Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

«ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ» : « ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ»...........................................……« ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ»
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ»

Την 11.02.2014 και μετά σαράντα περίπου ημέρες από της εντάξεως στο ΕΣΠΑ του έργου «Λιμάνι του Σιγρίου» ( που έγινε τρεις μόλις μέρες προ της ληκτικής του ημερομηνίας - 31.12.2013 - ), εκφράσαμε προς τον κ. Πρωθυπουργό με τη  13η στη σειρά επιτολή μας (που συνοδευόταν  κι αυτή με πακέτο νέων υπογραφών Λεσβίων) την ανησυχία μας ως προς τη στασιμότητα των διαδικασιών
Γράφαμε δε σχετικώς  «Με δεδομένο ότι ως προς τον απαραίτητο χρόνο για όλες αυτές τις «απαιτούμενες ενέργειες» (κατά τα προλεχθέντα) ως στιγμής ουδεμία σχετική θεσμική ρύθμιση αλλά και ουδέν άλλο πρακτικό βήμα έχουν υπάρξει, παρά την παρέλευση 40 και πλέον ημερών, θεωρούμε ότι ο όποιος προβληματισμός των συμπατριωτών μας είναι δικαιολογημένος. Βεβαίως τούτο πάντα, με το δεδομένο ότι στην πράξη το έργο μας τελικά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 31.12.2015 (ληκτική ημερομηνία κατά την οποία ως τότε θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί πλήρως τα έργα ΕΣΠΑ - κατά τη σχετική αναφορά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε» - )  ».

Το έγγραφό μας αυτό, διεβιβάσθη από το Γραφείο Πρωθυπουργού στον Υπουργό ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (ΥΝΑ).
Η απάντηση του, όπου  μεταξύ άλλων επί λέξει αναφέρει « …η διαδικασία υλοποίησης και έγκαιρης κατασκευής των ως άνω λιμενικών  έργων του Σιγρίου εντός της καταληκτικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ΕΣΠΑ (2007 – 2013 … και πραγματώνεται ….»  ασφαλώς και μας αμβλύνει τις ανησυχίες μας .
Έτσι προκύπτει ότι για το νευραλγικό αυτό έργο μας,  « ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ».

Η απάντηση αυτή του ΥΝΑ , παρατίθεται ως ακολουθεί:

<< 


Εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ.ΥΝΑ
 …………………………………………………………       ……Πειραιάς,     13/3/201
………………………………………………….………………………………….… Αρ. Πρωτ. 249/2014

…………………………………………………………………………………………….. ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ
ΘΕΜΑ : «Απάντηση επί επιστολής »

Σχετ.: α)  Η από 11-02-2014 επιστολή σας προς κκ  Πρωθυπουργό της Χώρας.
 …… β) Το ΑΠ Δ/1034/17-02-2014 έγγραφο από ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ /ΓΡΑΦΕΙΟ
 ………..ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (μπσ).

 …….1. Σε απάντηση της (α) σχετικής, την οποία οι Υπηρεσίες μας κλήθηκαν να εξετάσουν ενδελεχώς σας  γνωρίζονται  τα ακόλουθα :

……..(ι) Με   την   ΑΠ   Δ1/ο/3141/01-09-2010  (ΦΕΚ  1505  Β΄)    ΚΥΑ    των   Υπουργών   Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –Υποδομών και Δικτύων, η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ορίστηκε φορέας υλοποίησης για τη μελέτη ή και την κατασκευή σειράς έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και αυτό της κατασκευής του λιμένα Σιγρίου Λέσβου.

…….(ιι) Κατόπιν των ανωτέρω η διαδικασία υλοποίησης και έγκαιρης κατασκευής των ως άνω 
λιμενικών  έργων του Σιγρίου εντός της καταληκτικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ΕΣΠΑ (2007 – 2013), έχει αναληφθεί και πραγματώνεται από την ως άνω εταιρεία.

………2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας .

 ……………………………………………………………… Ο Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου κ.ΥΝΑ
……………………………………………………………………………………Πλοίαρχος Λ. Σ. ΜΠΟΤΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»
Υπόψη κου Προέδρου
(Αγησιλάου 9 – Ηλιούπολη 16346)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ /ΓΡΑΦΕΙΟ /
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
(επί του ΑΠ Δ/1034/17-02-2014 εγγράφου σας ). ………………………………………………………>>

Οι περί τους 3.200 Λέσβιοι (του νησιού, της Αττικής και της μακρινής Αυστραλίας) που έχουν υπογράψει  τη Διακήρυξή μας και αποτελούν την Επιτροπή Αγώνα για την πραγμάτωση του νευραλγικής σημασίας Λιμανιού μας (ΔΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ της Λέσβου), βλέποντες ότι οι ενέργειές τους  έχουν διασφαλίσει τα προαπαιτούμενα (ένταξη στο ΕΣΠΑ) αισθάνονται την εξ αυτού  ικανοποίηση. Τώρα πιά ασφαλώς περιμένουν να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία της δημοπράτησης και ανακήρυξης του μειοδότη ( εργολάβου), ώστε σε λίγο καιρό να αρχίσει η κατασκευή του έργου μας. Το έργο αυτό και το έταιρο εν εξελίξει κατασκευής ευρισκόμενο, το θεμελιώδους σημασίας «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ», ασφαλώς και θα αποτελέσουν το δίδυμο που θα καταφέρουν να δρομολογήσουν την ανάπτυξη της Δυτικής Λέσβου και κατ’ επέκταση όλης της Λέσβου. Τούτο θα αποτρέψει την ερήμωση της περιοχής μας που ατυχώς και σε συνδυασμό με το μη σπάσιμο του Δήμου –Τέρατος Λέσβου, θα ήταν ατυχώς, το με μαθηματική ακρίβεια αναμενόμενο. 

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης  …………… 22 Μαρτίου 2014  

Δεν υπάρχουν σχόλια: