ως τότε, επανήλθαν στο προσκήνιο επανεξετασθείσες (Δήμος Ερεσού Αντίσσης, εισήγηση από τη Δ/νση Περιβάλλοντος προς το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο κ.λπ.) με την πρόφαση της ύπαρξης νέου στοιχείου δηλ. της Αναφοράς του Ν. Σηφουνάκη στη Βουλή.
Αποτέλεσμα αυτών όλων, ήταν ο στρατηγικός επενδυτή, ο ευπατρίδης Ι.Α.Χατζηαντωνίου που έχει επενδύσει στη Λέσβο και κυρίως στην Άντισσα ως το Μάιο του 2009 κεφάλαια της τάξεως των 25.000.000 Ευρώ, παρά το νεαρό της ηλικίας του μετά από 2,50 περίπου χρόνια ανήκεστο βλάβη της υγεία του (άγρυπνο κώμα) να καταλήξει, ένα μήνα περίπου προ της αθώωσής μας κατά τα προαναφερθέντα.
Ασφαλώς το να πεθάνει  ένας άνθρωπος είναι τραγικό, θλιβερό και οδυνηρό για τους δικούς του, τα παιδιά του, τους φίλους του, το εν γένει ¨περιβάλλον¨ του. Το να πεθαίνει όμως ένας τόπος και μάλιστα αργόσυρτα όπως γίνεται στην Β – ΒΔ Λέσβο και ειδικότερα η ΑΝΤΙΣΣΑ  είναι τραγικότερο, θλιβερότερο και οδυνηρότερο. Αυτή η απώλεια του 44,50 % του πληθυσμού της θα μπορούσε να είχε αντισταθμισθεί αν ο Ν. Σηφουνάκης δεν παρενέβαινε και άφηνε να τα πράγματα να κυλήσουν φυσιολογικά. ΟΙ θέσεις εργασίας στο Λατομείο με την προβλήτα φορτώσεως μαζί, θα ήσαν περί της 80 - 90. Δηλαδή θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Άντισσα αντίστοιχες οικογένειες ήτοι γύρω στα 300 – 350 άτομα. Και μάλιστα με παιδιά που δυστυχώς πάνε να εκλείψουν, αφού γάμοι και βαφτίσεις είναι ατυχώς σπάνια γεγονότα και  η καμπάνα του χωριού κτυπά πιά μόνο για κηδείες.

Η πολυπόθητη ανάπτυξη στην Β – ΒΔ Λέσβο ατυχώς τορπιλίσθηκε από τον Ν. Σηφουνάκη με την «Μαυρογιαλούρειο» πολιτική του και αντίστοιχη ενέργειά του.
Βέβαια το να πω ότι οι τρείς σχετικές Πειθαρχικές καταγγελίες μου που έκανα στα ανώτερα Πειθαρχικά όργανα του κόμματός μας (ΠΑΣΟΚ) τότε εναντίον του Ν. Σηφουνάκη,  ουδέποτε απαντήθηκαν, αφού όπως μου είχε πει ο τότε Γραμματέας των αντιστοίχων διαδικασιών συντρφ. Ανωμερίτης δεν θα μπορούσε αυτός (χωρίς αυτό να αληθεύει) να κάνει κάτι επ’ αυτών, αφού ο καταγγελλόμενος όντας Βουλευτής, υπήγετο στην αντίστοιχη δικαιοδοσία του Προέδρου συντρφ. Γ. Παπανδρέου.

Χάρισμά του, λοιπόν στο Ν. Σηφουνάκη και στην παρουσία του στο νομό μας (ως αποτέλεσμα όπως έχω ξαναγράψει της εξωμητρίου κυήσεως του στον κομματικό δοκιμαστικό σωλήνα και της στη συνέχεια  φύτευσής του στο σώμα των νησιών του νομού μας) η ερήμωση της Άντισσας, αφού στα τριάντα κοντά χρόνια της πολιτικής του παρουσίας στο τόπο μας η γενέτειρά μου Άντισσα έχασε το μισό πληθυσμό της και εξ αιτίας των ενεργειών αυτού του κυρίου συναδέλφου ( μήπως χαραμίζω αυτό το προσηγορικό, αφού όταν την δεκαετία του ’60 εμείς σπουδάζαμε στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο για να γίνουμε Μηχανικοί, εκείνος μη έχοντας τη δυνατότητα να περάσει ούτε απ’ το κατώφλι του έκανε σπουδές Αρχιτέκτονα στην Ιταλία!!!)  κατά τα ως άνω, χάθηκε η ευκαιρία να ανακτηθεί ο πληθυσμός της από την τορπίλιση του επενδυτικού σχεδίου της ΚΥΚΝΟΣ ΕΠΕ κατά τα γραφόμενα ανωτέρω.

Τάκης Ιορδάνης
Ηλιούπολη, 22/01/2012

2 σχόλια:

Λαψαρνιώτης είπε...

Έγραφα ΄στο πρώτο κείμενο μου μετά τις εκλογές με Τίτλο "Τέλος εποχής" σε άλλο ανώνυμο σχολιογράφο, τα πιό κάτω τα οποία ισχύουν τα ίδια και σε σένα.
<>

Λαψαρνιώτης είπε...

Επί θέματος αρχής, εφ' όσον βγήκες ως ανώνυμος, δεν θα ήθελα ούτε καν να ... επικοινωνήσω μαζί σου. Για τις αρχές μου, θυσίασα πολλά που προσωπικά θα κέρδιζα αν έκανα τις κάποιες εκπτώσεις.
Σε παραπέμπω στις απαντήσεις μου σε άλλον ανώνυμο σχολιογράφο, στο "Γιατί λαψαρνιώρτης".