Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Κνώδαλα Ηθικής

Κνώδαλα Ηθικής.
 
Στον πολυκύμαντο διάβα της ζωής μου συνάντησα και συναναστράφηκα πολλούς ανθρώπους. Με άλλους ταίριασα και δημιούργησα ανθρώπινη επικοινωνία, φιλία και σχέσεις,  με άλλους όχι. Όλα τούτα είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Την ηθική βάση. Οι όποιες εκ μέρους μου εκπτώσεις ως προς τον παρανομαστή αυτόν, δεν είχαν περιθώριο ύπαρξης. Δηλ. οι ανθρώπινες σχέσεις μου, στηρίχθηκαν πάντα στις βάσεις της ηθικής.
Άλλοτε μακροημέρευσαν, άλλοτε όχι. Οι λόγοι διάφοροι. Γεωγραφικοί, ενδιαφερόντων, εξελίξεως, δραστηριοτήτων, μορφωτικού επιπέδου, κ.άλ., αλλά και κάποιες φορές εκ κακόβουλων και κακοήθων  παρεμβάσεων τρίτων.
Σε πρόσφατη περίπτωση, σε φίλο μου ο οποίος για δικούς του λόγους υπήρξε δεκτικός της κακοβουλίας τρίτου (ατόμου ηθικής κνώδαλου) και ο φίλος έδρασε  προς εμένα έτσι ώστε η μεταξύ μας σχέση να κλυδωνιστεί, για να μη πω  ουσιαστικά να διαρραγεί, έγραφα:
«Όταν ανθρώπινες σχέσεις δομούνται πάνω σε βάσεις ηθικής, με κανένα τρόπο δεν μπορούν αυτές να αποδομούνται από κνώδαλα ηθικής». 

25.04.2012            Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: