Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

1% εκ των εσόδων των εγκατεστημένων σταθμών ΑΠΕ στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών αυτών.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ&…………….Προς την
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ………Ομάδα Εργασίας του
ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.)………….Συνδέσμου μας που μελέτησε
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»……..τους Ν.3468/2006 και  3851/
Αγησιλάου 9, Ηλιούπολη………….. 2010  ως προς το τέλος εκ 3 %
ΑΘΗΝΑ 163 46 ………………...επί της πώλησης της παραγομένης 
………………………………………ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

Αθήνα 1 Αυγούστου 2013

………………………………………Κοιν.: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

Θέμα : Ειδικό τέλος εκ 3%, προς α) τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και β) τους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών αυτών. 

Σχετ.: 1) Το από 07 Φεβρουαρίου 2013 έγγραφό μας
…….. 2) το από 25 Ιουλίου απαντητικό έγγραφο Γενικής Γραμμα-
…………τείας Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. ΥΑΠΕ/Φ17/2147/οικ.
…………14462/25.7.2013 (συνημ. 1). 

Αγαπητοί φίλοι 

Κατά πρώτο σας εύχομαι καλό μήνα

Με την πατούσα θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι στην από 7 Φεβρουαρίου 2013  επιστολή μας προς ΔΕΔΔΗΕ την οποία είχαμε κοινοποιήσει μεταξύ άλλων  και στον  Υπουργό ΠΕΚΑ λάβαμε απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας του Υπουργείου αυτού.
Βέβαια εκ προοιμίου θα πρέπει να τονισθεί, ότι  η όλη αυτή προσπάθειά μας, έγινε προς έτους, εν όψει τότε της κορυφούμενης διαδικασίας να προχωρήσει η επένδυση η σχετική προς την πραγματοποίηση της Αιγαίας Ζεύξης και παράλληλα αυτής της εγκατάστασης στη Λέσβο Ανεμογεννητριών εγκαταστημένης Ισχύος 306 MW κατά το επενδυτικό ενδιαφέρον της « Iberdrola – Ρόκκας ».
Απέβλεπε δε στο να διασφαλισθεί  το ειδικό τέλος εκ 3 % επί της πώλησης της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το Νόμο 3851/2010 ( 1,7% στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού μέσα στα διοικητικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και 1% στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών των ιδίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων). Τούτο με δεδομένο ότι οι προς εγκατάσταση Ανεμογεννήτριες ήταν 20πλάσιας δυναμικότητας  των ήδη εγκατεστημένων στη Λέσβο, τα ποσά εκ του τέλους αυτού του 3 % θα ήταν εξαιρετικά μεγάλα.
Μετά την μετάθεση του project « Αιγαία ζεύξη» για μετά το 2023  και ουσιαστικά το σταμάτημα του έργου « Iberdrola – Ρόκκας », το ενδιαφέρον επί του παρόντος περιορίζεται για την Άντισσα , Σίγρι και Σκαλοχώρι που ήδη διαθέτουν εγκατεστημένα Αιολικά Πάρκα (Σκαμνιούδα, Ακροχειρας, Καστρί, αντίστοιχα).
Εκ της απαντήσεως αυτής που μας εδόθει από το ΥΠΕΚΑ αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι  εκ του τέλους του 3 %, το 1,7 % ήδη αποδίδεται « στους δήμους τα ποσά που αναλογούν εκ των σταθμών Α.Π.Ε. που βρίσκονται στην επικράτειά τους». Τα ποσά του  1% προς τους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών εντός των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων παρ’ όλο ότι κρατούνται για λογαριασμό τους από την 04.06.2010 (ως ο Νόμος προβλέπει) ακόμη αυτά δεν αποδίδονται και ότι θα αποδοθούν όπως επί λέξει αναφέρεται « Μετά την ψήφιση των νέων διατάξεων , θα ακολουθήσει η έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., βάσει της οποίας μεταξύ άλλων θα οριστεί και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών». 
Έτσι θεωρώ ότι η παρέμβασή μας έστω και αν έχει περιορισμένα αποτελέσματα επί του παρόντος, τουλάχιστο δρομολογήσαμε αυτό που απαιτείτο για να εφαρμοσθεί ο νόμος και σε ότι προβλέπει για τους Οικιακούς καταναλωτές, πράγμα που απ’ το 2010 ως τώρα δεν είχε δρομολογηθεί.
Το κυριότερο βέβαια είναι το ότι  εάν αρχίσουν να υλοποιούνται τα υπό των νόμων προβλεπόμενα (ειδικότερα σε ότι αφορά του οικιακούς καταναλωτές) τούτο θα είναι το θετικό προηγούμενο στην περίπτωση που μετά 10 χρόνια υλοποιηθεί η Αιγαία Ζεύξη και το μεγάλο έργο της εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών των 306 MW, οπότε και τα ποσά τα πιστούμενα στους λογαριασμούς θα είναι τουλάχιστον 30πλάσια των σημερινών. 
 

Με την πρέπουσα τιμή και εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος
 

                            Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)

 

Κοιν.: Ι) Δημ. Φωκ. Βουνάτσος, Δήμαρχος Λέσβου
       
          II) Ομάδα εργασίας από μέλη του Συνδέσμου μας
1)    Νικ. Κουτρούπης, Μεταλλειολόγο Μηχανικό, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ,  επικεφαλής   
2)     Αδάμ Καρέκος, πρώην στέλεχος της ΔΕΗ και νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
3)    ) Ειρήνη Κουτρούπη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ανεμοτισίων στην Αθήνα,
4)     Νίκος Καρίπης Γεν. Γραμματέας, του Συλλόγου Σκαλοχωριτών στην Αθήνα
5)    )  Αντ. Καταχανάς  πρόεδρος του Συλλόγου «ΨΑΠΦΑ» Ερεσού Λέσβου,
6)     Θεόφραστος Καραγεώργης π. Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων στην Αθήνα
7)    Ανδρέας Ι. Εμμανουήλ Καθηγητή της Φιλοσοφίας του Δικαίου
        ΙΙI)  Σταύρος Σφιχτέλλης Πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων
              στην Αθήνα.
       ΙV)  Κυριάκος Αμπατζής Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  
             Αντίσσης & Πρόεδρο του Συλλόγου «Τέρπανδρος»
             Αντίσσης .
       V)  Δέσποινα Μαϊάκη  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
              Σκαλοχωρίου.
        VI ) Παύλος Τσίκνας Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
              Σιγρίου. 
        VII ) MME Λέσβου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: